П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 14.04.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

14.04.2016 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар В.В.

сложи за разглеждане АНХД     201   по описа за 2016  год., докладвано от съдия             НИКОЛОВА

            На поименно повикване в 10,15   часа се явиха: 

 

            Нарушителят се явява лично, редовно призован с адв. И..

            Явяват се свидетелите В.И., И.К., С.И., Е.С., Ю.Ю. и Р.Д., редовно призовани.

            Районна прокуратура, ред. призована, не изпраща представител.

            Становище по даване ход на делото :

Адв. И. - Да се даде ход на делото .

            Съдът като изслуша становищата на нарушителите, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, доколкото присъствието на представител на районна прокуратура в процеса не е наложително,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Констатира, че делото е отложено за разпит на свидетели.

Сне самоличността на явилите се свидетели:

Ю. А. М.

            С.М.И.

            И. Ц.К.          

            Е.Б.С.

В.П.И.

Свидетелката Р.Д. е със снета по делото самоличност, същата е призована за повторен разпит.

            Съдът разясни наказателната отговорност на свидетелите по чл. 290 от НК. Отвежда ги от залата до провеждане на разпита им.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА повторен разпит на свидетелката Р.Д..

Свид. Р.Д. – Подробно съм писала в обяснителната записка, поддържам това, което съм написала. Само една неточност има, понеже бързо всичко се развива – уточнявам, че докладът беше гласуван и след това му се даде думата на Т., понеже той гласува против доклада. Даде му се думата за становище. Искам да кажа, че беше след гласуване на доклада. Друго няма какво да допълня. Имам искане той да бъде преместен в друга ловна дружинка защото се опасявам за живота си, тъй като борави с оръжие и в гората има ситуации, че не може да се види кой къде е, някоя сачма по невнимание, за мене е така, че може да го изпълни. Така го каза, така го приемам.

Адв. И. – Предишните ви пререкания са във връзка с тази царевица ли?

Свид. Р.Д. - Ние нямаме предишни пререкания. Конфликта е, но тази царевица назря на 27.03., а преди това е, че съм събирала пари, че имало черна каса в дружинката, от този тип неща. Това е края на м. февруари, последния лов на хищника. След лова се събрахме на язовира в нашия ловен район да хапнем. Когато отидох на язовира, има там обособена маса, вече беше пит алкохол, още не бях седнала и Т. почна с обидни думи към мене. Почна да ме заплашва с прокуратура, по повод, че се събират пари, че не се знае къде отиват, в този аспект.

Нарушител – Парите наистина са събирани, къде са? Затова се счепкахме.

Свид. Р.Д. - Аз провокирала ли съм те, че да ми се заканиш да ми ***?

Нарушител – Това съм го казал на събранието защото за толкова години нямам нарушение и защото искаш наказание да ми наложиш и аз тогава избухнах. Кога имам отсъствие от бригади, и сам да ходя да ръся с препарати, ти не си присъствала, казваш само, иди свърши това и това. Аз да съм отказвал? И защото направих забележка, измисляш ми наказание.

Свид. Р.Д. - Искам да кажа кога е възникнал скандала, той каза искам да го наказвам. След доклада стана тази обида, а не след налагане четенето на наказанието. Държането му, ако трябва допълнителни свидетели да викаме, из цялата околия хора се разправят приказки, той да каже какви приказки са се говорили, че са се присвоявали пари, че има черна каса в дружинката. В тази връзка беше му наложено наказанието и за други колеги отправял обиди, че били пияници. Това го чувам от колегите. Описано е защо е наложено наказанието.

Адв. И. - Вярно ли е, че е бил съвестен член, изпълнявал разпорежданията?

Свид. Р.Д. - Не искам в случая да отговоря дали е бил съвестен, но това което му се възложи, най-вече синът му го изпълнява, Т. дава само акъл, без да върши нищо. Инициативен е в смисъл, че отиваме с транспорт до някъде, но до там. Няма какво да обявя тук като нарушения, няма наложени наказания, до този момент който съм председател на дружинката, не е налагано наказание на друг член. Искам да кажа, че заканата е отправена преди налагане на наказанието, моля да го имате предвид.

