МОТИВИ към присъда по НОХД №302/2015г.по описа на НПРС.

 

    Делото е образувано на основание чл.247 ал.1 т.1 от НПК –по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Н. срещу К.Ш.А. ***,обвиняем по БП №269/2015г.по описа на РУ на МВР-Н. затова,че на *** г., около 06,00 часа, в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***”, в посока изхода на града, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, /конкретно 1,28 промила на хиляда/, установено по надлежния ред /чрез химическа експертиза № 68/01.08.2015 г. на НТЛ при ОД МВР Т./-престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.

      В съдебното заседание за НПРП се явява прокурор Кр.Жекова.Поддържа изцяло внесеното обвинение.Предлага при определяне на наказанието,което да бъде наложено на подсъдимия,евентуално да се приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2 б”б”от НК.    

     Подсъдимият К. А. се явява лично в съдебно заседание.Признава се за виновен по повдигнатото му обвинение.Моли съдът да му наложи наказание „пробация”.

    Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

     Подсъдимият К.А.  е правоспособен водач на МПС,с категории АМ,В и Т кт./справка за нарушител от региона,на л.16 по БП/.От момента на придобиване на право да управлява МПС до момента на извършване на инкриминираното деяние,същият не е наказван по адм.ред за извършвани нарушения по ЗДвП.

       От обясненията му,както и от показанията на разпитаните по делото свидетели Р.М. и П.П./***/,се установява,че в рамките на извършвана полицейска операция по КАТ,в ранните часове на *** г., около 06,00 часа, в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***”, в посока изхода на града,свидетелите спрели за проверка подсъдимия,който управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***” с рег. № ***.Направило им впечатление,че водачът лъха на алкохол и то тествали за наличие на алкохол с техническо средство „Дрегер 7510”.Уредът отчел 1.33 промила алкохол в издишания от А. въздух.За констатираното нарушение,св.Р.М. съставил АУАН №227/31.07.2015г.,който водачът е подписал без възражения.Даден му е талон за медицинско изследване №0436283 и А. се е явил в ЦСМП Н.,за да даде кръвна проба .

     От заключението на назначената по ДНП съдебно-химическа експертиза,изготвена от вещото лице Б.К.,което не беше оспорено от страните и съдът го кредитира като добросъвестно и компететно изготвено,се установява,че в изпратената за изследване проба кръв,взета от К. Аид се доказал етилов алкохол в количество -1.28%%.

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      Като е управлявал МПС на посоченото място и дата,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила/конкретно 1.28 промила/, от обективна страна ,подсъдимият К.А. е осъществил състава на престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

     От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл.

     За извършеното престъпление съответната наказателно-правна норма предвижда наказание лишаване от свобода до една година.

      Отчитайки от една страна отегчаващите вината обстоятелства –високата степен на обществена опасност на самото престъпление,смекчаващите вината обстоятелства- чистото съдебно минало на подсъдимия,обстоятелството,че това очевидно е изолиран случай в неговия живот,проявената самокритичност към стореното и оказано съдействие за изясняване на фактическата обстановка по делото,съдът намери,че и най-лекото наказание,предвидено в закона /общия минимум на наказанието „лишаване от свобода „за срок от три месеца/,се явява несъразмерно тежко с оглед личността на подсъдимия.Ето защо,прие,че следва при определяне на наказанието ,да приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.2 б”б”от НК и му наложи наказание „пробация” със задължителните мерки,предвидени в чл.42а ал.2 т.1 и 2 от НК,в минималните срокове,предвидени от закона.

    На основание чл.343г от НК,императивно приложима за конкретното престъпление,съдът лиши подсъдимия К.А. от правото да управлява МПС за срок от три месеца,като на основание чл.59 ал.4 от НК от така определеното му наказание „лишаване от правоуправление на МПС ”,съдът зачете изтърпяното такова,наложено му по административен ред.

     На основание чл.189 ал.1 от НК,с оглед изхода на делото, на подсъдимия беше вменено да заплати направените по делото разноски/ за изготвяне на химическа експертиза/.

      В този смисъл съдът постанови присъдата си.

     Мотивите са изготвени на 13.08.2015г.

 

                                                                                             РАЙОНЕН    СЪДИЯ: