П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 28.12.2015 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

28.12.2015 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛА РАДЕВА

 

При участието на секретар Б.А. сложи за разглеждане АНХД  № 450 по описа за 2015  год., докладвано от съдия РАДЕВА

 

            На поименно повикване в 14.15 часа се явиха: 

           

            Районна прокуратура, ред.призована не изпраща представител.

            Нарушителят се явява лично, ред.призован и с адв. Н.И., ред.упълномощена.

            Свидетелят Д.И., ред.призован се явява лично.

            Свидетелят С.А., ред.призован не се явява.

            Свидетелят Й.И., ред.призован се явява лично.

 

            Съдът дава възможност на страната да изрази становище по даване ход на делото.

            Адв. И. – Да се даде ход на делото.

            Нарушител А.Е. - Да се гледа делото .

            Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

Д.Г.И. – на *** г., ***.

Й.Р.И. – на *** г., ***.

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелят И. от залата и пристъпва към изслушване на свидетеля Д.И.. 

Свидетелят Д.И. – Аз съм актосъставителя. На *** г. бях дневна смяна, около *** часа получихме сигнал на тел.112 за скандал в близост до кафе-аператив “***”. Отидохме на место с колегата С.И. и там бяха Й. и С.В.. С. каза, че А. му е нанесъл побой на същата дата, може би 20-30 минути преди да отидем ние, нещо се забавил и беше снето сведение от него и от свид. Й., като отначало каза само А. и направи описание по дрехи и по ръст на другото лице. С него посочи едно момче - С. Р. С.. След известно време преписката мина през началника, беше ми възложено да работя и призовах С., снех сведения и от него разбрах, че става въпрос за А. и същия ден дойде в районното и каза, че имало спречквания и му ударил един – два шамара и на другия ден му се извинил. Категоричен съм, че инцидента не е бил на друга дата.

Адв. И. – Лицето С.В. спомена ли, че са имали предхождащи конфликтни ситуации?

Свидетелят Д.И. - С. каза, че от известно време бил притесняван от А., не може да каже точно датата, каза от около 10 дена имал конфликти, тъй като А. искал да си закупи чай за пушене от вида на марихуаната и той казал “аз не се занимавам с търговия на такова вещество” и го е бил затова.

Адв. И. - Това притесняване предхожда ли датата *** г.?

Свидетелят Д.И. - Предхожда и сбиване има на *** г.  по сведение на С. на база на неговите данни. Й. присъствал на сбиването, а и той беше там.

Адв. И. - Проверихте ли?

Свидетелят Д.И. - Как да проверя, попитах “вие бяхте ли свидетел на случката”, той отговори “да бях” и това са техни твърдения. Не е проверявано по друг начин, няма как да се провери.

Адв. И. - Други присъстващи имаше ли?

Свидетелят Д.И. - Имаше две госпожи, но това е станало пред заведението и не можаха да посочат други свидетели. Този акт е станал отвън, пред заведението, след около 18 часа и единствения свидетел е Й. по данни на С..

Адв. И. – Казахте, че от известно време, преди 10-на  дена е бил притесняван за   на този час, имало ли е закани, заплахи от А. спрямо него?

Свидетелят Д.И. - Не е споменавал, че е бил бит от него, от известно време А. искал да си купи чай от него и нямало как да му предложи. На 10-ти А. го е набил, защото не искал да му продава чай. А. искал да закупи, но той не се занимавал с такава дейност и нямало как да му достави.

Адв. И. – Нямам повече въпроси.

Съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към повторен разпит на свидетеля Й.И.. 

Въпрос на съда – На коя дата бяхте очевидец на инцидент между лицата А. и С.?

Свидетелят Й.И. - Не мога да се сетя на коя дата се е случило това. Само един път съм бил очевидец и то на съответния инцидент. С.И. ми сне сведения същия ден. Щом са ми взели сведението на *** г. значи тогава се е случило, същия ден беше, те дойдоха 15 минути по-късно след инцидента полицаите, взеха ми показания, защото С. се е обадил на полицията за инцидента и те дойдоха след това.

Адв. И. – Вие в колко часа твърдите, че е станал инцидента?

Свидетелят Й.И. – Вечерта, след 18 часа, но не се сещам точно. Аз бях може би 5-6 часа в заведението преди да стане случката и просто бях навънка със С.В. и се случиха нещата, бяхме пред заведението и пушихме цигари.

Адв. И. - Как се появи А.?

Свидетелят Й.И. - А. се появи с още две момчета и оттам стана целия спор. А. го попита дали притежава наркотици в себе си и С. каза, че няма никакви вещества в себе си и тръгнаха да спорят.

Адв. И. - През това време Вие къде бяхте?

Свидетелят Й.И. - На масата до входа, където се случи всичко, със С. бяхме и имаше още едно момче, което беше свидетел на случката – или Х.,  или Х. се казва, той е клиент на заведението.

Адв. И. – Казахте, че е имало диалог, а тези другите две момчета с А. къде бяха?

Свидетелят Й.И. - Те бяха с него, не взеха никакво отношение, само А. беше човека, който водеше спора, другите момчета бяха настрани, на 2-3 метра бяха, не бяха много далече, но не бяха и близко.

Адв. И. - Какво Ви възмути Вас лично?

Свидетелят Й.И. - Цялата история ме възмути след като почнаха да спорят и се стигна до 1-2 удара, а аз не обичам такива работи. Единия удар беше в областта на тила, а втория към седалищните части с ритник.

Адв. И. - На вас С. да Ви е споменал за предходни сблъсквания или сбивания?

Свидетелят Й.И. – Не, не е споменавал.

Адв. И. - Устата на С. да е била цепната?

Свидетелят Й.И. - Знаех половин месец след като се случи това.

Адв. И. – Кога му е била цепната устата и от кого?

Свидетелят Й.И. - Нищо не знам, знам само, че му е цепната устата, не зная от кого. Аз не разбрах друг инцидент между С. и А. да е имало преди тази дата, в случая само на тази дата присъствах.

Адв. И. - Моят клиент има въпроси към свидетеля, тъй като той твърди, че лицето не е бил там.

Нарушител А.Е.  – Всъщност става дума, че лицето не е било там, а е присъствало друго момче.

Адв. И. - Сигурен ли сте, че сте били там?

Свидетелят Й.И. – Да, седях на масата до входа, стоях на стол и все пак съм бил там и знам къде съм бил.

Адв. И. - Другото момче къде беше?

Свидетелят Й.И. - Те се познават със С. и той контактува повече със С..

Адв. И. - Със С. ли пушихте цигари?

Свидетелят Й.И. - Със С. заедно пушихме цигари и той беше прав, аз бях седнал и това беше цялата работа .

Адв. И. - Предното момче, което е било с вас, къде беше?

Свидетелят Й.И. - Момчето беше прав, до кошчето, което е до вратата, а аз бях от другата страна на масата.

Адв. И. - Кой подаде сигнала до полицията?

Свидетелят Й.И. - С. се обади след като приключи всичко, той лично се обади.

Адв. И. – Нямам други въпроси.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИСТЪПВА към провеждане на очна ставка между свидетелят Й.Р.И. и нарушителя А.Й.Е..

Въпрос към двамата: Познавате ли се и в какви отношения сте?

Свидетелят Й.И. - По физиономия го познавам.

Нарушител А.Е. – Аз на първото заседание по делото го видях, там не съм го виждал, преди това не го познавам, изобщо не съм го виждал.

Въпрос към двамата: На *** г.  заедно ли бяхте, къде и какво правихте?

Свидетелят Й.И. - Да, пушихме със С. цигара и дойде нарушителя А..

Нарушител А.Е. – Като минавах покрай кафето, С. и А. бяха с мене и като минавах видях С. като пуши цигара, отидох и го попитах дали се занимава още с глупости. С. беше с едно слабо, високо момче, което по име не мога да кажа и не съм го пипал даже.

Съдът приключва очната ставка.

Съдът констатира, че междувременно се явява свидетеля С.В.А..

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИСТЪПВА към провеждане на очна ставка между свидетеля С.В.А. /същия е със снета по делото самоличност/ и нарушителя А.Й.Е..

Въпрос към двамата: Познавате ли се и в какви отношения сте?

Свидетелят С.А. – Познавам го от самия случай когато бях ударен, не помня точно датата.

Нарушител А.Е. – Виждал съм го, знам, че работи в кафето, по физиономия го знам.

Въпрос към двамата: На коя дата се случи инцидента помежду Ви?

Свидетелят С.А. - Около 9 часа, точно не съм сигурен дали беше на 10-ти вечерта, посочил съм в сведението кога беше. По принцип имаше и на друга дата, но не съм споменал за друга дата. Органите на полицията на *** г.  ги сезирах .

Въпрос към двамата: Имаше ли разправия между двамата на *** г. или на друга дата?

Нарушител А.Е. - На *** г. го видях и отидох при него и го попитах “С., занимаваш ли се още с глупости”, той отговори “не”, и го погледнах в очите и с ръка му показах и му казах “само ако се занимаваш” и продължих. На 23-ти, на рождения ден на дъщеря ми решихме да празнуваме рождения ден, да почерпя приятели и братовчед ми дойде и му прилоша, попитах го защо си така и разбирам, че г-на С. там какво е вземал от него, чудесии и без малко да го изтървем и се ядосах и отидох при С. и го попитах “дай ми на мене, ето ти пари, дай ми такова нещо да го видя какво е” и той каза “изчакай 5 минути”. Взех си кафе и след 5 минути той ми каза “не мога да те оправя с нищо” и си взех парите и си тръгнах. На 23-ти два шамара имаше.

Свидетелят С.А. – На 23-ти не, на 24-ти беше седнал на сепарето и ми хвърли 20 лв. и ми каза “дай ми” и аз му казах “не се занимавам”, а удрянето беше на 25-ти, на 24-ти разбирам, че друг мой колега е удрян и после дойде и ме удари зад бара, на работното място, след два дена. Щом той казва на 23-ти, значи или на 24-ти или на 25-ти е било, но не съм сигнализирал полицията, нито съм подавал нещо. Тогава ми беше разбита устата. Аз исках всичко да утихне.

Въпрос на съда към свидетеля – Удари  имаше ли?

Свидетелят С.А. - Не мога да се сетя дали бях ударен с крака.

Адв. И. - Пред кого Ви удари?

Свидетелят С.А. - Пред Д. ме удари, през заведението бяхме, Д. беше отстрани и аз пуших отстрани с едно приятелче.

Адв. И. – Вие говорите, че имало два конфликта, боя кога беше?

Свидетелят С.А. - Аз бях ударен два пъти на различни дати – на 24-ти или на 25-ти и другия път беше на 10-ти. Удара в тила беше на 10.11., а сцепването на устата на 24-ти или 25-ти през деня, вътре в заведението и имаше хора, втория път мисля, че имаше четири маси, но ние бяхме навънка пред заведението.

Адв. И. – Защо първия път не се обадихте на полицията, кое Ви накара да се обадите след това?

Свидетелят С.А. - Защото ме беше страх да не идват от махалата, да ми правят проблеми, а втория път помислих и реших, че и да не направя нещо, пак ще идват и на 25-ти го бях предупредил, че ще извикам полиция.

Адв. И. - След случката заедно кафе  пихте ли?

Свидетелят С.А. - Идвал е, не сме пили кафе заедно, искаше да говорим един път, но аз отказах.

Адв. И. - Нямам повече въпроси.

Съдът приключва очната ставка.

Адв. И. - Нямаме искания и няма да сочим други доказателства.

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

            Адв. И. – Считам, че констатациите отразени в акта не бяха установени и доказани с необходимата категоричност, имам предвид следното: във връзка с инцидент, за който е съставен акта на *** г., осъществен състав на дребно хулиганство не може да се говори, тъй като свид. Й.Р.И., за който моя доверител твърди, че не е присъствал на лично спречкване и единия говори за ритници и удар в тила и удари. Моят доверител твърди, че не на тази дата, а на по-ранна дата е ударил с шамари в областта на лицето свидетеля С.А. през месец октомври 2015 г., което не се отрича и от А.. Тогава въпреки, че е бил изпълнен състава на дребно хулиганство, тъй като въпросните удари са били причинени в питейното заведение, вътре в самото заведение в присъствието на клиенти и тогава сигнал не е бил отправен, а е бил отправен на *** г.  когато действително А. е осъществил диалог със С., но на тази дата не е причинявал никакви удари, нито пък е вдигал скандали, за което говорят и разпитаните в предх.с.з. двама свидетели, които са били с нарушителя. Двамата заявяват, че е имало разговор между С. и А., но никой от тях не е видял побой или удари от страна на А. спрямо С.. Недоумявам защо втория път след посещението на А. в заведението се подава сигнал, вместо това да е направено на по-ранната дата когато на С. е нанесен удар и самия той признава, че му е спукана устата. Тук се цели да се дискридитира поведеното на А. като се преписват действия и деяния, които е извършил, но не на въпросната дата. Рапорта, който е съставен е в последствие на акта на дребно хулиганство, както чухте е съставен на база на показанията на С. и на въпросния Й.И., за който продължаваме да твърдим, че не се е намирал по време на инцидента на това място, но в случая  възпроизвежда показанията на С. и които целят да “затвърдят” вината на нарушителя. Моля да бъде оправдан доверителят ми.

Нарушител А.Е. – Това на *** г. отидох при него като баща, погледнах го в очите и го попитах “занимаваш ли се с глупости” и втори път му казах “ако се занимаваш..” и повече с него никаква работа съм нямал.

 

На основание чл.297  от НПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител А.Е. – Нямал съм работа с него.

 

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства, писмени и гласни, прие за безспорно и категорично установено от фактическа страна, че на *** г. в кафе аператив *** е имало спречкване и физическа саморазправа между нарушителят А.Е. и С.А., като при нанесените удари от страна на Е. е била сцепена устата на А.. За това деяние на Е. не са били уведомени органите на полицията и същото не е предмет на настоящото производство. Съдът кредитира с доверие като кореспондиращи помежду им показанията на актосъставителя Д.Г.И. и свидетелите С.В.А. и Й.Р.И., както и писмените доказателства: докладна записка от мл.инсп. Д.И. ***, писмени сведения от С.А. и Й.И., както и нарушителя А.Е., от които се установява, че на *** г. че заведение “***” в гр. Н. нарушителя А.Е. е нанесъл удари с ръце в тила и с крак в областта на тялото /седалището/ на свид. С.А.. За тази проява са уведомени органите на РУП гр. Н. и е съставен акт за констатиране на дребно хулиганство, който Е. е подписал без възражение.

            Анализът на събраните доказателства с категоричност сочи, че деянието на А.Й.Е. представлява непристойна проява, изразяваща се в грубо и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място и, с която е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – дребно хулиганство по смисъла на чл.1 от УБДХ. Съдът счита, че А.Е. следва да бъде признат за виновен в осъществяване на дребно хулиганство, за което следва да му бъде наложено административно наказание. Видът и размерът на наказанието съдът счита, че следва да е съобразен с конкретните обстоятелства на нарушението и личността на нарушителя. Поради това съдът счита, че на нарушителя следва да му бъде наложено наказание глоба в размер между минималния и средния предвид в закона, а именно в размер на 200 лв.

 

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ , съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА А.Й.Е. – с ЕГН **********,***, ЗА ВИНОВЕН  в това, че на *** г., около 18.10 часа в гр. Н., обл. Ш. на ул. “***” №***, пред кафе-аператив “***” е извършил непристойна проява, като отправил заплахи за побой и саморазправа спрямо лицето С.В.А. и му нанесъл удари с ръце и крака в областта на главата и тялото, която проява е извършена на публично място и с която е бил нарушен обществения ред и спокойствие на гражданите – нарушение  по чл.1 от УБДХ , за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА  200 лв. /ДВЕСТА/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за 05.01.2016 г. от 14 часа.                                                          

Заседанието завърши в 14.55 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: