П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар,  28.04.2015 г.

 

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 28.04.2015 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар Д.П. сложи за разглеждане АНХД  152  по описа за 2015 год., докладвано от съдия МАРКОВА.

 

            На поименно повикване в 11.00 часа се явиха: 

            Нарушителят се явява лично, надлежно доведен от органите на МВР.

            Явяват се свидетелите:

            В.В.С.

С.К.Г.

            Районна прокуратура, ред. призована, не изпраща представител.

            Съдът дава възможност на нарушителите да изразят становище по даване ход на делото :

            Нарушител  - Аз нямам защитник, не съм прочел нищо. Нямах възможност да си избера защитник, да се свържа с него. Желая да си избера защитник.

            Съдът запитва нарушителя, ако му бъде предоставена възможността да си избере защитник, според него колко време му е необходимо, за да си избере защитник.

Нарушител - Отказвам се да си търся защитник. Искам само да се запозная с акта.

            Съдът констатира, че акта за констатирана проява на дребно хулиганство е бил предявен на нарушителя, но той е отказал. Дава възможност на нарушителя да се запознае с приложения по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство.

Нарушител – Прочетох акта. Отказвам се от правото си на защита. Да се гледа делото.

            Съдът, като изслуша становището на нарушителя намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

             

Съдът сне самоличността на нарушителя, както следва :

            В.Г.В. – ЕГН **********, роден на *** ***, , работи в дружество “***” на длъжност ***.

            Съдът разясни правата на нарушителя в процеса.

            Нарушител – Разбрах правата си.

 

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

            В.В.С. – На *** г.,

С.К.Г. – На *** г.,

 

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от съдебната зала до провеждането на разпита им. 

 

            Нарушител - Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар, да се даде ход на съдебното следствие.

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и дава възможност на нарушителя да даде своите обяснения по нарушението, за което е съставен.

            Нарушител – Не ми е известно съдържанието на акта. Не можах да го прочета, защото нямам очила.

            Съдът чете акта.

Нарушител -  Ще дам обяснения. Бях в много нетрезво съзнание и нямам ясни спомени. Купих си бира и цигари, може наистина да съм ги обиждал момичета. Нямам спомен. Имам спомен, че на съседната маса имаше млади момчета и май им теглих едни майни, но нямам спомен да съм ги удрял. Не мога да ви кажа дали са ме провокирали, бях в такова състояние, че нямам ясен спомен. В този магазин никога не съм сядал. Няма никаква причина да нагрубя тези граждани, отдавам го на алкохола. Случвало ми се е много отдавна и много рядко. Тези лица аз не ги познавам, аз не съм стъпвал в този магазин. Вчера бях там, то ми е на пътя като се прибирам, магазина е на ул. „***”. Аз не помня какво се е случило. Помня, че имаше една компания момчета и имаше едно по-голямо с тях. Нещо се заяждаха, нямам спомен. Преди това аз доста алкохол пих, може би над половин литър ракия, една, две бутилки вино. Това стана някъде от пет и половина до седем, осем часа. Бях на гости на един колега, бях ходил до „***” да си купя храна, отбих се в тях, той почерпи едно, още едно и си тръгнах от тях почерпен. Аз влязох в магазина да си купя цигари. Сигурно съм си купил, щом съм влязъл. Дори цигарите са в джоба ми. Смятам, че съм извършил нещо нередно и, че това е хулиганска проява. Аз като изпия такова голямо количество алкохол, ставам раздразнителен, ставам агресивен и най-малкото нещо го приемам за заяждане. Имам четири деца, от първия и втория брак по две деца. От децата само най-малката ми дъщеря е непълнолетна, сега на 24-ти май ще навърши 18 години. Аз я издържам, имам син студент в Г.. Майка им работи, но разходите са големи, давам за издръжката, ходя на гости по празници, именни дни, рождени дни. Съжалявам много за постъпката си. Наистина съм виновен. Да се надявам, че няма да прекалявам с алкохола.

            Съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            Пристъпва към разпит на свидетелите, както следва:

            С.В.С. – Работя в магазин „***” до централата се намира, като продавач-консултант, това е на ул. „***” №*, това е главната улица, магазина е хранителен. Бях на касата снощи -*** г. Клиента - нарушителя дойде видимо пиян, взе си една бира, хвърли ми 20лв., две банкноти по 10лв. Взех едната банкнота от 10лв. Той тръгна към вратата, каза „вземи си колкото ти трябва”. Върнах му ресто, четири банкноти по 2лв. и другите 10лв. След две минути се върна и ме попита за локумени вафли. Погледнах на единия рафт нямаше, на другия рафт като кошове погледнах, видях, че нямаме, при което той се обърна и каза „***”. Тогава не му обърнах внимание. Върна се пак, попита ме за цигари на дребно. Казах му, че не продаваме такива и той ми каза „***”. Аз го помолих да не ме обижда. Това става пред вратата на магазина вече и го чувам отново да казва и на двете ни „***”. След малко влезе в магазина, колежката влезе да му даде кибрит. Запали си цигарата, хвърли си клечката пред гумата на вратата и колежката я настъпи да я угаси. Попита за бяло вино, студено. Колежката каза имаме, но това вино не е студено. „***”, върна се на масата и седна. Аз застанах вече на касата, започнаха да идват много хора в магазина, колежката е вътре в залата. Само се чува как пада от стола, виждам го на камерата която е на касата, но видях, че стана, седна си на мястото. След 15-20 минути, половин час, чувам пак да се разхвърлят столове и маси. Виждам го на камерата, дори не видях къде точно в магазина беше колежката, защото в магазина имаше хора, при което го виждам как става от масата, хвърля си якето и се хвърля към момчетата съдената маса. Изведнъж чувам как стъклото на магазина се блъска. Колежката излезе, каза „внимавайте със стъклото на магазина, с масите”. Влезе при мен и каза натискам паник - бутона. Момчетата от охранителната фирма дойдоха. После го чувам да крещи навън, бяха се събрали около десет човека, това го виждам на камерата, аз съм на касата. Дойдоха полицаите, започна да им вика, „***” Аз това го виждам на камерата. Много агресия прояви и към сотаджиите. Някой от клиентите ни отвън мисля, че те избягаха, аз не можах да видя какво стана.

Нарушител – За първи път ли сядам, друг път идвал ли съм в магазина?

Свидетел В.С. – При мен поне за първи път в моята смяна.

Нарушител – Нямам други въпроси.

 

            Свидетел С.Г. – Работя в магазин „***” ЕООД като продавач - консултант. Господина, нарушителя, около *** ч. снощи дойде в магазина видимо пиян, употребил алкохол, агресивен спрямо нас персонала, клиентите навънка, корекции по сметки сме правили, заядлив. Това продължи може би около час и нещо, в което състояние ние проявихме търпение, не сме го провокирали по някакъв начин. Но, вече когато стана срещу групата младежи, аз натиснах паник - бутона. Аз още като бях вътре на касата се разтреперих от държанието му. Той на няколко пъти влиза като клиент в магазина. Единия път с колежката ми се заяжда, обиди я на „***и”. Помоли го да не я обижда. Той каза: „Ще те обиждам колко си искам, „***”, „***”. Поиска бяло вино, студено. Казахме, че нямаме. „***”. Излезе навън да пие една пи бира, заядлив с клиентите отвън устно. С клиентите които бяха отвън нямам контакт, аз бях отвътре в магазина, но то се чува как с тях се заяжда, обижда. Те го помолиха на няколко пъти да не ги обижда. На няколко пъти нарушителя пада, става от стола. Той предизвика сбиване, стана от масата, видях от камерите които гледат навън. Съблече си якето, започна да го размахва, да вдига ръкави, замахна към едното момче. Той  пак  беше отдръпнат от тях. Дойдоха служителите от охраната, веднага когато дойде служителя на „***”, почти същата процедура беше и към него имаше агресивно поведение, обиди.

Нарушител – При положение, че съм с фанелка с къс ръкав, какви ръкави съм вдигал?

Свидетел С.Г. – Тогава имахте ръкави на бяло горнище, което сега го няма. Може и това да сте облекли наобратно с бялото навън.

Нарушител – Нямам други въпроси.

 

            Съдът дава възможност на нарушителя да представи доказателства и да направи доказателствени искания.

            Нарушител – Нямам искания. Няма да представям доказателства. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения .

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ № 5/28.04.2015 г. на РУ на МВР гр. Н.,  3бр. сведения и 1бр. копие от рапорт от 28.04.2015 г.

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител - Смятам, че наистина са се получили тези работи. Виновен съм. Наистина бях в много нетрезво състояние, не съзнавах какво върша и правя. Искрено съжалявам за това.

На основание чл.297  от НПК , съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител  – Живея сам, имам животни, грижа се за тях ежедневно, ако може да ми наложите такова наказание, но да не е задържане.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства , писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа  страна следното: На *** г. нарушителят В.Г.В., след като употребил значително количество алкохол, около *** часа влязъл в магазин на “***” ЕООД в гр. Нови пазар, който се намирал на ул. “***” в града. Той започнал да проявява неуважително и грубо поведение спрямо работещите в магазина – свидетелите В.В.С. и С.К.Г.. Отправял им обидни думи, няколко пъти влизал и излизал от заведението, за да си вземе различни стоки, като всеки път недоволствал и обиждал свидетелите. Една от свидетелките – С. го помолила да не я обижда, но В. продължил. Същият се олюлявал, запалил цигара пред магазина и хвърлил горящата клечка на пода, като свидетелката Г. се наложило да я загаси. Той си купил бира, седнал пред магазина и започнал да се държи провокативно, неуважително и агресивно към гражданите посещаващи търговското помещение. Няколко пъти падал и ставал от стола. Престоял около час в магазина и почти през цялото това време проявявайки неуважително и грубо поведение към хората, които влизали и излизали в магазина. В магазина по това време пристигнала и група момчета, които нарушителя провокирал, опитвал се да предизвика сбиване с тях и няколко пъти бил отблъскван от момчетата. Нарушителят дори свалил якето си и го хвърлил, като отново се опитвал да нанесе удар на едно от момчетата, но не успял, тъй като пак бил отблъснат от тях. Двете свидетелки работещи в магазина, изплашени от поведението на В., сигнализирали на съответната охранителна фирма задействайки паник – бутон. Пристигналите на място служители на охранителната фирма потушили конфликта, но спрямо тях В. също бил груб и им отправял обиди.

            Така описаните факти съдът приема за установени безспорно от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелките В.В.С. и С.К.Г., както и от представеното копие на рапорт от командир на отделение при РУ на МВР гр. Н., а също и от обясненията на нарушителя, където той всъщност не отрича извършеното нарушение  и заявява, че се признава за виновен.

            Анализът на събраните доказателства с категоричност сочат, че деянието на В.Г.В. представлява непристойна проява, изразяваща се в оскърбително отношение към гражданите, агресивно поведение, сбиване, която проява е извършена на публично място и с която е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите, но тя според своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от НК, а дребно хулиганство по смисъла на чл.1 от УБДХ. Съдът счита, че В.В. следва да бъде признат за виновни в осъществяване на дребно хулиганство, за което следва да му бъде наложено административно наказание. Видът и размерът на наказанието съдът счита, че следва да е съобразен с конкретните обстоятелства на нарушението, с наличието на смекчаващи вината му обстоятелства – направените пълни признания и изразеното съжаление за стореното, както и с имущественото състояние на нарушителят. Предвид тези обстоятелства съдът смята, че на нарушителя следва да му бъде наложено наказание глоба в размер около средния, а именно глоба в размер на 300 лв.

 

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ , съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В.Г.В., с ЕГН **********, работи в дружество “***” на длъжност ***, в това, че на *** г. в гр. Н., обл. Ш., извършил непристойна проява, изразяваща се  в оскърбително отношение към гражданите, агресивно поведение и сбиване, която проява е извършена на публично място и с което е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – нарушение  по чл.1 от УБДХ , за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за  30.04.2015 г. от 14 часа.

Препис от решението да се изпрати на РУ на МВР гр. Н..       

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в  12.00 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР