П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 04.07. 2016г.

 

 Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 04.07.2016 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. НИКОЛОВА

 

При участието на секретар Д.С., сложи за разглеждане   гр. дело № 512 по описа за  2016 год., докладвано от съдия Николова.

 

            На поименно повикване в 13,30 часа се явиха: 

 

            Молителят В.Е.А. е призован редовно, явява се лично.

            Ответницата Г.Р. е призована, явява се лично и с адв. Г. К. от ШАК, упълномощен редовно.

            Явява се тълковника Н.М..

            За ДСП Н., призовани редовно се явява се М.Н..

            Съдът дава възможност за становище по хода на делото.

            Молител – Да се гледа делото.

            Адв. К. – Да се даде ход на делото.

            Ответница – Да се гледа делото.

            Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо:

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

            Сне самоличността на призованите лица се сне, както следва:

 

            Социален работник М.Н.Д. – ***г. ***.

            Тълковник Н. М. - ***г. ***.

            Съдът напомни наказателната отговорност по чл. 290, както и на тълковника за достоверен превод на това, което касае страните и техните отговори.

            Молител  - Поддържам искането за привременни мерки.

            Адв. К. - Ние оспорваме, желаем родителските права да бъдат на майката. Правя насрещно искане, родителските права да бъдат на майката, както и издръжката на детето, а и е не изтекъл срока за отговор. Детето по настоящем е при майката.

            Съдът намира искането за привременни мерки за процесуално допустими:

 

                                               О П Р Е Д Е Л И.

 

            ДОПУСКА разглеждането на привременните мерки в настоящото съдебно заседание.

            Съдът дава възможност на страните за постигане на помирение.

            Молител - Съгласен съм да се разберем с майката, тъй като се разбираме и сме в добри отношения, но искам всяка седмица да мога да виждам детето си.

            Адв. К. – Нека спогодбата да е по следният начин: Родителските права да се предоставят на майката, като на В. се определи режим лични отношения - всяка събота от 9,00 до 18,00 часа през лятото и от 9,00 до 17,00 часа през зимата, като същият взема и връща детето от адреса на местоживеенето на майката, както и издръжка в размер на 105 лева ежемесечно от днес.

            Ответницата – Съгласна съм.

            Молител – Съгласен съм с режима на лични контакти, съгласен съм с местоживеенето на детето, както и с издръжката.

            Съдът пристъпва към изслушване на социалния работник.

 

            Социален Работник М.Н.– Аз познавам родителите на детето. Тях ги познавам от години, защото членуват в съюза на глухите. Мога да кажа, че детето се чувства добре при майката. Там родителите й помагат, водят го на имунизации. Проблемите й немота и са наши членове. проблемите им датират от година и половина, като помолиха за съдействие през 2015г. по помолиха да осигурим преводач и да отидем в дома на ул. ***, където живее семейство на бащата В.. Майката Г. беше много стресирана, като декларира, че й указват психически и физически тормоз на нея и детето  и след няколко  дни  се установиха в Н. на ул. ***”, от тогава детето се отглежда в дома на майката заедно с нейните родители Р. и Е. Х.. Посетен е адреса и на майката и на бащата в Н., като в дома на бащата хигиенно битовите условия са на добро ниво. чисто спретнато, но предвид факта че детето не живее от една година там, то там няма детско легло, тоалетната е външна. В дома на Г. Р. също хигиенно битовите условия са много добри, за детето и майка имат стая, много добре обзаведена, детето има легло, имат вътрешна баня, тя и детето спят в една стая, като вратата е отворена за да може родителите й да чуват, ако детето се събуди и да реагират на изискванията на детето. Искам да отбележа нещо други, че личния лекар на Е. е д-р ***, от миналата година от както е напуснала дома на бащата са изостанали със всички имунизации, не са извършвани и след като е взето от родителите на Г. са започнали да извършват всички необходими имунизации, които в момента са в срок и са извършени. От както са в дома на родителите са извършени тези имунизации. Те по принцип и двамата родители Г. и В., не могат да се грижат за детето, трябва да им се помага. От както са при родителите на Г. започна по адекватната грижа за детето.  Майката не ходи при личния лекар, защото не могат да обяснят нищо. Трябва да има някой с тях. Тя не може да комуникира с доктора, винаги е придружена с майка си и баща си. Г. и В. поддържат контакти и се срещат. Поддържат някакви отношения, бащата много иска да осъществява контакт с дъщеря си, но считам, че в дома на бабата и дядото по майчина линия, се указва качествена грижа за детето. В. живее с майка си.  Считам, че детето ще се чувства добре в семейството на майката. Детето е много контактно много говори, много любознателно, не е наследило заболяването на родителите си, има много потенциал с него, може да се работи в много добра насока при възпитанието и отглеждането му. Детска ясла посещава, значи на 27.07. ще направи три години и през есента ще бъде в детска градина. Майката на Г. е напуснала работа за да може да полага грижи за внучката си. В къщата има двор, където на вънка имаше люлка за детето, детски кът.  Достатъчно пространство има. Двамата родители са пенсионери по болест и вземат 126 лева пенсия. На В. майката е вдовица. Р. Х. е пенсионер от пожарната, а към настоящият момент работи към телепол, а майката е напуснала работа.

           

            Адв. К. – Разкажете за вземането на детето от яслите.

 

            Социален работник М.Н. - Преди седмица, беше петък, майката и бащата на Г. подали сигнал в полицията, че детето им е откраднато от детска ясла от бащата. При което сигнализират ОЗД и в 17 часа в петък отидохме на адреса в ***, да проверим каква е ситуацията. На адреса беше затворено с катинар жилището, и никой не отговори на нашите повиквания. В следващият момент започнахме да търсим роднини на бащата, защото предполагахме, е отишъл с детето в някой от неговите роднини в ромския квартал. Открихме техни роднини на „***”, разговаряхме с тях, декларирахме, че не знаят бащата В. и детето в този момента, майката А. пристига в жилището напазарувала от магазина с хранителни продукти при което аз я запитвам защо идваш тук а не си у вас, тя казва ами аз тук винаги минавам да се обадя и се прибирам.  Разговаряхме с тях, консултирахме че трябва незабавно да върнат детето на майката, тъй като има текущи дела за привременни мерки и това не е в негов интерес. Майката наистина съдейства, каза че бащата много иска да види детето. Искал да го види за 2 часа и ще го върне на майката. Последствие установих, че като се чухме по телефон с родителите на Г., че те се отишли на адреса и са установили, че таткото е вътре заключен с детето. Г. е била с тях, майката значи той като отваря вратата, връща им детето в същото време дърпа Г. вътре в жилището. При което считат, неговата цел да бъде с Г., а не толкова с детето си. Пак се установява детето в дома на баба и дядо по майчина линия. По късно са прибрали и майката. В яслите той е казал, че е бащата, той не може да каже, но явно го грабнал в движение, не зная как са реагирали в яслите.

            Адв. К. - Нямам въпроси.

 

            С оглед становището на страните, за постигане на спогодба, съдът намира, че това е най – доброто и в интерес на детето и следва да бъде уважено.

 

            Молител В.Е. – Моля да си уредим отношенията си по между си, като същата предлага детето да живее при нея, родителски права на мен, а на бащата лични отношения всяка седмица, например в събота от 9 до 18 часа. Зимата до 17 часа, а лятото до 18 часа да ми връщат детето. Както и бащата да заплаща минималната издръжка.  Съгласна съм бащата да заплаща тази издръжка в размер на 105 лева. Оттеглям искането за привременни мерки, желаем спогодба. Съгласен съм разноските да останат така, както са направени за всеки от нас.

 

Ответница – Съгласна съм за тази спогодба, съгласна съм режима на лични контакти, както и с издръжката на детето. Разноските да са така, както сме ги направили.

 

 

 

Адв. К. – Нека спогодбата да е по следният начин: Родителските права да се предоставят на майката, като на В. се определи режим лични отношения - всяка събота от 9,00 до 18,00 часа през лятото и от 9,00 до 17,00 часа през зимата, като същият взема и връща детето от адреса на местоживеенето на майката, както и издръжка в размер на 105 лева ежемесечно от днес.

 

 

 

 

 

 

Молител   – Постигнали сме спогодба, като ответника е съгласен да заплаща издръжка в размер на 105,00 лева

            Ответница – Съгласна съм.

            Съдът намира, че сключената спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави следва да бъде одобрена, ето защо на основание чл. 234 ал. 1 от ГПК съдът:

 

                                                        О П Р Е Д Е Л И :

            ОДОБРЯВА сключената съдебна спогодба между страните: В.Е.А. – с ЕГН ********** с адрес *** и Г.  Р. Г. с ЕГН ********** - представлявана по пълномощие от адв. К.  вписан при ШАК, за следното:  Родителските права на детето Е.В.Е. с ЕГН ********** да бъдат предоставени на майката – Г.Р.Г., а на бащата В.Е.А. се определи  режим на лични отношения: всяка събота от 09,00 часа до 18,00 часа, през лятото от 09.00 до 17,00  часа, през зимата, като същият взема и връща детето от адреса на местоживеенето на майката, а именно гр. Н., ул. “П. Д Петков” № 9.

            Определя местоживеенето на детето Е.В.Е., на адреса на майката – гр. Н., ул. “***” №9.

Бащата В.Е.А. – ЕГН ********** с адрес *** се съгласява да заплаща издръжка в размер на 105,00 лева ежемесечно от днес до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

В.Е.А. ................................

 

 

Г.Р.Г. ....................................

 

 

Тълковник Н.М. ...........................................

 

 

 

Съгласно чл. 78, ал. 1 от ГПК, съдът:

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

            Осъжда ответникът В.Е.А. – ЕГН ********** с адрес *** да заплати държавна такса в размер на 75,60 лева. / седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            Като констатира, че страните са постигнали съдебна спогодба съдът:

 

                                                           ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производство по гр. д № 512 /2016г. по описа на НПРС поради постигане на съдебна спогодба.

            Определението за прекратяване  може да бъде обжалвано пред ШОС в едноседмичен срок от днес.

            На тълковника Н.И.М. да се изплати възнаграждение в размер на 25 лева.

            Заседанието завърши в 14,20  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :