П Р О Т О К О Л 

 

гр. Н.,  27.03.2015 г.

 

Новопазарският районен съд  в публичното си съдебно заседание на

27.03.2015 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар В.В. 

сложи за разглеждане АНХД     101   по описа за 2015  год., докладвано от съдия            НИКОЛОВА

            На поименно повикване в  10,30    часа се явиха: 

 

            Нарушителят се явява лично, надлежно доведени от органите на МВР.

            Явяват се свидетелите:

            Районна прокуратура, ред. призована, не изпраща представител.

            Съдът дава възможност на нарушителите да изразят становище по даване ход на делото :

            Нарушител  - Да се гледа делото .

            Съдът като изслуша становищата на нарушителите, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, тъй като присъствие на представител на РП не е задължително, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на нарушителят, както следва :

            Д.Ж.И. – ЕГН **********, ,

            Съдът разяснява правата на нарушителя в процеса.

            Нарушител – Запознат съм с правата си, не желая адвокатска защита. Нямам възражения и отводи към съда.

 

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

Ж. И. ***,

Д.А.Д. –

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от залата . 

 

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и дава възможност на нарушителя да даде своите обяснения по нарушението, за което е съставен .

            Нарушител- Получих акта за дребно хулиганство, още не съм го чел. Не съм удрял баща си, той ме удари, окото затова ми е синьо. Запознах се с написаното в акта, нямам какво да обяснявам. Не съм посягал да удрям баща си. Окото ми е видимо синьо, защото той ме удари. Аз ако го ударя един път, той няма да стане. Признавам, че бях в нетрезво състояние. Не искаха да ми отключват, затова блъсках по вратата. Имам ключове, сигурно съм опитал да си отключа. Брат ми беше по делото за задължителното лечение, не съм аз. И брат ми живее на адреса при баща ми.

 

            Свид. Д.Д. – Снощи към 22,30 часа се случи. Аз бях в съседния апартамент, приятелката ми живее там, срещу апартамента на Ж. И., който живее с двамата си сина. Вдигна се голяма аларма. Д. искаше да си влезе в къщи, през това време зет му и сестра му се прибират от работа, стана дандания, аз излязох и ги разтървах. Аз като излязох, те бяха на куп и се дърпаха с чичо Ж. и М.. Било е заключено и Д. не може да си влезе в къщи, а защо, това е техен проблем. Д. посегна на баща си и баща му му удари два шамара и ги разделихме докато дойде полицията. Д. държеше лост, аз го взех лоста от ръцете му. Той се опитваше с лоста да разбие вратата и да си влезе в къщи.

            Нарушител – Нямам въпроси.

 

            Свид. Ж. К. – След 14 часа видях, че разнасяха бири с брат си. Д. беше ходил из града, взел билети от томболи, една част от тях се оказа, че са печеливши и излязоха втори път да сменят билетите и си дойдоха към 10 часа вечерта. Седнаха пред блока, там продължиха на бира, аз се прибрах. Към 16. 30 часа вземам внука от детска градина и се качвам горе докато си дойдат дъщеря ми и зет ми. Дъщеря ми е на третия етаж, аз живея на долния етаж с двамата си сина. Към 4 часа ми съобщиха, че Д. се качил на колата с още един, който е карал колата, върна се по тъмно. Това е Д.. Д. си беше в къщи. Д. като се върна, беше нажежен, агресивен. Върна се около 6.30 часа., защото аз към 19 часа се връщам от внука в къщи. Поисках да ми даде ключовете на колата, да не блъснат някого, той отказа да ги даде, помъчих се малко на сила да ги взема. Той искаше да скача през терасата и скочи. Д. искаше да скача и  аз го оставих да скочи, той скочи, това е от първия етаж. Опита се да пресрещне брат си аз пак му поисках ключовете. Говоря за ключовете на колата.  За апартамента всеки си има ключове.  Споменах, че  няма да дам ключовете,  да не прави беля, да напусне апартамента. Той стана още по агресивен.  Отряза на ел. духалка кабела, само и само другия да не се топли, удари стъклото на холната вратата, счупи го, поряза си ръката. Има плазма в хола, лично купена от Д., другия син, удари й един юмрук, от плазмата не остана нищо. Към 10.30 ч. аз отново се качвам да гледам внука, зетя докато отиде да прибере майката. Качих се горе и чувам хлопане и псувни по наш адрес. Аз гледам внука може да е заспал, но трябва да има човек при него. В 10 без петнадесет, то се чува и до осмия етаж, чувам да се блъска по вратата, отправя псувни, дали по адрес на двамата или към другия син, не знам. Аз не мога да оставя малкия и  като се върна зетя и дъщерята, аз слязох долу. Гледам го Д. държи лост дълъг 2 метра и налага по вратата. Аз изкарах патрона нямал съм достъп до жилището затова, че той на разруши вратата. Опитвам се да го опазя, не мога да му взема лоста, слезе и зетя от горния етаж, показа се и Д., взехме му лоста. Посегна, удари ме и ме напсува на майка и аз не му простих и аз го ударих. Това става докато дойдат полицаите. така не се живее. Който употребява алкохол, работа няма в апартамента. Заявявам го откровено. Ако не, декларирам, че оставям жилището на произвола, на него и другия, но за последиците ще се стигне до смъртен случа, затова не отговарям. Той се закани да ни ликвидира и двамата. Тогава извади нож от якето и го остави на терасата. Не знам какво е целял с това. Но да ме псува на майка и да ми нанася удари, това е постоянно, аз съм дотука.

            Нарушител – Нямам въпроси.

 

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ № 2/27.03.2015 г. на РУ на МВР Н..

 

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител  – Признавам се за виновен, съжалявам за постъпката си. Минало свършило, хайде, че ми е лошо.

На основание чл.297  от НПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител  – Не желая нищо да кажа.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства , писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното :

            На 26.03.32015 г., през целия следобед Д.Ж.И. употребил значително количество алкохол. Около 22 часа решил да се прибере в дома си в гр. Н., ул. “***” № *, вх. *, ет. *, ап. *, където живее с баща си – свидетелят Ж. И. К. и брат си Д. Ж.И.. Установил, че входната врата е заключена. Не успял да влезе и това, ведно с употребеното количество алкохол, провокирало яростта му. Започнал да блъска входната врата, да я рита, да крещи по адрес на баща си и на брат си, искайки да бъде пуснат в жилището. Тъй като никой не му отворил, Д.И. се снабдил със строителен лост и започнал да блъска по входната врата. Около 22.30 часа от третият етаж слезли свидетелят Ж. И. К. /баща на нарушителя/ и М. Б.М. /зет на нарушителя/. Те се опитали да възпрат по-нататъшните агресивни действия на Д.И., но той ги нападнал с обидни думи, викове и крясъци. Ударил баща си, псувал /***/. В отговор получил два шамара от баща си. В това време от съседния апартамент излязъл свидетелят Д.А.Д.. Тримата мъже успели да отнемат лоста от Д.И., да го изведат пред жилищния блок и повикали органите на МВР. От поведението му свидетелите останали силно възмутени и уплашени.

            Така описаните факти съдът приема за установени безспорно от събраните по делото доказателства – показанията на всички горепосочени свидетели, а и от обясненията на нарушителя.

            Анализът на събраните доказателства с категоричност сочат, че деянието на Д.И. представлява непристойна проява, изразяваща се във викове, крясъци, обиди, псувни и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място и с която е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите, но тя според своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от НК, а дребно хулиганство по смисъла на чл.1 от УБДХ. Съдът счита, че Д.И. следва да бъде признат за виновен в осъществяване на дребно хулиганство, за което следва да му бъде наложено административно наказание. Видът и размерът на наказанието съдът счита, че следва да е съобразен с конкретните обстоятелства на нарушението, с наличието на утегчаващи вината обстоятелства – липсата на критичност към стореното, високата степен на агресия, проявена при деянието, факта, че агресията е била насочена към роднини, обстоятелството, че деянието е било извършено в пияно състояние, късния час, в който деянието е било извършено. Поради това съдът смята, че на нарушителя следва да бъде наложено по-тежкото от двете наказания, предвидени в разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от УБДХ, а именно задържане за срок от две денонощия в структурно звено на МВР.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ , съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА  Д.Ж.И., с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.03.2015 г., около 22,30 часа в гр. Н., обл. Ш., на ул. “***” № *, вх. *, ет. *, пред апартамент № *, е извършил  непристойна проява, изразяваща се в във викове, крясъци, обиди, псувни и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място и с която е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – нарушение  по чл. 1 от УБДХ, за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ЗАДЪРЖАНЕ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ДЕНОНОЩИЯ В СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА МВР.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му.

 

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в  11,42  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР