Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

34

 

Гр. Н., 22.04.2016 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Новопазарският районен съд, 4 състав, в публично съдебно заседание от седми април две хиляди и шестнадесета година, в състав: районен съдия Петина Николова, при секретар Д.П., като разгледа докладваното от съдия Петина Николова НАХД № 24 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, подадена от Г.Л.М. с ЕГН ********** ***, срещу Наказателно постановление № *** от 30.12.2015 г. на Началника на РУ гр. Н.. В жалбата като основен аргумент за незаконосъобразност на НП се излага, че жалбоподателят не е съгласен с изводите на административно-наказателния орган, че е управлявал МПС след употреба на алкохол. В действителност жалбоподателят твърди, че не той е управлявал МПС-то. Моли съдът да отмени наказателното постановление като неправилно.

            В съдебна зала, жалбоподателят се явява лично и с адв. Б. И. от ШАК. Поддържа жалбата и моли съдът да отмени атакуваното наказателно постановление. Излага се становище, че от събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод за това, че не жалбоподателят е извършител на нарушението.

            Въззиваемата страна ОД на МВР гр. Ш., редовно призована за съдебно заседание, не изпраща представител. Изпратено е становище, в което се поддържа тезата, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно и молят то да бъде потвърдено.

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, установи следното от фактическа страна:

На *** г. в ранния следобед Г.Л.М. посетил дома на свой приятел св. К.К. в гр. Н., където присъствал и друг техен приятел св. Б.Б.. Заедно тримата употребили голямо количество алкохол. В периода между 21.00-22.00 часа тръгнали от дома на К. с колата на М. – л.а. *** с рег. № *** и спрели пред кафе „***“ в гр. Н., където последният работел, за да вземат лични вещи, които той бил забравил през деня след приключване на работа.

В този момент на мястото на шофьора се качил К.К. и потеглил. Обърнал колата в посока изхода на града и изчакал М. да се качи в колата. Решили да отидат на дискотека.

Тръгнали от кафе „***“ по ул. „***“ в посока изхода на гр. Н. и при магазин „***“ завили на ляво. С маневрата отнели предимството на л.а. *** с рег. № ***, управлявана от св. Д.В.. В резултат на тази неправилна маневра настъпило ПТП като св. В. не успял да спре навреме и ударил с предната си дясна част на автомобила задната дясна врата на завиващия автомобил в областта близо до задния калник.

От удара автомобилът, управляван от К. се завъртял и със задницата се качил на тротоара до магазин „***“. Веднага след спирането на автомобила от предната дясна седалка (на пътника до шофьора“ излязъл М.. К. се преместил на задната седалка и излязъл от задната дясна врата. Св. Б.Б. излязъл половин минута по-късно, защото от удара се ударил и паднал на пода на колата.

От другия автомобил излезли водача св. В. и пътниците – св. А.А. и св. Г.Г.. Последвал разговор в хода, на който К.К. и Б.Б. напуснали местопроизшествието и отишли в кафе „***“.

При пристигането на служит***е на РУ Н. същите снели обяснения на присъстващите на местопроизшествието. Попитали св. В. кой е управлявал виновното МПС и той посочил М.. Теставали М. с дрегер за употреба на алкохол и техническото средство отчело 0,77 ‰ в издишания от жалбоподателя въздух.

На жалбоподателя е съставен АУАН с бл. № *** от ***г. за това, че на същата дата в гр. Н. управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,25 ‰ – нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП.

Въз основа на цитирания АУАН е издадено Наказателно постановление № *** от 30.12.2015 г. на Началника на РУ гр. Н., с което на жалбоподателя е наложено наказание описаното в АУАН нарушение по чл. 174, ал. 1 от ЗДвП – 700 лв;

Изложената фактическа обстановка съдът прие въз основа на показанията на свидетелката В.К.Д., приетите писмени доказателства, както и вещественото доказателство – запис от охранителна камера на магазин „***“, предоставено от собственика на магазина. На въпросният запис ясно се вижда,ч е жалбоподателя М. слиза от автомобила секунда след спирането на движението на същия. Това време не би било достатъчно, за да се премести той от мястото на шофьора на съседното пътническо място. Времето не би било достатъчно дори и ако от удара М. беше хвърлен на съседното място, защото той нямаше да е изхвърлен от удара в позиция позволяваща му да излезе за една секунда. Същевременно се, че след като М. излиза от колата, в нея се преместват хора. Първи от задната дясна врата излиза св. К.. Съдът кредитира и показанията на служит***е на РУ гр. Н. св. Г.Г., св. П.П. и св. Д.Д.. Същите обаче не могат да дадат показания кой е управлявал виновното МПС, тъй като не са преки свидетели. Съдът не кредитира показанията на св. К.К., тъй като същият се явява заинтересован от изхода на делото. Освен това при проведената очна ставка със св. В.Д. той започна да твърди, че не си спомня подробности от случилото се. Съдът не кредитира показанията и на св.  В., св. А.А. и св. Г.Г.,  тъй като противоречат на установеното от записа на камерата.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е допустима. Подадена е в законовия срок до компетентния съд и от лице, което има право да я атакува.

Разгледана по същество жалбата се явява изцяло основателна.

Съдът намира, че жалбоподателят не е извършил описаното в АУАН и НП нарушение. Наистина се установи, че има извършено такова нарушение, но от другиго. Установи се също, че жалбоподателят е управлявал МПС след употреба на алкохол, но не и в конкретния случай, който е описан в АУАН и НП, по-рано и на друго място. За последното обаче няма наказание.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че наказателното постановление е неправилно и следователно незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

Водим от което, съдът

Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № *** от 30.12.2015 г. на Началника на РУ гр. Н..

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                           РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

 

                                                                                                ПЕТИНА НИКОЛОВА