 

Адв. И. – Доверителят ми иска да даде обяснения, явно допълнителни, във връзка с тези които е дал. Дайте ни тази възможност

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

Дава възможност на нарушителя да даде допълнителни обяснения.

Нарушител – Не съм видял никой друг освен мен да разнася храната с джипа. От Н. взимам ремарке, нося храна постоянно. На мене една стотинка не ми е дадена за разход на гориво. Не съм взел, но като почнаха да ме нападат. Наистина не трябваше да избухна толкова много, 30 години вече съм секретар на дружинката, ***г-н Д. когато беше при нас, той ме въздигна да стана секретар и касиер на дружинката. Нямам нито едно нарушение, водих книга с много пари, за  14- 15 хил.лв.  Нямам забележка до тук. Най-много ме заболя един колега като каза: взе ми 40 лв дето идвал на бригада, другия каза, на мен ми взе нафта. Тогава излязох извън релсите.

Адв. И. – Какво общо има Р. Д..

Нарушител - Затова се казва секретар касиер, на него се прави и ако се види протокола на ревизионната комисия, някъде не съществувам изобщо. Каквото е писано, не мога изобщо да го потвърдя, не мога да го асимилирам как става това. Тя го пише и го дава на господина Н. да го чете. Аз не ги видях нито Г., да каже, на документи да ми направят ревизията.

Адв. И. – Пререкания с г-жа Д. имал ли сте преди случая от 27 март.

Нарушител - Пререкания с Д. съм нямал преди това, но за алкохол няма какво да приказвам. Нямам думи защото много пием, първо госпожата. Мен постоянно ме хваща за шофьор. Като слушам какви глупости издрънка, няма смисъл да приказвам. На последния лов за хищник се случи това,  защото тя закъсня, отиде да вземе фураж и се скарахме за един фураж с нея. Това е храна за яребиците, жито. В порядъка за 15 -  20 минути тя отида и постави фуража, две кофи ги остави до джипа. От там почна цялата гюрултия. Казал съм й, как един път не ме взе с нейния джип. А тя от моите коли не слизаше. Тя си купи джип и сложи клетката отзад и други хора няма как да качи. Казах й, аз досега не съм се качвал в твоята кола, не си ме взимала и на събранията. Като се налага аз сам отивам с джипа си. Но защо всеки да ходи с колата си в И., като може с една кола да се отиде. Ние групата бяхме много голяма, до 27 човека, но почти се разтурихме.

Свид. Р.Д. - Тези неща нямат отношение към днешното дело. Ако трябва да обясня за какво са събирани пари, мога да го кажа, но не е обект на делото.

 

Съдът пристъпва към изслушване на останалите свидетели.

Свид. В.П. – Събранието беше на 27 март тази година. Т.А. заплаши Р.  Д. с думите, че ако е мъж, ще й ***. Щяхме да гласуваме или бяхме гласували, не мога да кажа точно, за налагане наказание за срок от две години, може би от това възникна спора. Или във връзка с някакви документи, защото ръкомахаше, че най-важните документи били в него, нещо такова.  Други обиди и заплахи тогава нямаше. Преди това, на последния лов, пак се бяха счепкали, че ще се видят в прокуратурата, такива работи.

Адв. И. – Нямам въпроси.

 

Свид. И.Ц. – Събранието беше на 27 март тази година, на отчетното събрание на ловната дружинка. Станаха дразги, Т. стана и тръгна към Р. и й каза: “Ако си мъж, ще ***”. Друго не съм чул, това беше. На висок тон се  е говорило, но за други обиди не чух. Поведението му беше провокирано, дразгата стана за някакви пари на ловната дружинка. Дружинката реши да го изключи за срок от две години. Наказанието доколкото знам е заради този случай, че се създадоха дразги. Естествено, че не е желателно такова поведение, все пак и с оръжие боравим.

Адв. И. - Вие помните ли дневния ред на събранието?

Свид. И.Ц. - Не мога да го кажа точно.

Адв. И. - Наказанието е във връзка с това, което е изрекъл спрямо Р. Д., или трябваше да му се наложи наказание и той тогава избухна?

Свид. И.Ц. - Мисля, че преди гласуването избухна.

Адв. И. - Нямам въпроси.

Свид. С.И. – Ние бяхме на задните редици и чухме отпред които бяха и Т.А. и Р. Д., там имаха дразги, но ние бяхме на последния ред. Даже и *** на Т. беше там А. и само чухме като се обиждаха, Т. като каза, че ще ***. Повече не сме чули нищо. Повода за това негово поведение не знам какъв е. Ловната дружинка, г-жа Д., направи дознание срещу него. Ние на управителния съвет бяхме приели дневния ред за годишното отчетно събрание и тогава разбрахме за дознанието и след това възникна този проблем. Аз така знам. Р. Д. беше направила дознание срещу Т.А.. Възмутено ни беше от неговото поведение, обидно, не са хубави тези работи да се обиждаме, толкова години сме били на лов, колеги, приятели и да се обиждаме.

Адв. И. – Разбрахте ли на това събрание някакво наказание на Т.А. да е било наложено?

Свид. С.И. - Събранието дето решихме, тайно гласуване беше, да го накажем два сезона да не ловува при нас, според дознанието.

Адв. И. - Тези обиди неговите, преди да му бъде наложено това наказание с тайно гласуване ли бяха или след това.

Свид. С.И. – На управителния съвет почна. Преди наказанието, на управителния съвет и на събранието вече.

Адв. И. - Нямам въпроси.

 

Свид. Е. Б. - Събранието беше на 27 март тази година. Бяха се скарали, точно не мога да си спомня какво беше. Председателят на ловната дружинка и Т.Т. се бяха скарали. Точно не мога да си спомня кой какво каза. Т. беше казал: “ако си мъж, ***”, само това чух. Санкция беше, взето решение за две години лишаване от ловуване на Т.. Затова, че той твърдял, че имало някаква черна каса, нещо такова имаше. Заради това беше наказанието, заради неговото държане.

Адвд. И. - Нямам въпроси.

 

Свид. Ю.Ю. – Точно дата не мога да си спомня, преди около 20 дни. Спомням си само Т.А. каза: “ако беше мъж, ***”. Поведението му беше такова, той твърдял, че в дружинката има злоупотреби. Санкция му беше наложена, наказание две години да не ловува. Избухването му не мога да си спомня дали преди налагане на наказанието или след това беше. Аз се възмутих от поведението му.

Адв. И. – Нямам въпроси. Представям писмени материали, видно че той страда от заболявания, както и сл. бележка от Агенция по заетостта, че е трайно безработен от 2000 година досега.

Съдът намира представените писмени доказателства за относими към делото, ето защо

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИСЪЕДИНЯВА към делото писмените материали – акт № 4/05.04.2016 г., протокол за предупреждение от 04.04.2016 г. и представените днес – амбулаторен лист № 001489/05.05.2015 г. и служебна бележка от Агенция по заетостта гр. Н. № 200309334/07.04.2016 г.

 

Адв. И. – Няма да соча други доказателства.

Като съобрази изявленията на страните, че няма да сочат други доказателства, нямат доказателствени искания, съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДАВА ХОД НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Адв. И. – От събраните доказателства става ясно, че доверителят ми Т.Т. на въпросния ден 27 март  тази година е присъствал н отчетно събрание на ловната дружинка с. И.. Същият е бил в качеството си на секретар-касиер, останал е възмутен от наложеното му наказание, както и от поведението на председателя на дружинката Р.Д., с която имат пререкания от преди това, изразил се е по начина, по който всички свидетели съобщиха. Действително налице е нарушение, но аз считам, че съдът следва да отчете евентуално причината за това му поведение, че той е бил наказан с две години  лишаване от правото да ловува в тази дружинка. Следва съдът, при евентуално определяне на наказание, да отчете и здравословното му състояние, и имущественото му състояние, което се доказа с писмените доказателства, приети по делото. Ето защо моля съда, ако счете, че доверителят ми е виновен и е осъществил състава на чл. 1 от УБДХ, евентуално да му бъде наложено наказание в предвидения от закона минимум.

            Съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ДУМАТА НА НАРУШИТЕЛЯ ЗА ЗАЩИТА.

Нарушител  – Доверих се на адвоката си, съгласен съм с казаното от него.

            Съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСЛЕДНА ДУМА НА НАРУШИТЕЛЯ

            Последна дума на нарушителя – Съжалявам за това, но тя като прочете това, че ще ми налагат наказание, ще ме лишава, излязох извън релсите.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение.

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства, за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е по реда на УБДХ, във връзка с акт за дребно хулиганство № */05.04.2016 г. на РУ на МВР Н.. От събраните поделото доказателства съдът установи следната фактическа обстановка: На 27.03.2016 г. в сградата на читалището в с. И. се провело Годишно отчетно събрание на ловна дружинка с. И.. На събранието е изслушан и приет доклада на председателя на ловната дружинка Р.Д.. След гласуването е дадена думата на Т.А.Т.  за становище, тъй като същият е гласувал против приемането на доклада. Т. обвинил свидетелката Д. в нередовно водене на отчетността на средствата на ловната дружинка. Възникнала дискусия, тъй като тези негови твърдения продължавали вече повече от месец. С течение на обсъжданията Т. избухнал, разкрещял се и казал на свидетелката Д.: “Ако беше мъж, щях ***”, заплашил я със саморазправа. Всички свидетели, присъствали на събранието, са останали крайно възмутени от действията му, в резултат на което, както и поради това, че от известно време същият разпространявал сведения, уронващи доброто име на ловната дружинка в обществото, било предложено и прието същият да бъде наказан по чл. 24, ал. 1, б. Б от Устава на сдружението на ловците и рибарите “***” гр. Н. с лишаване от членство за срок от 2 години.

Предвид установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна: С описаните действия по същество, Т.А.Т. е извършил непристойна проява, изразена в употреба на крясъци, викове и заплахи със саморазправа към Р.Д., като председател на ловна дружинка с. И., с което е нарушен обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност, не представлява престъпление по чл. 325от НК, а нарушение по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ. Във връзка с индивидуализация на наказанието, съдът отчете като смекчаващи обстоятелства здравословното състояние на нарушителя и влошеното му финансово положение. Като отежняващи вината обстоятелства съдът отчете обстоятелството, че нарушителят е ловец, борави с огнестрелно оръжие и заплахите за саморазправа са отправени към друг член на ловната дружинка, с когото излизат да ловуват заедно. Предвид това съдът намира, че обществената опасност на дееца и на деянието се характеризират с около средна степен в сравнение с обикновени случаи от този тип. Чл. 1, ал. 1от УБДХ предвижда две алтернативни наказания за нарушения по Указа, а именно – задържане до 15 денонощия в структурно звено на МВР или глоба от 100 до 500 лв. Предвид констатациите н съда, съдът намира че на Т. следва да бъде наложено по-лекото от двете наказания, а именно глоба, като предвид наличието на отежняващи вината обстоятелства, глобата следва да бъде ориентирана към средният размер – 250 лв. Съдът не е компетентен да налага други наказания, нито да отправя предложения към сдружението на ловците и рибарите, към което принадлежи ловната дружинка на нарушителя. Всякакви действия в тази насока биха представлявали превишаване на правомощията. От компетенциите на съда обаче е да установи дали не са налице данни, че в съвкупност с извършеното дребно хулиганство, е извършено престъпление от общ характер, в който случай материалите да бъдат изпратени на Районна прокуратура за разследване. В конкретния случай съдът намира, че са налице данни за възможно престъпление по чл. 144, ал. 2 от НК.

Предвид гореизложеното съдът  

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА  ЗА ВИНОВЕН  Т.А.Т., с ЕГН **********,***, в това, че на  27.03.2016 г. в сградата на читалището в с. И., извършил непристойна проява, изразяваща се в употреба на крясъци, викове и заплахи със саморазправа към Р.Д., като председател на ловна дружинка с. И., която проява е извършена на публично място и с което е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – нарушение по чл.1 от УБДХ, за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за 19.04.2016 г. от 14 часа.

Препис от материалите от делото и от решението на съда да бъдат изпратени на Районна прокуратура гр. Н. за преценка извършено ли е престъпление по чл. 144, ал. 2 от НК.

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

            Заседанието завърши в  11   часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР