П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 28.08.2015 г.

 

Районен съд  гр. Нови пазар в публичното си съдебно заседание на

двадесет и осми август две хиляди и петнадесета година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

 

При участието на секретар Д.П. сложи за разглеждане АНХД  №316 по описа за 2015  год., докладвано от съдия РАДЕВА.

 

            На поименно повикване в 14.30 часа се явиха: 

 

Районна прокуратура, редовно призована не изпраща представител. Нарушителят Д.Е.М. се явява лично, надлежно доведени от органите на МВР.

            Явяват се свидетелите:

            П.Г.Х.

            К.П.А.

            Н.Б.А.

            А.Х.Н.

            Съдът дава възможност на нарушителя да изрази становище по даване ход на делото :

            Нарушител Д.М. - Да се гледа делото.

            Съдът като изслуша становището на нарушителя, намира, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на нарушителя, както следва :

            Д.Е.М. – ЕГН **********, ***

Съдът разясни правата на нарушителя.

 

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

П.Г.Х. - ***

К.П.А. – ***

Н.Б.А. – ***

А.Х.Н. – ***

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от съдебната зала до провеждането на разпита им. 

 

            Нарушител Д.М.  - Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар , да се даде ход на съдебното следствие .

             

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство №20/28.08.2015 г. по описа на РУ на МВР гр. Н. и дава възможност на нарушителя да даде своите обяснения по нарушението, за което е съставен .

            Нарушител Д.М. - Това което пише в акта е вярно. Направих го, защото бях пиян, връщахме се от сватба, не бях на себе си. Много съжалявам затова което съм казал, за тези неща които съм казал. Аз не бях на себе си. Щом казват, че съм отправил тези закани към хората които са свидетели, значи така е било. Аз бях много пиян, не бях на себе си. Аз не съм пил досега, за първи път пия и не бях на себе си.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетелите, както следва:

            Свидетел П.Х. – Аз съм актосъставител. Не съм очевидец на проявата. Нарушението е станало на *** г. в гр. П. на ул. „***”. По телефонно обаждане по конферентна връзка с телефон 112  е подаден сигнал до ОДЧ на РУ Н.. Посетен от автопатрулен екип, командир на отделение Д.И. и младши полицейски инспектор Т. Д. там са ходили. Лицето Д.Е. във видимо нетрезво състояние, грубо е нарушило обществения ред, като е отправил закани, заплахи и обиди спрямо съседите си, които присъстват тук по делото. Запознат бях с докладната записка и имах резолюция от началника на Районното управление да извърша проверка относно установяване на нарушение по Указа за борба с дребното хулиганство. Като взех под внимание въпросната докладна записка, изготвена от командира на отделение и това, че лицето е продължило непристойните си прояви и действие, след което се е наложило да бъде задържан, за което е изготвена докладната записка, считам че са налице нарушенията по УБДХ, съответно съда ако прецени и на едро хулиганство. Извърших проверката, разпитах свидетелите, дадоха показания. Двамата свидетели бяха разпитани на место, на место са били разпитани от автопатрулния екип, който е посетил въпросното произшествие с г-н Е., за което съставих акт по УБДХ. Допълнително разпитах г-жа Н.Б., днес сутринта аз й снех сведението. Аз обслужвам гр. П.. С негово участие други проблеми не съм имал. Нямал съм с него заявителски материали, досъдебни производства с него. Това е за първи път да работя с него, началника ми резолира докладна записка.

            Нарушител Д.М. – Нямам въпроси.

 

Свидетел К.А. -  Имам дом в гр. П. на ул. „***” №***. Ние от девето лято го имаме, за почивки идваме, иначе живеем в гр. В.. На *** г. след *** часа, жена ми лепи камъчета на оградата беше, аз бях в двора. По едно време, някакви деца притичаха, не обърнах внимание, защото деца играят винаги. Появи се една негова кокошка и жена ми му извика, „***.” Той явно пиян, много пиян, започна да вика оттам „***”, започна грубо да се държи. След това се хвана за единия кол и скочи в двора ни. Започна да се държи грубо. На жена ми вика „***” ли, какво. След това вече на улицата заплахи, че ще ни „***”, „***” и така нататък. Откакто сме там, винаги сме държали на добросъседство, това му го казах и на него, но до него не достигна това, че искаме спокойно добросъседско отношение и нищо повече. Много грубо налиташе, скочи в двора окървавен. След това разбрахме, че набил децата в съседния двор се скриха, след това дойде една кола ги взе. Дойде патрул от полицията, извиках и обясних тия неща. Основно заплахи, грубо държание, казвам ви скача. При други условия, при други хора вместо мене, може би така безнаказано може би нямаше да си позволи да се държи така, независимо със самочувствието на какъв циганин както той каза се държи. Ние сме съседни имоти. Досега никакви проблеми не сме имали с него. Не ни се извини след това. Зимата не идваме. Дойдохме пролетта, единия път съм го поздравил през оградата. Втория път, стоварвахме материали за беседка, казах му да помогне, помогна, платих му и това е вече третия път, това скандално и обидно отношение.

Нарушител Д.М. – Нямам въпроси. Извинявам се. Втори път няма да се случи това. Не бях на себе си. Не искам да имам проблеми с комшиите си. Не искам да имам проблеми с възрастни хора.

 

Свидетел Н.А. – Живея в гр. П. на ул. „***” №*** временно. Ако знаехме, че е пиян нямаше да реагираме. Прескочи оградата, заплаши ни, че ще ни „***”, „***”, глагола „***”. Каза ми, че съм „***” и куп други приказки. Тези негови закани, думи към мен ги възприех сериозно и се уплаших. Какво значи да ви кажат „***”, това значи ликвидация, аз така го възприех, уплаших се.

Нарушител Д.М. – Нямам въпроси.

 

Свидетел А.Н. – Живея в гр. П.. На *** г. бях очевидец на инцидент с участието на Д.М.. Беше в следобедните часове, към ***-*** часа някъде, върнаха се от сватба, не знам откъде, съседа Д. с децата си. Аз бях навънка. Прибрах се, няма и пет минути, децата на Д. звъняха на вратата, плачеха, отключих вратата и търсеха къде да се скрият. Оплакаха се, че баща им ги биел. По-голямата му дъщеря вкъщи, другите които успели да избягат дойдоха в нас. Седяха 10 минути в нас, след това леля им дойде и ги взема, която живее в гр. Н.. Д. дойде да ги търси, бях си заключила вратата, дойде да ги търси, отключих му вратата, застанал на вратата и пита „***”. Казах, че леля им ги прибра, а пък жена му къде е не знам. Притесних се, защото беше пиян. Излязох на пътя, не се прибрах вкъщи, защото бях притеснена, защото не знам какво ще стане, защото е пиян. В същия момент отиде до оградата на съседите. Съседката която му каза да си прибере кокошката, която е влязла в нейния двор. Той прескочи оградата, започна да обижда, да говори каквото му дойде. Той каза, „***” нещо от този род каза,””***”, „***”, „***”, „***”, „***”, едни такива епитети.

Нарушител Д.М. – Нямам въпроси.

 

            Нарушител Д.М.  - Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения .

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ №20/28.08.2015 г., докладна записка с рег.№307р-9173/25.08.2015 г. до Началника на РУ – Н. и 3бр. писмени сведения.

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител Д.М. – Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си. Съжалявам за случилото се.

На основание чл.297  от НПК , съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител Д.М. – Това повече няма да се повтори. Не помня какво  съм правил и казал. Осъзнах се на сутринта в Полицията. Съжалявам за станалото.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства, писмени и гласни, прие за безспорно и категорично установено от фактическа страна, че на *** г. около *** часа в гр. П., на ул. „***” пред дом №***, нарушителят Д.Е.М., във видимо нетрезво състояние е отправил обидни думи и заплахи към свидетелите К.А. и Н.А., живущи на посочения адрес. От тези негови действия са останали дълбоко възмутени и уплашени, както свидетелите А., така и свидетеля А.Х.Н..

            Анализът на събраните доказателства с категоричност сочи, че деянието на Д.М. представлява непристойна проява, изразяваща се в грубо и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място и, с която е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – дребно хулиганство по смисъла на чл.1 от УБДХ. Съдът счита, че Д.М. следва да бъде признат за виновен в осъществяване на дребно хулиганство, за което следва да му бъде наложено административно наказание. Видът и размерът на наказанието съдът счита, че следва да е съобразен с конкретните обстоятелства на нарушението, с наличието на смекчаващи вината му обстоятелства – направените признания, изразеното съжаление за стореното, както и с имущественото състояние на нарушителя. Поради това съдът смята, че на нарушителя следва да му бъде наложено наказание глоба в размер на 250 лв.

 

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ , съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН Д.Е.М., ЕГН **********, в това, че на *** г. около *** часа в гр. П., на ул. „***” пред дом №***, извършил непристойна проява, изразяваща се в грубо и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място и, с което е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – нарушение по чл.1 от УБДХ, за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА  250лв. /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА .

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за  02.09.2015 г.  от 10.00 часа.

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

           

            Заседанието завърши в  15.15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР