П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,  24.04.2015 г.

 

Районен съд  Н. в публичното си съдебно заседание

на 24.04.2015 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар Д.П. сложи за разглеждане АНХД  №149 по описа за 2015 год., докладвано от съдия МАРКОВА.

 

            На поименно повикване в 10.30 часа се явиха: 

 

            Нарушителят С.А.С. се явява лично, надлежно доведен от органите на МВР.

            Явяват се свидетелите:

            Н.М.О.

            Б.М.С.

            Районна прокуратура, ред. призована, не изпраща представител.

 

            Съдът дава възможност на нарушителите да изразят становище по даване ход на делото :

            Нарушител С.С. - Да се гледа делото.

 

            Съдът, като изслуша становището на нарушителя намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

             

Съдът сне самоличността на нарушителят по данните от акта, както следва :

            С.А. С. – ЕГН **********,.

            Съдът разясни правата на нарушителя в процеса.

            Нарушител С.С. – Разбрах правата си.

 

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

Н.М.О. –.

Б.М.С. -.

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от съдебната зала до провеждането на разпита им. 

 

            Нарушител С.С. - Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар, да се даде ход на съдебното следствие. Получих акта за дребно хулиганство и съм запознат с него.

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и дава възможност на нарушителя да даде своите обяснения по нарушението, за което е съставен.

            Нарушител С.С. – Ще дам обяснения. Снощи бях на сватба. На 23.04.2015 г. в гр. Н. до стадиона един приятел прави кръщене на дъщеря си. Аз си отидох вкъщи към 22.00 часа и нещо. Отидох в дома си на ул. „***” № ***, в дома на жена си, със свидетелката Н. съм съжителствал без брак, от една седмица не живеем заедно. Аз в момента живея при майка си в гр. Н. на ул. „***”. Постоянният ми адрес ***. Като се разделих с Н., реших да отида на ул. „***” № *** и да си поговорим като големи хора с Н.. Като отидох малко бях почерпен. Исках да й обясня на нея някои работи и те се юрнаха всички към мен. Като отидох аз отворих вратата и влязох вкъщи. Там беше майка й на моята съжителка, Н. беше там, майка й тръгна срещу мен и аз я бутнах. В момента, в който влязох, още нищо не съм казал и някой ме бутна. Дойде чичото на Н. - И. и посегна с нещо да ме удари и аз се дръпнах, но когато аз се дръпнах го хванах за гушата и той ме ухапа за пръста и доста ми е откъснат пръста. Подгоних го и той се прибра вкъщи. Къщата е една, ние сме на първия вход, той дойде отзад. Гоних го на улица и избяга в другия вход. Като влязох в къщата не съм удрял Н., няма такова нещо. Другата свидетелка, аз когато с мъжа й се сдърпахме, когато дойде след мен, ние с мъжа й се хванахме, аз го хванах за гушата и той ми лапна пръста и при дърпането тя падна. Навънка като се гонихме, излязоха комшиите и видяха какво става. Той И. не излезе повече, дойдоха полицаите и ме прибраха. Аз не съм посягал на някой от комшиите. Полицаите бързо дойдоха. Сложиха ми белезниците и ме прибраха. На полицаите в Полицията им казах какво е станало и след това те отидоха да вземат от тях сведения. Всичко беше за пет, десет минути. Аз признавам, че съм извършил хулиганска проява, за което съжалявам, че съм го направил. Признавам се за виновен. Сега живея при майка си, аз от една седмица съм при майка ми. Имаме три деца, едното е женено, двете са непълнолетни, те са при нея, при Н..

            Съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            Пристъпва към разпит на свидетелите, както следва:

            Свидетел Н. О. – Това което стана на 23.04.2015 г. в 21.30 часа се прибрахме от рожден ден с децата ми от „***”. Влязох да си къпя децата. Майка ми заключи портата отвънка. Изведнъж чувам, че някой нахлува през гаража. С.А.влезе, посегна първо на майка ми, удари майка ми, децата се разтревожиха. Посегна да ме удря, удари мен и майка ми удари. Майка ми е с високо кръвно и захарна болест, по лицето я удари, мен ме удари по ръката /сочи дясната си ръка/. С.А.като влезе само ми каза „Смотания дойде, да видим какво ще направите.” Би мен и майка ми. Дойдоха комшиите. Излезе вуйчо ми И. М., той започна и вуйчо ми да удря. Вуйчо ми като го удря, няма да стои и той го удари. Искам да ви кажа, че през това време той ме притеснява по телефона само за пари. Вече не живеем заедно. Снощи майка ми и мен ме наби, децата си бяха вкъщи. Вътре в остъкленото бяхме, където той влезе. Излязохме навънка, навънка всички комшии бяха, той посегна и комшиите да удря. Те му казаха да не прави така, вие сте семейство. Той посяга всеки да удря. Според мен той беше употребил много алкохол.

Нарушител С.С.– Вратата си беше отворена като влязох, защо казваш, че през гаража съм влязъл?

Свидетел Н. О. – Аз очаквах, че ще влезе някоя нощ и постоянно заключвах вратата.

Нарушител С. С.– Това което казва, че през гаража съм влязъл, не е вярно. Чичо й като дойде, дойде с твърд предмет и ме удари по главата.

Свидетел Н. О. – Така беше. Той първо посегна да удари чичо ми и после чичо ми посегна. Първо чичо ми удари. Първо мен и майка ми удари, и после чичо ми.

            Нарушител С. С.– Нямам други въпроси.

 

Свидетел Б.С. – Вчера на 23.04.2015 г. дойде той, нарушителя С.и се скара с жена си. Аз съм буля на Н., живеем в един двор, заедно с Н.. Снощи С. А.дойде в домът ни към девет и нещо часа. Като дойде в домът ни бяхме аз, сина ми и мъжа ми. Н. беше там. Ние като отидохме, той С.беше вътре в двора. Лично аз като отидох С. беше влязъл вътре в дома, в стаите и аз след това влязох. Аз като влязох, той чупеше столове вътре. Един стол счупи и мъжът ми му каза „не прави така С.” и той го удари. Н.та не е ударил, удари майка й на Н.. Това стана на двора навънка. Децата бяха вътре. После излязоха на улицата и започна да прави скандал. Хората му викаха „не прави така”, той не чува, пиян и псува хората всички.

            Нарушител С. С.– Нямам въпроси.

 

            Съдът дава възможност на нарушителя да представи доказателства и да направи доказателствени искания.

            Нарушител С. С.- Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения .

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ № 4/24.04.2015 г. на РУ на МВР гр. Н. и 3бр. сведения.

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител С. С. – Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си. Както каза и тя, така си е. Дойдоха след мен, те когато ми посегнаха, тогава аз започнах. Това на улицата, че съм викал, че съм псувал, не е вярно, няма такова нещо.

На основание чл.297  от НПК , съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител С. С. – Нарушил съм обществения ред и следва да ми се наложи наказание. Предоставям на съда да определи наказанието.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства , писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното : На 23.04.2015 г. вечерта, нарушителят А.С.А. бил на сватба на свои родственици в гр. Н.. Същият до преди седмица съжителстват на съпружески начала със свидетелката Н.М.О. в гр. Н. на ул. “***” № ***. Понастоящем обаче двамата били разделени, като нарушителят живеел на ул. “***”. Вечерта на 23.04.2015 г., връщайки се от сватбеното тържество С.С.решил да отиде в дома на свидетелката Н.М.О., за да говори с нея и да изяснят отношенията си. Той обаче бил в нетрезво състояние, а и агресивно настроен към свидетелката. Влязъл в жилището където живеела Н. О., заедно с двете им деца и с майката на свидетелката. Влизайки нарушителят предизвикал скандал, в хода на който нанесъл удари на Н. О., както и на нейната майка. Тогава при тях дошли живущите в същата къща родственици на Н. О. – свидетелката Б.М.С. и нейният съпруг на име И.. Последният се опитал да усмири нарушителя като започнал да го удря. Нарушителят пък го хванал за гушата в отговор на което въпросният И. го ухапал по пръста. След това И. избягал към улицата, а нарушителят го подгонил, излезнал на вън, където вече били събрани съседи които чули разправията. Към тях нарушителят също започнал да проявява агресивно поведение, но малко след това пристигнали органи на полицията и конфликтът бил прекратен.

            Така описаните факти съдът приема за установени безспорно от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Н.М.О. и Б.М.С., както и от обясненията на нарушителя, където той всъщност не отрича голямата част от съществените факти, а и заявява, че се признава за виновен.

            Анализът на събраните доказателства с категоричност сочат, че деянието на С.А.С. представлява непристойна проява, изразяваща се в нанасяне на побой и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място и с която е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите, но тя според своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от НК, а дребно хулиганство по смисъла на чл.1 от УБДХ. Съдът счита, че С. С. следва да бъде признат за виновни в осъществяване на дребно хулиганство, за което следва да му бъде наложено административно наказание. Видът и размерът на наказанието съдът счита, че следва да е съобразен с конкретните обстоятелства на нарушението, с наличието на смекчаващи вината му обстоятелства – направените признания и изразеното съжаление за стореното, както и с имущественото състояние на нарушителя, а именно предвид факта, че той е безработен. Поради това съдът смята, че на нарушителя следва да му бъде наложено наказание глоба в размер към средния, а именно в размер на 250лв.

 

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ , съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН С. А. С., с ЕГН **********, в това, че на 23.04.2015 г. около 21.30 часа в гр. Н., обл. Ш., на ул. “***” № *** извършил непристойна проява, изразяваща се в сбиване, нанасяне на побой и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място и с което е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – нарушение  по чл.1 от УБДХ , за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за  28.04.2015 г. от 14 часа.

Препис от решението да се изпрати на РУ на МВР гр. Н..       

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в 11.20 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР