П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 15.12.2014 г.

 

Районен съд гр. Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 15.12.2014 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар Д.П. сложи за разглеждане АНХД  №560 по описа за 2014  год., докладвано от съдия МАРКОВА.

 

            На поименно повикване в 11.30 часа се явиха:

 

            Нарушителят Р.Н.М. се явява лично, надлежно доведен от органите на МВР.

            Районна прокуратура, ред.призована, не изпраща представител.

Явяват се свидетелите:

            Б.Х.М.

            Ф.Ф.И.

           

            Съдът дава възможност на нарушителя да изрази становище по даване ход на делото :

            Нарушител Р. М.  - Да се гледа делото.

            Съдът, като изслуша становището на нарушителя намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, доколкото участието на представител на Районна прокуратура за разглеждане на това производство не е задължително и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към снемане самоличността на нарушителят, както следва :

            Р.Н.М. – ЕГН **********,

            Съдът разясни правата на нарушителя в процеса.

            Нарушител Р.М. – Разбрах правата си.

            Съдът пристъпва към снемане самоличността на свидетелите, както следва:

Б.Х.М. –

Ф.Ф.И. –

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК.

            Съдът отстранява свидетелите от залата до провеждане на разпита им. 

На основание чл.274 от НПК съдът разясни на страната правото й на отводи и възражения, както и правото й на искания по доказателства и по реда на съдебното следствие – чл.275 от НПК.

            Нарушител Р.М.  - Знам за какво е делото. Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар. Не желая да си упълномощя адвокат. Да се даде ход на съдебното следствие.

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото Акт за констатиране на нарушение по ЗООРПСМ №3/15.12.2014 г. по описа на РУ на МВР гр. К. и дава възможност на нарушителя да даде своите обяснения по нарушението, за което е съставен .

            Нарушител Р.М. – Ще дам обяснения. На *** г. имаше мач в гр. К. между ФК „***” от гр. К. и ФК „***” с. П.. Аз съм играч от отбора на с. П. . Ние сме гости. Беше спорна топка, не знам как се казва другото момче, съдията идва и иска червен картон на мен. Първо попитах защо имам червен картон и ми вика тъй. Ядосах се. Аз ударих с крака съдията и футболната среща спря. После тая среща не продължи. Резултата беше два на нула за К., ние губихме. Прекрати се срещата и мача свърши, това е в първото полувреме. По нашите вътрешни правила от футболния съюз съм наказан, две години няма да играя. Признавам си, че това, което пише в акта е станало. Имам семейство. Имам две деца, едното е на три години и другото е на една година. По-голямото дете не ходи на градина, жена ми го гледа. Жена ми не работи.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към изслушване на свидетелите, както следва:

            Свидетел Б.М. – Преди месец мисля, че беше, в 28-мата минута, аз съм председател на *** отбор, а Р. е играч от другия отбор на с. П.. Към 28-мата минута съдията показа жълт картон на един от играчите и Р. отиде към съдията за оспорване. Съдията му изкара червен картон. При това положение Р. сигурно се е ядосал, срита съдията, мача спря, прекратиха го. Аз понеже се занимавам и с касиерство и се прибрах. Не знам Р. да има някакво наказание. Не съм очаквал такова нещо от него.

Нарушител Р. М. – Нямам въпроси.

 

Свидетел Ф.И. – Присъствах на този мач. Съотборници сме с Р.. Аз бях играч също. Не си спомням точната дата, но беше неделя. По време на срещата, около 30-тата минута съдията, как да кажа, имаше разправии между футболистите и съдията реши да покаже червен картон на състезателя Р.. Той се афектира от червения картон. Видях, че тръгна към съдията и аз тръгнах след него, но докато стигна, той го ритна. Спря играта. Делегата влезе. След това по вътрешните правила на ФК Р. имаше наложено наказание, две години е лишен да участва във футболни срещи. В неделя е мача, в сряда съдиите имат конференция и две години е лишен да участва във футболни срещи.

            Нарушител Р. М. – Нямам въпроси.

Съдът  на основание чл.283 от НПК

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото: уведомително писмо до Началника на РУП гр. К. от БФС Областен съвет гр. Ш. с вх.№4605/147.11.2014 г.; доклад от Н. Г. Н. футболен съдия от РС на БФС гр. Ш. от 09.11.2014 г.; доклад от Т.И. - делегат на срещата от *** г. Съдебномедицинско удостоверение №309/11.11.2014 г. от „МБАЛ—Ш.” АД, Отделение „Съдебна медицина”; рапорт на съдията и справка на лице в АИС „Спортни хулигани” с рег. №23686/08.12.2014 г., че няма регистрация по закона.

           

 

 

            Съдът дава възможност да се сочат други доказателства и направят доказателствени искания.

            Нарушител Р.М.  - Запознат съм с преписката. Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения.

             

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител Р.М.  – Съжалявам. Признавам се за виновен.

 

На основание чл.297  от НПК , съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител Р.М. – Нямам какво друго да кажа.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът, на база събраните по делото доказателства /писмени и устни/, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното: На *** г. в гр. К. се е провела футболна среща между отборите на ФК “***” гр. К. и ФК “*** ***” с. П.. В двадесет и осмата минута на футболната среща, съдията на мача Н.Г. Н. счел, че следва да санкционира нарушителя Р.Н.М. – играч от отбора на ФК “*** ***” с.П. и му показал червен картон. Това ядосало М. и той започнал да нанася удари на съдията в областта на лицето и да го рита по краката. Инцидентът наложил футболната среща да бъде спряна и действително мачът бил прекратен, като не било допуснато намеса на зрители. След случилото се, съдията на мача Н. бил прегледан от съдебен лекар и се установило, че той е получил кръвонасядания с охлузвания по краката. Впоследствие на Р.М., по повод на този инцидент, било наложено дисциплинарно наказание от съответната дисциплинарна комисия, което наказание било лишаване от участие във футболни срещи в продължение на две години.

Горната фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена  от всички събрани по делото доказателства – показанията на свидетелите Б.Х.М. и Ф.Ф.И., от писмените доказателства – уведомително писмо вх. № 4605/17.11.2014 г. от БФС Областен съвет гр. Ш. до Началника на РУП гр. К., доклад от Н.Г.Н. – футболен съдия от *** г., доклад от Т.И. – делегат на футболна среща от *** г., съдебно медицинско удостоверение № 309/11.11.2014 г., рапорт на футболен съдия и справка вх.№4974/09.12.2014 г., както и от обясненията на Р.М., където изцяло се потвърждават изложените по-горе факти.

Съдът на базата на установените по делото обстоятелства смята, че Р.Н.М. не следва да носи отговорност по ЗООРПСМ. Той е футболен играч, участващ в спортното мероприятие и се е намирал на футболния терен в качеството си именно на футболист, което изключва приложението на ЗООРПСМ, като неговите действия не могат да се отнесат като хулигански по смисъла на чл.21 от ЗООРПСМ. Целта на този закон е да бъдат санкционирани хулигански прояви от страна на лица, които са зрители, случайни граждани, треньорски щаб, които пречат на нормалното протичане на спортното мероприятие, но не и на футболните играчи. За участниците във футболната среща са налице други механизми за санкциониране, което в случая е сторено по отношение на М.. Затова, доколкото Р.Н.М. не е субект на административнонаказателна отговорност по ЗООРПСМ, то  съставеният спрямо него акт е незаконосъобразен, като М. следва да бъде признат за невиновен.

Водим от горното съдът

           

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА  Р.Н.М. – ЕГН **********, ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на *** г. на футболния стадион в гр. К., обл. Ш., по време на футболна среща между отборите на ФК „***” гр. К. и ФК „***” с. П., е извършил противообществена проява /спортно хулиганство/ по смисъла на чл.21 от ЗООРПСМ, поради което НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.

Решението на съда не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се изпрати на РУ на МВР гр. К..

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в 12.30 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: