РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2015г. до 3.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 751/2015, I състав

Развод по взаимно съгласие

Ф.А.К.,
А.Х.А.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 3.8.2015г.
В законна сила от 3.8.2015г.

2

ЧГД No 768/2015, I състав

Отказ от наследство

Б.И.Г.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 3.8.2015г.
***

В законна сила от 3.8.2015г.

за периода от 4.8.2015г. до 4.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 775/2015, I състав

Отказ от наследство

П.Г.Б.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 4.8.2015г.
 В законна сила от 4.8.2015г.

2

ЧГД No 776/2015, I състав

Отказ от наследство

М.Г.Л.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 4.8.2015г.
 В законна сила от 4.8.2015г.

за периода от 5.8.2015г. до 5.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 293/2015, I състав

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РП НОВИ ПАЗАР

М.И.С.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Присъда от 5.8.2015г.
Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 (петнадесет) дневен срок от днес.
Мотиви от 5.8.2015г.

2

АНД No 298/2015, I състав

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

Р.Я.К.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 5.8.2015г.
Мотиви от 5.8.2015г.

3

НОХД No 299/2015, I състав

ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ

РП НОВИ ПАЗАР

С.М.Х.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 5.8.2015г.
В законна сила от 5.8.2015г.

за периода от 6.8.2015г. до 9.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 782/2015, I състав

Развод по взаимно съгласие

А.Н.А.,
Е.С.З.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 7.8.2015г.

2

НОХД No 301/2015, I състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

М.Г.Х.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 7.8.2015г.
М.Г.Х.
В законна сила от 7.8.2015г.


за периода от 10.8.2015г. до 10.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 403/2015, II състав

Други дела

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Ц.К.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 10.8.2015г.
 

за периода от 11.8.2015г. до 11.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 303/2015, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 11.8.2015г.
В законна сила от 11.8.2015г.

за периода от 12.8.2015г. до 23.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 238/2015, II състав

Изменение на издръжка

П.Р.Р.

П.Н.П.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 13.8.2015г.

2

НОХД No 302/2015, II състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

К.Ш.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 13.8.2015г.
К.Ш.А.
Мотиви от 13.8.2015г.

за периода от 24.8.2015г. до 25.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 733/2015, IV състав

Дела по ЗЗДН

А.М.А.

С.А.М.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 24.8.2015г.
***

за периода от 26.8.2015г. до 26.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 740/2015, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Р.К.А.,
В.М.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 26.8.2015г.
 

2

Гражданско дело No 743/2015, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

С.Н.З.,
И.З.Т.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 26.8.2015г.
 

3

Гражданско дело No 744/2015, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

С.Н.З.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 26.8.2015г.
 

за периода от 27.8.2015г. до 27.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 311/2015, IV състав

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

С.А.Х.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 27.8.2015г.
С.А.Х.
В законна сила от 27.8.2015г.

за периода от 28.8.2015г. до 31.8.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 316/2015, II състав

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

Д.Е.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 28.8.2015г.
Д.Е.М.
Мотиви от 28.8.2015г.