П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 09.12.2015 г.

 

Районен съд  гр. Нови пазар в публичното си съдебно заседание на

09.12.2015 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар В.В.

сложи за разглеждане АНХД     482   по описа за 2015  год.,  докладвано от съдия НИКОЛОВА           

            На поименно повикване в  10,30    часа се явиха: 

 

            Нарушителят се явява лично, надлежно доведени от органите на МВР.

            Явяват се свидетелите, доведени от органите на полицията.

            Районна прокуратура, ред. призована не изпраща представител.

            Съдът дава възможност на нарушителите да изразят становище по даване ход на делото :

            Нарушител  - Да се гледа делото .

            Съдът като изслуша становището на нарушителя, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на нарушителят, както следва :

            К.Н.Х. - *** г., ЕГН **********,***,

            Съдът разяснява правата на нарушителя в процеса.

           

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

И.Г.Г. – ***,

П.П.П. – *** г,

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от залата . 

 

            Нарушител  - Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар , да се даде ход на съдебното следствие .

             

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и дава възможност на нарушителите да дадат своите обяснения по нарушението, за което е съставен .

           

Нарушител – На *** г. с брат ми В.Н.Х. пътувахме, трябваше да ме закара, аз се возех, той управляваше. На завоя до „***”, не знам улицата как се казва, бяха паркирани два автомобила неправилно, нямаше видимост и в двете посоки, на вземане на завоя се засякохме с господина И.. Брат ми отстъпи, даде назад, да го допусне да мине, той обаче, И., като изравни с нас автомобилите, спря, свали си прозореца и почна да му крещи. Помолих го да си тръгне по пътя, той продължи, повторих му втори път да спре, той отново продължих, като нанесе и обида на майка ми. Тогава слязох през моята врата, заобиколих нашата кола и отидох до него и му ударих два шамара през прозореца, той беше смъкнат. Ударих му два шамара, с външната част на ръката си, не с юмрук. Помолих го отново да продължи по пътя си, тогава се намесиха странични хора и ме дръпнаха,. Той отдръпна спря и пак почна да вика. Помолих го да си продължи по пътя, както и други хора му казаха да си продължи по пътя. Аз се качих в колата ни и си продължихме. Нямаше удар между двете коли не смятам, че някой от двамата е виновен, не виждам защо реши да вика. Не знак как околните прецениха случващото. Не смятам, че е редно, но той сам си търсеше. Многократно го помолих да си продължи по пътя.

Свид. И.Г. – На *** г. в *** ч, при прибиране от гимназията, закарах детето си на училище и точно на кръстовището до „***” имаше спряла кола от лявата страна, точно срещу банкомата. Аз се движех бавно, може би с 20 км, когато отпред излезе *** с много голяма скорост. Успях да спра. Стопа важи за мене, но аз не бях го доближил, ако бях го доближил, щеше. Аз съм от страната на банкомата. Той идва от ул. „***”, от блоковете. Предотвратихме, щеше да стане и трите коли да се блъснем. Пред мене изникна челно, щеше да стане много лошо. Вдигнах ръце и така се уплаших. Те бяха двама, аз свалих стъклото нито със закани нито с обиди, той дойде и ми нанесе силен удар. Нито сме се разправяли, нищо не съм попитал. Само попитах – какво правиш, нито закани, нито нищо. Другият водач не е слизал. Моят въпрос беше към водача. Водачът не ми отговори, слезе К. и ме удари, той беше пътник. Дойде при мене, първо ме раздруса през стъклото много силно. Аз викам, какво правиш, аз съм вързан с колана. Той ми нанесе много силен удар в бузата ми с юмрук, много силен юмрук. Но нямам белези по лицето. Един удар ми нанесе. Аз си дръпнах колата напред, спрях е отсреща на другия тротоар и излязох от колата. тръгнах леко към колата, но нито сме се сбивали. Имаше един друг свидетел, който продаваше цигари, той каза, няма смисъл да правиш панаири. Аз се върнах в автомобила и се прибрах. К. не ме последва когато аз слязох, не ме е нападал повече. Аз се почувствах възмутен от случилото се. П. каза да се махне това момче от колата и той се дръпна. П. видя какво стана. Другите хора бяха отстрани на кафето. Те видяха само, че колите са спрени една срещу друга, може би не са видели удара в лицето ми.

Нарушител – Колата, която препречваше нашия път отдясно, спряна до кафето, имаше ли кола.

Свид. И.Г. - Имаше един автомобил отстрани когато вие навлязохте срещу мене.

Нарушител – Помолих ли ви учтиво докато бях в автомобила да си продължите по пътя си.

Свид. И.Г. - Как да чуя, ние бяхме далече, нито мога да чуя.

Нарушител - Бяха прозорец до прозорец колите и нашият прозорец беше отворен.

Свид. И.Г. - Колите бяха една срещу друга, не бяха стъкло срещу стъкло.

Нарушител - Нямам въпроси.

 

Свиде. П.П.  - Около *** ч. на *** г. отидох в магазина срещу „***” да си взема кафе. Влизайки, чух шум от спирачен път, рязко спиране. Поръчах си кафе и при излизането видях два автомобила спрени един до друг, успоредно. Един до друг бяха успоредно, в различни посоки. Въпросният господин, К., беше до автомобила на другия, отвън беше. От лявата страна до шофьорската врата. Стъклото беше отворено на автомобила и нещо спореха. Отидох и издърпах господина, хванах го за ръката и казах, не правете глупости. Разправията видях. Заплахи не съм чул. Удари не съм видял. Господина само видях, че беше наведен над автомобила от към шофьорската страна, стъклото на шофьора беше смъкнато. Аз като служебно лице бях с униформа, няма как да не взема отношение, да не възникне по-сериозен проблем. Работя в жандармерията поделение ***. Като гражданин, не е нормално сутринта в 7,30 ч. Да има такива разправии. Имаше други хора пред магазина, двама души, но дали са видели нещо, не знам. Аз живея в този район. Не познавам К.Х..

            Нарушител – Нямам въпроси. Свидетелят посочи, че автомобилите са били един до друг спрени. Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения .

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ №  13/09.12.2015 г.

 

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител  – Не е редно да се стига до физическа саморазправа, съжалявам за постъпката си. 

На основание чл.297  от НПК , съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител  – Не смятам, че съм чак толкова виновен изобщо за наказание.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства , писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното :

            На *** г., сутринта в района на заведение “***” в гр. Н., обл. Ш., се движел автомобил „***”, управляван от свидетеля И.Г.. В същото време друг автомобил „***”, управляван от лицето В. Х., пътувал в насрещна посока на първия водач. Заедно с В. Х. пътувал брат му К.Н.Х.. При доближаване на кръстовището на ул. “*** и ул. “***”, водачът на лекия автомобил „***” се движел с висока скорост и внезапно се появил срещу управлявания от свидетеля Г. автомобил. Последният успял в последния момент да спре движението на автомобила и по този начин да предотврати сблъсък между двете превозни средства. Водачът на други автомобил, „***” също спрял. Свидетелят Г. свалил стъклото на вратата си и казал на водача на другия автомобил – В.Х.: какво правиш, къде караш. В резултат на това пътникът К.Х. слязъл от автомобила на брат си отишъл до водача на другия автомобил и през отвореното стъкло на вратата, хванал свидетеля Г. за якето, разтръскал го и го ударил с юмрук по лицето, от лявата страна. В резултат на това свидетелят Г. се уплашил силно и изтеглил автомобила си на безопасно място, след което слязъл от него. Случващото се между нарушителя К.Х. и свидетеля Г. било забелязано от свидетеля П.П., който в същото време си поръчвал кафе от магазина, но междувременно чул резкия звук от спирачки на лекия автомобил на „***” и видял К.Х. надвесен над водача на другия автомобил, от страна на неговата врата и прозорец, който бил отворен. Така описаната обстановка според съда съставлява проява на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ, доколкото е извършена на обществено място, на уличното платно за движение, извършена е пред хора, пред гражданите и същата се изразява в грубо е непристойно държане и нанасяне на удар по лицето на свидетеля Г.. Тази постъпка на К. Х. предизвикала възмущение както у свидетеля Г., така и у свидетеля П..

Съдът намира, че от субективна страна е налице пряк умисъл в поведението на нарушителя и поради наличието на съставомерно по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ поведение, следва да бъде наказан с предвиденото в закона наказание. С оглед на това, че лицето е сравнително младо, на 23 г. и следва да осъзнае недопустимостта на поведението и на подобни прояви, съдът счита, че за постигане целите на личната и генерална превенция, същото следва да бъде санкционирано с наказание глоба, около средния размер, предвиден в закона. Съдът с оглед и на обстоятелството, че лицето не работи, намира, че такъв размер е глоба от 250 лв.

 

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ , съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  К.Н.Х., с ЕГН **********,***, в това, че на  04.12.2015 г., около 7,40 часа, в гр. Нови пазар проявил грубо и непристойно поведение на обществено място и нанасяне удар по лицето на свидетеля И.Г.Г. - нарушение по чл. 1, ал. 2 от УБДХ, за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА .

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба съдът насрочва заседание пред ШОС за    вторник - 10.12.2015 г.  от 14 часа.

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

            Заседанието завърши в  10.50  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР