П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 08.01. 2014 г.

 

Районен съд   Н. в публичното си съдебно заседание на

08.01.2014 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛА РАДЕВА

 

 

При участието на секретар  Д.С. сложи за разглеждане АНХД  № 9  по описа за 2014 год., докладвано от съдия         Радева.

            На поименно повикване в 11.00 часа се явиха: 

            Нарушителят се явява лично, надлежно доведени от органите на МВР.

            Явяват се свидетелите.

            Районна прокуратура, ред. призована не изпраща представител.

            Съдът дава възможност на нарушителите да изразят становище по даване ход на делото:

            Нарушител  - Да се гледа делото .

            Съдът като изслуша становището на нарушителя, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на нарушителят, както следва :

            С.А.А. – ЕГН **********, 

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

А.Г.А. -,

С.Т.С. -.

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от залата . 

            Нарушител  - Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар, да се даде ход на съдебното следствие .

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

 

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и дава възможност на нарушителите да дадат своите обяснения по нарушението, за което е съставен .

            Нарушител- С.А. - Зная за какво съм тук. Това дето е писано за обидните думи не е вярно. Аз няма какво да обидя тези момчета или да ги псувам, аз ги познавам момчетата и как ще ги псувам. Те са ми приятели. Там имаше и още едно момче на име Р.. Аз като влязох в игралната зала, видях, че Р. играеше на едната машинка. Поисках от Н. едно кафе,  той ми каза, че машината не работи. Не може да ми направи кафе. Тогава аз отидох при този Р., поисках му цигари, той ми каза - нямам, даде ми четири лева и ми каза да вървя да си взема бира и цигари. На излизане, аз тръпнах врата и тя падна. Аз се шашнах, голямата врата падна. Бутнах я, ама как е станало, не зная падна. Там беше и това момче Т.. Н. се обади се на шефката им. Тя дойде, започна да ми вика шефка, аз и казах, че се признавам за виновен и ще платя каквото съм счупил. Ще си платя щетите, и че всичко ще се  оправи. Да счупих вратата, но не съм искал да я счупя умишлено. Аз съм го пукнах и тя падна, каквото трябва ще си платя. Така стана.  Р. беше на машината, и двамата са ми приятели, познавам ги, не съм ги псувал. Това е което мога да кажа по случая. Признавам си.

            Съдът пристъпва към разпит на свидетелите.

            Свидетел А.А. – Познавам го нарушителят, виждал съм го. Работя в игралната зала като крупие. Господина, нарушителят влезе в игралната зала във видимо нетрезво състояние и започна да буйства. Той започна да блъска автоматите и съответно  като излизаше врата се счупи. Реплики имаше между нас, в смисъл, че той ме напсува,  заплашва ме, това стана много бързо стана. Имаше играч в заведеното. Бяхме вътре аз, господина, този клиент който играеше на машинките и се казва Р..  Р. и нарушителят си говореха нещо. Говориха си там, но клиента продължи да си играе. Аз  бях настрани и не мога да кажа какво си говореха. Бях там където ми е работно място. С. също беше там, той ми е приятел и беше дошъл да ме види. С. си тръгна, още преди С. да счупи вратата.  Беше от начало на инцидента.  След това преди да излезе С., той ме напусна, и излизайки от вратата, в момента я счупи вратата. Пак казвам С. го нямаше при счупването на вратата. Беше си заминал, може ми се уплаши, там беше само Р.. Като счупи вратата, аз останах уплашен и възмутен.  Видях, че стават нещата сериозни и се обадих на шефката.

Още при излизането той блъскаше по машинките, излизайки счупи вратата.

            Нарушител – Кога съм те псувал?

            Отговор А.А. - Като започна да буйства ме псуваше,  като тръгна да излизаш пак, и започна на да блъска автоматите.

            Нарушител – Нямам въпроси.

            Свидетел С. С. – Познавам нарушителя, виждал съм го и друг път. Не го познавам лично. Бях свидетел на това което направи. Бях в казино  „***” към 23 часа, може и по късно да е било. Нарушителят С. дойде заедно с още  един негов приятел.  Искаше да пие кафе, приятелят ми му каза, че машината не работи. Той започна да буйства, да псува  и да го заплашва. Той отиде до един човек, който играеше на машинките, седна при него и му каза „брат дай ми цигари”, той му даде пари и му каза да отиде да си купи, мисля, че искаше и бира, но не съм сигурен. Р. му каза, ще ти дам, стой настрани. С. обаче започна да се съблича,  и този Р. му даде парите. Аз се изплаших и си заминах тогава. Отидох си до вкъщи Докато бях аз там той псуваше приятелят ми Н., псуваше дори и кафе машината. Псуваше си наред. Тогава, като започна да псува, аз се  притесних се и се прибрах до нас.  След 10 минути аз отново отидох пак в игралната зала, като отидох видях, че вратата е счупена, беше паднала направо.  Това е масивна стъклена голяма врата. Аз като отидох в игралната зала вторият път видях С. беше на вънка и седеше заедно с приятелят си. Някъде тогава в този момент, моят приятел натисна копчето, дойдоха сотаджиите. Не можах да разбера за вратата как е станало, но разбрах, че С. я счупил. Аз се притесних и се прибрах в нас, защото видях че той буйстваше. Беше ядосан, неадекватен, искаше  да счупи машината, както и все нещо мънкаше и за това си заминах.

            Нарушител - Нямам въпроси.

            Нарушител  - Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения .

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ № 1/08.01.2014г. както и свидетелките показания под формата на сведения.

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което:

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител  – Признавам се за виновен, съжалявам за постъпката си. Ще си платя каквото трябва по щетите.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

 

Нарушител  – Предоставям на съда да определи наказанието. За първи път ми се случва за първи ми се ми се случва. Моля за глоба.

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си.

            Съдът на база събраните по делото доказателства, писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното :

На 07.01.2014г., около 23,30 часа в игрална зала „***” на ул. „***” в град Н., нарушителят С.А.А. във видимо нетрезво състояние е имал непристойни действия по отношение на работещият в заведението, свидетелят А.Г. и присъстващите на мястото други свидетели. Отправил е обидни думи и ругатни, както и е извършил действия по повреждане на игрални апарати и масивна стъклена врата. От поведението на А. присъстващите там граждани са останали  силно възмутени и уплашени. От субективна страда деянието е извършено при наличието на пряк умисъл. Отчитайки от една страна тежестта на извършеното нарушение и от друга страна отношението на нарушителят към стореното.

Съдът намира, че за гореописаното деяние, следва да му бъде наложено административно наказание „Глоба”, чийто размер да бъде ориентиран към средния такъв предвиден в закона, а именно „Глоба” в размер на 250 / двеста и петдесет/ лева

            Водим от гореизложеното и на основание чл.1, ал.1 т. 3 от УБДХ , съдът:

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА С.А.А. – ЕГН **********,  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 07.01.2014 г.  в гр. Н., обл. Ш., извършил непристойна проява  в игрална зала „***” в гр. Н., ул.”***” е отправил е обидни думи и ругатни, както и е извършил действия по повреждане на игрални апарати и масивна стъклена врата, която проява е извършена на публично място и, с което е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – нарушение по чл.1 от УБДХ, за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА  /250 / ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за  14.01. 2014 г.  от 14 часа.

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            Заседанието завърши в  11,30 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: