П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 21.01.2015 г.

 

Районен съд  гр. Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на  21.01.2013 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар Д.П. сложи за разглеждане АНХД  № 17 по описа за 2015  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

 

            На поименно повикване в 14.00 часа се явиха: 

 

            Нарушителката Н. Х.А. се явява лично, надлежно доведени от органите на РУ на МВР гр. Н..

Районна прокуратура гр. Н., редовно призована, не изпраща представител.

            Явяват се свидетелите:

            Д. М. Б.

            Р. И. И.

            Я. Б. И.

            М. С. Р.

            С. А. Г.

            Съдът дава възможност на нарушителката да изрази становище по даване ход на делото:

            Нарушителка Н. А.  - Да се гледа делото.

            Съдът като изслуша становището на нарушителката, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на нарушителката, както следва :

            Н. Х.А. – ЕГН **********,

            Съдът разясни правата на нарушителката в наказателния процес.

 

            Нарушителка Н.А. – Знам за какво съм в съда. В Полицията ми прочетоха акта който ми съставиха. Запозната съм със съдържанието му. Не желая да ползвам адвокатска защита.

 

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

М.С.Р. – На *** г., ЕГН ****

Д. М. Б. – на ***г.,ЕГН **********, от гр.Н., пл.”***” № *, вх.*, ап.*,

            Р.И. И. – на ***г., ЕГН **********, родена на ***г. в гр.Ш., от гр.Ш., ул.”***” №*, вх.*,

С. А. Г. – на ***г. ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Н., живущ ***,

            Я.Б. И. – на ***г., ЕГН **********,***,

            Съдът разясни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от съдебната зала до провеждане на разпита им. 

 

            Нарушителка Н. А.  - Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар, да се даде ход на съдебното следствие .

             

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и дава възможност на нарушителката да даде своите обяснения по нарушението, за което е съставен.

            Нарушителка Н. А. – Аз  понеже племенника ми В. е с експертно решение „***”, аз се притесних, защото сина ми Б., който е пети клас, като се прибра вкъщи ми обясни, че племенника ми са го ударили. Първия път там като са се карали с децата и после госпожата го ударила и лицето му в кръв. Аз се обадих на такси и отидох в училище да попитам, да видя за какво става въпрос. Отидох в училище, госпожата я нямаше там.. Отидох при директора, нямаше го. Попитах там в училище къде се намира госпожата и ми казаха, че е в ресторанта на пазара. Аз отидох до ресторанта, като отидох и казах на госпожата, може ли да излезе навън да говорим. Излязохме навън и я попитах: „Госпожо, за какво набихте племенника ми В.?” Тя си кръстоса ръцете отпред пред гърдите и ми вика, „Ти коя си да ти дам на теб информация.”  Аз се ядосах вече оттам, започнах да крещя, защо не ми дава обяснение, по-точно за какво го е ударила. Господин С. излезе навън и каза не искам да има разправии пред моето заведение. Оттам аз отидох в социалните да обясня за какво става въпрос и оттам се прибрах в къщи. Аз не я блъснах. Като я изкарах навънка можем ли малко да поговорим, но нито съм я блъснала, нито съм я набила, исках да ми обясни само по-точно за какво е ударила племенника ми. Аз се безпокоях много за племенника ми. Родителите на племенника ми, сестра ми в момента е в чужбина от четири месеца го гледаме ние. Племеника ми от 4 месеца е записан на майка ми, тя е отговорна за него.  Той е настанен при майка ми от Дирекция „Социално подпомагане”. Ние никога не сме го били, не сме го ударили, аз много се притесних за племенника ми, защото като припадне, никой не може да му помогне, освен майка му. Освен моя син, всичките ученици разказаха как е станало, какво е станало. Аз не съм ходила да я бия, да я блъсна. Ходих само да ми обясни по-точно за какво става въпрос. Ама тя така като каза, аз се ядосах, изнервих се изведнъж.

            Съдът

                        О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите, както следва:

            Свидетел С. Г. – Знам за какво е делото. Миналата седмица беше, в нашето заведение храним от първи до пети клас децата на второ Основно училище и тъкмо бяха дошли децата и госпожата /сочи нарушителката/ дойде. Заведението се намира на кооперативния пазар. Госпожата влезе и попита коя е госпожа Б.. Говоря за нарушителката. Те излязоха двете навънка. В един момент виждам от бара, понеже вратата е срещу бара и от бара имам поглед какво става пред заведението и видях, че колежката М., която работи в съседство до гостилницата ги разтървава и веднага излязох навънка. И й казах на нарушителката да напусне района на заведението, че не е мястото там пред децата, пред заведението да се разправят, има си органи, които могат да вземат отношение. Тогава аз не съм присъствал на репликите които си отправяха една към друга. Разбрах за какво става въпрос когато я убеждавах да напусне /сочи нарушителката/, че госпожа Б. е повишила тон ли на неин племенник и тя госпожата /сочи нарушителката/ възмутена. Когато излязох навън госпожа Б. беше обидена, притеснена, то си личеше, уплашена, а госпожата /сочи нарушителката/ видимо по мое мнение, видимо не беше трезва. Беше ядосана, да. Видях, че ги разтървават. Но тя /нарушителката сочи/ ме послуша и си тръгна. Казах и, че си има  директор на самото училище и той е човека към когото да се обърне.

Нарушителка  Н. А. – Нямам въпроси.

Съдът освобождава свидетеля от съдебната зала.

            Свидетел М. Р. – Знам за какво е делото. Датата не мога да си спомня, по обяд беше след 11.00ч. Няма месец, може би преди една, две седмици по обяд, пием си кафето с моята приятелка навън в заведението на С.. Децата бяха вътре, обядваха с госпожите. Тая госпожата /сочи нарушителката/ слезе от една кола, влезе вътре в заведението и излезе с госпожата. Говориха си. Чух им разговора. Госпожата /сочи нарушителката/ се обърна към учителката, защо удари племенника ми ли, кое ти дава право да го биеш, едни такива. Тя обяснява учителката, че това дете е ударило друго дете. Посегна госпожата /сочи нарушителката/ и я хвана за яките госпожа Б.. Госпожа Б. влезе в заведението. Там бяха два класа деца. Какво се разправяха не знам вътре. С. Г. излезе и госпожата /сочи нарушителката/ се махна оттам. Госпожа Б. само и каза, че не го е ударила, а само му е дръпнала ухото, а госпожата /сочи нарушителката/ беше настроена да се разправя, не е тоя начина, освен това децата са вътре в заведението и обядват.

Нарушителка Н. А.  – Нямам въпроси.

            Свидетел Я. И. – Знам за какво е делото. Миналата седмица, точния ден не мога да се сетя. Стояхме извън заведението пиехме кафе с приятелката си. Отвън спря кола до нас. От нея слезе това момиче /сочи нарушителката/. Учителката стоеше отвън, чакаше децата да излязат. Директно се нахвърли на учителката, хвана я за ръката, започна да й крещи, да вика. Нещо децата са направили, но не можах да разбера кое дете кое ударило. Тя само каза /сочи нарушителката/ детето имало епилепсия, започна да я дърпа, да се заканва и казах на приятелката ми давай да ставаме, работата ще става по-сериозна. Започна да крещи /сочи нарушителката/ пред децата, С. я изкара навън и й каза какво е правилното да направи, да говори с директора, но в заведението не иска разправии.  Госпожа Б. аз нея изобщо не я чух дали каза нещо. Сега дали беше уплашена, тя си стоеше до колоната, притеснена беше, не я чух изобщо нещо да е казала, беше притеснена. Поведението на нарушителката, тя дойде както се казва с гръм и трясък, директно на нея се нахвърли. Аз не мога да го възприема, там са два класа ученици и да гледат. Аз за това казах, че ще стана свидетел, не бива да се разправя по тоя начин. И С. и каза, че има си директор, има си Полиция,  Съд, Прокуратура, които да се разправят. Дали учителката й е казала нещо не знам, не съм чула да и казва нещо учителката. След това влезе вътре /сочи нарушителката/ и С. я изкара навън нарушителката.

Нарушителка Н. А. – Нямам въпроси.

            Свидетел Д.Б. – Това беше на ***г. водих децата да обядват в ресторанта на С. Г.. Децата са втори клас. В един момент дойде тази госпожа /сочи нарушителката/. Беше мила и дружелюбна. Тя ми се представи, че е леля на В. и ми каза, че съм го удряла и блъскала и помислих, че става въпрос за В. от моя клас и й казах, че той днес не е на училище. Тя каза /сочи нарушителката/, „Детето е с „епилепсия”, как може такова нещо.” Започна да става по-настъпателна и агресивна. По едно време ме хвана за яката /сочи отпред под брадата/, започна да ме блъска, имаше клиенти на заведението, които бяха там, те станаха, тези жени /сочи разпитаните свидетелки, които са в залата/. Колежката също излезе. Почувствах се много унижена и уплашена за живота си. Каза /сочи нарушителката/, че ще ме пребива, ще ме причаква. Влязох вътре в заведението, където вече децата бяха. Тя /сочи нарушителката/ се опита да влезе вътре. Колежката и собственика на заведението й попречиха. Тя /сочи нарушителката/ почти беше стигнала със шкафа с безалкохолните напитки. Собственика на заведението я помоли да излезе. Излязоха, но тя /сочи нарушителката/ продължаваше да казва, че ще ме пребие, ще ме причаква след училище. Ние се обадихме на Директора на училището, а и бяхме с деца. Дойде Директора, излязохме навън. Госпожата вече я нямаше и се прибрахме в училище. Децата се уплашиха и те чакаха да дойде Директора. Даже другия клас изчакаха да не сме сами, бяха двата втори класа „А” и „Б”.

Нарушителка Н. А. – Нямам въпроси. Много се извинявам. Бях много ядосана и притеснена за племенника ми и за това изведнъж избухнах. Племенника ми е епилептик. Вкъщи ние го гледаме, много се притесних.

            Свидетел Р.И. – Миналата седмица в четвъртък завеждаме децата в ресторанта на господина, който беше тук като свидетел. Там ги храним децата. Малко след госпожа Б. заведох децата, бях ги настанила в ляво до прозореца, с гръб към вратата. Дойде госпожата /сочи нарушителката/ и много учтиво ме попита „Коя е госпожа Б.?”. Посочих я и излязоха навънка. Стоя с гръб към прозореца и в един момент чувам разправия и видях, че трите жени /сочи свидетелките в залата/, които бяха отвън, ги видях да стават и виждам колежката Б. отстъпва назад  и госпожата /сочи нарушителката/ крещи нещо срещу колежката. Излязох навън и застанах между двете. Моля успокойте се госпожо, но тя продължи да ни бута навътре. Влязохме в ресторанта. Там продължи с разправията, пред погледа на децата. Беше много неприятно, защото този ден имаше и странични хора. След това госпожа Б. помоли да се обадим на Директора и Полицията. След това господин Г. се намеси, говори с госпожата /сочи нарушителката/, излязоха навън и след това видимо изплашена Б. не можа да се обади на Директора и аз се обадих. Аз тогава не съм разбрала какво е породило конфликта, някакво спречкване между децата, не съм се интересувала. Когато аз излязох от заведението, госпожа Б. беше видимо изплашена. Тя не можа да набере номера на г-н И., а госпожата /сочи нарушителката/ беше афектирана и ядосана. И като бях между тях и си бях сложила ръцете на гърдите й и виках да се успокои, госпожата беше доста афектирана.

            Нарушителка Н. А. – Нямам въпроси.

            Съдът дава възможност нарушителката да сочи други доказателства и направи доказателствени искания.

            Нарушителка Н. А.  - Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения .

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ № 1/21.01.2015г. по описа на РУ на МВР гр. Н., 6 бр. свидетелски показания под формата на сведение и жалба от Д. М. Б. от ***г.

 

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушителка Н. А.  – Признавам се за виновна. Съжалявам за постъпката си. Съжалявам, извинявам се много. Бях много притеснена за племенника си. Сина ми като дойде и като ми каза, че племенника ми е имал кръв, много се притесних. Преди да отида в ресторанта при госпожата говорих с племенника си, попитах за какво го е ударила госпожата и той ми каза, че се карали с някакво момче в класа и госпожата го ударила.

На основание чл.297  от НПК , съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушителка Н. А.  – Предоставям на съда да определи наказанието.

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства , писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното: На *** г. около *** часа в гр. Н. лицето Д.М.Б. се намирала в бистро “***” на Кооперативен пазар в гр. Н., където обядвали ученици от втори клас при ОУ “***” гр. Н.. В заведението влязло лицето Н.Х.А. и извикала Д. М.Б. да излязат навън. Пред заведението Н. А. попитала Б. защо си е позволила да бие племенника й. Тъй като не получила адекватен отговор от учителката, в резултат на възникнало объркване, поради еднаквите имена на различни ученици, емоциите на нарушителката ескалирали. Тя хванала Б. за дрехите, блъскала я, като й викала “Коя си ти? Защо биеш? Ела да ти покажа как се бие!” Б. влязла в залата на бистрото, а А. се насочила след нея с думите “Ще те причакам и ще те пребия!” След намесата на свидетелите Р.И. И., Я. Б. И., М.С.Р. и С.А.Г., Н. А.  напуснала района на заведението. От действията на Н. А., лицето Д.Б. била изплашена и притеснена, а присъстващите в бистрото лица останали силно възмутени. Част от сцената се разиграла пред очите на два класа второкласници от посоченото по-горе училище. Децата се уплашили и притеснили. От своя страна лицето Д.М.Б. уведомила за случилото се органите на реда, като на ***г. е подала жалба до Началника на РУП на МВР гр. Н..           За описаното деяние на лицето е съставен Акт за констатиране на дребно хулиганство № 1/21.01.2015 г.

            Така описаните факти съдът приема за установени безспорно от събраните по делото доказателства – показанията на всички горепосочени свидетели, а и от обясненията на нарушителката. В обясненията си нарушителката не отрича горепосочените факти, но отрича да е блъскала и дърпала, както и да е отправяла закани за побой на лицето Д.М.Б.. В тази част обясненията й се опровергават от показанията на всички свидетели по делото, които разкриват една цялостна картина без вътрешни противоречия и без противоречия между показанията на различните свидетели. По тази причина съдът кредитира показанията на свидетелите за сметка на обясненията на нарушителката.

            Анализът на събраните доказателства с категоричност сочат, че деянието на Н. А. представлява непристойна проява, изразяваща се във викове, дърпане, блъскане, отправяне на заплахи за саморазправа и оскърбително отношение към Д.М.Б., която проява е извършена на публично място и с която е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите, но тя според своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от НК, а дребно хулиганство по смисъла на чл.1 от УБДХ. Съдът счита, че Н. А. следва да бъде призната за виновна в осъществяване на дребно хулиганство, за което следва да й бъде наложено административно наказание.

Видът и размерът на наказанието съдът счита, че следва да е съобразен с конкретните обстоятелства на нарушението, с наличието на отегчаващи и смекчаващи  вината обстоятелства. Съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства изразеното съжаление за стореното, ниският социален статус на нарушителката, както и вътрешният мотив за поведението й – притеснението за здравето на племенника й /макар съдът да счита, че реакцията й е била преекспонирана и неадекватна на случилото се/. Като утежняващи вината обстоятелства съдът отчита обстоятелството, че част от деянието е извършено в присъствието на деца, обстоятелство, което би следвало да възпре нарушителката от продължаване на агресивното поведение, но това не се е случило. Съгласно всички вътрешни и международни актове за защита правата на децата, насилието и агресията извършени в присъствие на дете, макар и да не са насочени директно срещу детето, по съществото си представляват форма на насилие над детето. Като утежняващо вината обстоятелство съдът отчита и фактът, че непристойното поведение на нарушителката е било насочено спрямо лице, упражняващо учителска професия. Лицата от тази категория следва да се ползват с високо уважение в обществото, предвид изпълняваната от тях работа – по възпитание и образование на деца. С поведението си нарушителката не само е накърнила достойнството на Д.Б. като гражданин, но е показала и неуважение към нея като учител. Поради това съдът смята, че на нарушителката следва да й бъде наложено по-лекото от двете наказания предвидени в чл.1 ал.1 от УБДХ, а именно глоба, но в размер на максималния предвиден в разпоредбата, а именно 500 лв.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ , съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА Н.Х.А. ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА  в това, че на *** г. около *** часа в бистро “***” на Кооперативен пазар в гр. Н., е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, извършени публично и изразяващи се във викове, дърпане, блъскане, отправяне на заплахи за саморазправа и оскърбително отношение към Д.М.Б. от гр. Н., от което присъстващите са останали уплашени и възмутени – нарушение  по чл.1 от УБДХ, за което й налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за  27.01.2015 г.  от 14.00 часа.

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в 15.10  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР