П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 09.03.2015 г.

 

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 09.03.2015 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                  

При участието на секретар Д.П.  и в присъствието на прокурора Анри Миленов сложи за разглеждане НОХД №  9  по описа за 2015 год., докладвано от съдия  РАДЕВА.

            ***

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов при НПРП и сл.защитник адв. А.В. от ШАК на подсъдимия, по силата на с което подсъдимият А.Р.М., с ЕГН:**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2014г. в с.Д., обл.Ш. е причинил лека телесна повреда по чл.130, ал.1 от НК, а именно – разстройство на здравето, извън случаите по чл.128 и чл.129 от НК на пострадалия Д.Д.Д., ЕГН:**********,***, изразяваща се в травма на четириглавия мускул и сухожилията му на десния крак, която травма е причинила временно разстройство на здравето, неопасно за живота и което деяние е извършено по хулигански подбуди – престъпление чл.131, ал.1, т.12, алт.3, във вр. с чл.130, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за извършеното деяние на основание чл.131, ал.1, т.12, алт.3, във връзка с чл.130, ал.1 от НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от една година и три месеца, което да изтърпи първоначално в строг режим в  затворническо заведение от закрит тип.

 

Подсъдимият СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН и в това, че на 25.05.2014г. в с.Д., обл.Ш. е причинил лека телесна повреда по чл.130, ал.1 от НК, а именно – разстройство на здравето, извън случаите по чл.128 и чл.129 от НК на пострадалия Х.А.С., ЕГН:**********,***, изразяваща се в травма на четириглавия мускул и сухожилията му на левия крак, която травма е причинила временно разстройство на здравето, неопасно за живота и което деяние е извършено по хулигански подбуди – престъпление по чл.131, ал.11, т.12, алт.3, във вр. с чл.130, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за извършеното деяние на основание чл.131, ал.1, т.12, алт.3, във връзка с чл.130, ал.1 от НК, във вр. с чл. 54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от една година и три месеца, което да изтърпи при първоначално в строг режим в затворническо заведение от закрит тип.

 

Подсъдимият СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН и в това, че на 14.06.2014г. в с.Д., обл.Ш. е причинил лека телесна повреда по чл.130, ал.1 от НК, а именно – разстройство на здравето, извън случаите по чл.128 и чл.129 от НК на пострадалия С.А.С., ЕГН:**********,***, изразяваща се в две порезни рани на втори и на трети пръст на дясната ръка, с оток на раната на трети пръст, както и на драскотина в областта на гръкляна, които травми са причинили временно разстройство на здравето, неопасно за живота и което деяние е извършено по хулигански подбуди – престъпление чл.131, ал.1, т.12, алт.3, във вр. с чл.130, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за извършеното деяние на основание чл.131, ал.1, т.12, алт.3, във връзка с чл.130, ал.1 от НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от една година и три месеца, което да изтърпи при първоначално в строг режим в затворническо заведение от закрит тип.

 

Подсъдимият СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН и в това, че на дати 25.05.2014г. и на 14.06.2014г., при условията на продължавано престъпление в с.Д., обл.Ш. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, нанасяйки на първата дата, чрез изстрели с газов пистолет, леки телесни повреди на: Д.Д.Д., ЕГН:********** и на Х.А.С., ЕГН:**********, а на втората дата, чрез употреба на нож, на С.А.С., ЕГН:********** – всички леки телесни повреди по чл.130, ал.1 от НК, които деяния се отличават с изключителна дързост – престъпление чл.325, ал.2, алт. последна, във вр. с чл.325, ал.1 и с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за извършеното деяние на основание чл.325, ал.2, алт.последна, във вр. с ал.1 и с чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.54, ал.1 ще изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от една година и три месеца, което да изтърпи първоначално в строг режим, в затворническо заведение от закрит тип.

 

         На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия А.Р.М. с ЕГН **********, се определя ЕДНО ОБЩО наказание лишаване от свобода в размер на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА, което на осн. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

 

На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК веществените доказателства - един газов револвер „Еkol Viper 6.0”; шест броя гилзи и една телескопична палка, ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Ш. направените по делото разноски в размер на 422.95лв. /четиристотин двадесет и два лева и деветдесет и пет стотинки/.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по  НОХД № 9/2015г. по описа на НПРС,  образувано по повод на ДП №91/2014г. по описа на РУП-К..

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

За определението на съда по чл.382 ал.7  от НПК да се съобщи на пострадалите лица с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

 

Заседанието завърши в  12.05 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :