П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 05.08.2015 г.

 

Новопазарският районен съд  в публичното си съдебно заседание на

05.08.2015 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА Н.А

 

При участието на секретар  В.В.

сложи за разглеждане АНХД     298     по описа за 2015  год., докладвано от съдия          Н.А

            На поименно повикване в  9,30  часа се явиха: 

 

            Нарушителят се явява лично, надлежно доведени от органите на МВР.

            Явяват се свидетелите.

            Районна прокуратура, ред. призована, не изпраща представител.

            Съдът дава възможност на нарушителите да изразят становище по даване ход на делото :

            Нарушител  - Да се гледа делото .

            Съдът като изслуша становищата на нарушителите, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на нарушителят, както следва :

            Р.Я.К. – ЕГН **********,

 

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

Г.Р.М. –

И.И.И. –

Н.Д.Н. –

Н.В.С. –

Съдът разясни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда. Разяснява на непълнолетните лица, че е необходимо да говорят истината. 

            Съдът отстранява свидетелите от залата . 

 

            Нарушител  - Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар , да се даде ход на съдебното следствие .

             

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и дава възможност на нарушителите да дадат своите обяснения по нарушението, за което е съставен .

            Нарушител- Живея в с.К.. ходих на гости бях пил бира и после ракия пих. Отидох на центъра около 4 – 5 часа следобяд. Отидох да си купя понички, човекът сит ръгваше, казах, може ли две порции, 4 лв. правят. Той каза, да ти дам и другите  дай още 2 лева казах нямам други пари. Помогнах му да прибере кафемашината.  Дойде едно момче Р.. Има един В. пиянка, Р.  ми каза, че В. го закача. Аз изгоних В., да не го закача и аз седнах пред читалището на пейката в градинката. Защото там има интернет, да ползвам с телефона. Тръгнах да се прибирам, видях, че Г. малкия блъскаше масата. Скарах им се да не чупят, прибирах се към нас и баща му на Н.В., по-малкия Н., налита да ме бие. Аз казах да извикаме полиция тогава. Никой не съм закачал, излязох виновен. Псувах Р. защото дето ме излъга, че го закачал човека. Н. и И. не съм псувал. На И. казах, ела замалко, тя каза, не мога и се прибра в тях. Не се чувствам добре, не съм искал да се стига до тук. Чувствам се виновен, защото не трябваше да се карам на децата. Но те чупят троша, държавна собственост, затова им направих забележка.

 

            Свид. Г.М. – На 02.08. стана това. Аз живея в с. К., познавам Р.. Бяхме се събрали с децата от селото, имахме сбор, събрали се бяхме на беседката, на центъра, седяхме говорехме си. По едно време дойде Р.К. и почна да се заяжда с някой от децата. С мене конкретно ми каза да напусна беседката, да се махна от там, защото не съм приятен и каза, че няма да ме пуска повече там. На другите лица не съм сигурен какво каза, защото аз не присъствах. Беседката не е негова, тя е на селото, на кмета. Ние си седяхме и си говорехме там, имахме празник. Той дойде и на мене конкретно каза, че няма да ме пуска там. Към други лица отправи псувни. Към Р., за майка му говореше, за семейството му – псуваше на майка. Псувни след това ако е казал, вече не знам, аз се махнах. Поведението му беше неприлично. Ние си правим веселото, а той идва и почва да ни гони и да ни обижда. Напуснахме мястото след това, събрахме се на друго място. Никой от нас не е рушил пейки, не е блъскал.

            Нарушител – На 02.08. да погледнат беседката щом казва че не са рушили. Има две големи табели, пише забранено за пушачи и колелета, видяхте ли табелите.

Свид. Г.М. - Табелите са за парзалките и за люлките.

 

            Свид. Н. Н. – Живея в гр. Ш.. На 02.08. бях на гости в с. К.. Ние бяхме се събрали на пейката на центъра с други деца – Г., Н., Р., М., С., М. и И.. Този човек дойде после и се сдърпа с нас. Дойде сам, беше пиян, доста пиян. Първоначално почна да се заяжда с едно момче – П.. После той се прибра, почна да се заяжда с Р.. Те се сдърпаха двамата, приказваха нещо за семейството на Р.. За някакви работи с брат му имали да правят за сбора. След това не се сещам. По късно имаше псувни от Р., на улицата бяхме имаше псувни към Р.. Каза, ще избия семейството на Р., ще ги заколя, ще ги убия. Това каза на Р.. Много неприлично беше към нас. Всички, които бяхме навън, бяхме свидетели. Имаш смут и неодобрение, просто развали празника ни и беше много гадно.

            Нарушител – Като минах по пътя някой да ме удрял и блъскал.

Свид. Н. Н. - Никой не го е блъскал, лично аз не съм видял.

 

Свид. И. И. – Аз живея на центъра в с. К.. Р. не го познавам лично. Бяхме се събрали в едно момче да празнуваме сбора на селото. По едно време излязохме на вън на чист въздух и се чуваше блъскане. Р. слезе надолу и бащата на Н. го попита, защо е почнал да заплашва Р.. Че щял да убие цялата му рода и разни глупости. Р. беше пиян, едва вървеше, залиташе. Мене лично не ме е обаждал но чух че едното момче го обиждаше. Каза, майка ти да еба на едното момче. Аз после реших да се прибера. Те бяха извикали полиция. Полицията дойде след 10 – 15 минути. Аз не съм излизала, уплаших се. Чух само че каза на едното момче, че щял да убие майка му и баща му и цялата му рода. Възмутихме се от постъпката на Р., на никой не му стана хубаво. И това момче, дето обижда майка му и баща му нему стана хубаво, но се държеше. Имаше още хора там. Аз се прибрах и други хора се прибраха.

Нарушител – Някой от вас да ме е удрял.

Свид. И. И. – Не.

 

Свид. Н. С. – Живея в с. К.. Не се познавам много добре с Р.. В 4.30 – 5 часа стояхме на беседката на центъра с компания. Той дойде с една бира и започнаха проблемите. Той не беше трезвен когато дойде. Започна да се заяжда с всички, които бяхме там. Отправи към нас закани и ругатни. Лично и към мене каза - ще ти пикая на сините очи. Каза на Р., че щял да заколи семейството му, да го удуши. Не ми беше приятно от това, което направи Р.К., уплаших се. Нямаше наблизо други хора.

Нарушител – Нямам въпроси.

 

Съдът сне самоличността на свидетеля

Р. И.М. –

Съдът му напомни наказателната отговорност по чл. 290 от НК, същият обеща да говори истината.

Свид. Р. М. – Живея в с. К., познавам Р.. На 02.08. тази година бяхме се събрали на центъра с другите свидетели. Р. дойде и почна да се заяжда. Той беше в нетрево състояние. Искаш да го черпя с уиски, каза ми – глупак, простак и т.н. След това, в по-късен час ме напсува на майка пред полицаите. Отправи към мене заплаха, че ще ме пребие. Уплаших се от поведението на Р.. И другите които бяха там се възмутиха, имаше уплашени, аз също бях уплашен. Аз се прибрах, не знам дали е отправял заплахи към другите.

Нарушител – Ти колко часа се прибра.

Свид. Р. М. - Към 3 часа се прибрах и след това излязох, тогава ме напсува пред полицаите. Излязох повторно след час и половина – два.

Нарушител - Да си виждал някой да ме блъска и удря

Свид. Р. М. - Не съм видял.

 

            Нарушител  - Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения .

 

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ № 8/04.08.2015 г., протокол за предупреждение от 02.08.2015 г. и справка за съдимост № 658/04.08.2015 г.

 

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител  – Признавам се за виновен, съжалявам за постъпката си. Не е правилно това, което направих

На основание чл.297  от НПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител  – По-добре е да ми наложите глоба. Семейство нямам, сам живея, майка ми почина. Работя в ТСС в момента, пуснаха ме в отпуск. По принцип живея в Ш. при брат ми.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства , писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното :

            Нарушителят Р.Я.К. ***г. се провеждал празникът на селото, при което в центъра е имало излезли много младежи, празнуващи в компания. В ранният следобед нарушителят К. употребил известно количество алкохол, както сам сочи, първоначално бира, след това и ракия. Той се приближил до компанията на разпитаните свидетели Р. Й. М., Н.Д.Н., И. И. И., Г.Р.М., Н.В.С. и Р. М., които били  седнали в беседка на центъра. Младежите седяли когато към тях се приближил Р.К. във видимо нетрезво състояние и започнал да се заяжда с тях. К. започнал да отправя обиди и закани към Р. М., заканил се, че ще убие семейството му и ще го пребие, в резултат на което Р. М. се уплашил и се прибрал в дома си. Останалите младежи останали на беседката, но К. продължил да се заяжда и с тях. Започнал да отправя ругатни и обиди, конкретно към Н. С., към И. И., както и към отиващия си Р. М.. От постъпката на К. младежите се уплашили, възмутили се и част от тях се прибрали по домовете си. По-късно, около 16.30 часа, след като била повикана и полиция, Р.К. отново отправил псувни и закани към Р. М. за саморазправа с него и със семейството му. Лицето Р.К. по време на кратката си среща със свидетелите, отправил към Н. С. обиди, нецензурни изрази, като казал „ще ти пикая на сините очи”, а към Р. М. – „ще те убия, ще пребия теб и семейството ти”. От обективна страна поведението на Р.К. представлява проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1 от УБДХ, доколкото не съставлява проява на хулиганство по смисъла на чл. 325 от НК. От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл, изпитият алкохол само е улеснил извършването на непристойната проява от страна на К.. Причините за извършване на постъпката на нарушителя, съдът преценява, че се състоят в ниското нравствено съзнание и занижени волеви контролни механизми за самоконтрол и поведение на обществено място. При преценка на наказанието, което следва да се наложи на нарушителя, съдът се съобрази с изразената от него критичност и  съжаление за извършеното, както и със степента на засягане на обществените отношения, конкретно обществения морал и установените норми на поведение на обществено място и с материалното му състояние, поради което намира, че за постигане целите на наказанието и превъзпитанието на дееца, е необходимо да му се наложи наказание глоба в размер, ориентиран към минималния, но несъвпадащ с него, конкретно 200 лв.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 ал. 1 б. А от УБДХ , съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА  ЗА ВИНОВЕН Р.Я.К., с ЕГН **********,***, за това, че на 02.08.2015 г. в с. К., обл. Ш., извършил непристойна проява, изразяваща се в отправяне на ругатни, псувни и закани на обществено място, което представлява нарушение по чл. 1 ал. 2 от УБДХ, за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за  сряда - 12.08.2015 г. от 11 часа.

Нарушителят уведомен в съдебна зала.

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в   10    часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР