Мотиви по присъда по НОХД № 293/2015 г. на РС Н.

 

Подсъдимият е предаден на съд за това, че на 21.07.2015г. в гр. Н., обл. Ш., чрез използване на техническо средство (отверка), направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство, от владението на неговия собственик С.Р.С. ***, лек автомобил, марка “***”, модел „***” с ДК № ***, без негово съгласие с намерение да го ползва - престъпление по чл.346, ал.2. т.3, вр. чл. 195, ал.1, т. 4 от НК и вр. чл.346, ал.1 от НК и вр. чл. 18, ал.1 от НК.

Подсъдимият се признава за виновен и съжалява за извършеното от него.

 

            Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

Подсъдимият живее в гр. Н., като от известно време имал сериозни семейни проблеми, т.к съжителстващата с него на семейни начала жена го напуснала и той започнал често да употребява алкохол.

На 20.07.2015 г. вечерта подсъдимият отново употребил значително количество алкохол и около полунощ, когато се прибирал към дома си видял паркирания пред жилищния му блок лек автомобил на съседа му С.С., марка “***”, модел „***” с ДК № ***. Подсъдимият решил да вземе автомобила и да отиде с него до селото, където живеела доскорошната му съжителка и да я върне отново у дома им. Подсъдимият отишъл до автомобила и установил, че е заключен. Тогава решил да отиде до дома си да потърси обикновени ключове и с тях да опита да отвори колата. Подсъдимият се качил в апартамента си и т.к не намерил ключове взел една отверка и се върнал при колата. През незатворения заден капак на багажника на автомобила той се промъкнал в колата и влязъл в купето, където се опитал да приведе автомобила в движение. Използвал и отверката за да запали автомобила, премахнал предпазната кора под волана на автомобила, където са кабелите за захранването. Докато подсъдимият бил в купето, около 00,30ч. св. Т.Н., който живеел в същия блок се прибирал от работа и седнал на пейка пред блока за да изпуши цигара. През това време той забелязал, че от колата на св С. се чува тракане, а вътре има човек. Свидетелят отишъл до автомобила и осветил със запалка, при което видял, че вътре е подсъдимият. Свидетеля си помислил, че подсъдимия има уговорка със собственика на автомобила, с когото той знаел, че се познават добре и са близки и не уведомил за това св. С.. След като не успял да запали колата подсъдимият излязъл от предната лява врата и се прибрал в дома си.

На сутринта на 21.07.2015 г. св. С. отишъл до автомобила си и видял, че вратата на автомобила е отворена, задният капак не е затворен, а на предната седалка намерил отверка и мобилен телефон. Тогава той уведомил органите на РУ на ВМР Н.. Междувременно племенникът му разпознал телефона на подсъдимия, прозвънил на номера му и така установили на кого е собственост.

В резултат на своевременната намеса на органите на разследването, извършителят на описаното деяние бил своевременно разкрит, като същия признал извършеното от него.

От назначената експертиза се установява, че стойността на лекия автомобил „марка “***”, модел „***” с ДК № *** е в размер на 400 лв.

От описаната фактическа обстановка се установява, че подсъдимият е осъществил обективните признаци на престъплението по чл.346, ал.2. т.3, вр. чл. 195, ал.1, т. 4 от НК и вр. чл.346, ал.1 от НК и вр. чл. 18, ал.1 от НК.

 Подсъдимият е искал отнемането на МПС-то с цел ползването му за кратко време, за удовлетворяване на един негов временен каприз. Напълно доказан от обективна страна е състава на това престъпление, извършено от подс. С.. Намерението е за ползване, а не за своене. Освен това деянието е извършено чрез използване на техническо средство, каквото се явява използваната отверка.

От субективна страна е налице пряк умисъл у подсъдимия. Независимо от употребеното количество алкохол подсъдимият си е разбирал противообществения характер на поведението си, а самият алкохол само е улеснил извършването му, доколкото е снижил волевите задръжки и контрола върху имуплсивно взетите решения.

Причина за извършване на престъплението от подсъдимия е ниското правно и гражданско съзнание, ниската култура, незачитане на чуждата собственост.

Мотивът при извършване на престъплението макар е бил да отиде до дома на жената, с която е живял на съпружески начала и да я отведе обратно в общото им жилище, не оправдава по никакъв начин извършеното престъпление.

При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимият, съдът се съобрази с всички смекчаващи и отегчаващи вината му обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства бяха отчетени чистото съдебно минало, поради настъпила реабилитация на предишните му наказания,  направените пълни признания, изразената критичност към случилото се, но те не формираха у съда извод за наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства. Като отегчаващо вината обстоятелство съдът отчете липата на контрол над поведението и незачитането на чуждата собственост, чувството за безнаказаност на подобни прояви.

Съдът се съобрази с предвиденото от закона наказание, което се следва, съгл. чл.346, ал.2, т.3 от НК, лишаване от свобода в размер от 1 до 10 г. Съдебният състав намери, че на подсъдимия следва да се наложи наказание лишаване от свобода в размер съвпадащ със специалния минимум от 1 година. Това наказание съдът намери, че подсъдимият не следва да търпи ефективно, а да бъде отложено за срок от 3 години, при условията на чл. 66, ал.1 от НК.

По делото бяха приобщени и иззетите от органите на разследването веществени доказателства 1бр. отверка и 1 бр. мобилен телефон „***”. Относно вещественото доказателство - 1бр. отверка, принадлежащо на подсъдимия и послужило за извършване на престъплението, съдът постанови в съответствие с разпоредбата на  чл. 53, ал.1, б.”а” от  НК отнемане в полза на държавата, а по отношение на вещественото доказателство по делото: 1 бр. мобилен телефон „***”, собственост на подсъдимия, съдът постанови съгл. чл. 111, ал.2 от НПК, да му се върне т.к то не е било използвано от подсъдимия при извършване на престъплението.

Подсъдимият беше осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 40лв.

Мотивите изготвени на 05.08.2015г.

 

                                               Районен съдия: ..............................................

                                                                                  Галина Николова