П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 05.05.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание на

05.05.2016 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА 

 

При участието на секретар  Д.С., сложи за разглеждане АНХД  № 267   по описа за 2016  год., докладвано от съдия Николова.    

            На поименно повикване в 10,30  часа се явиха: 

            Нарушителят Н.Г. се явява лично, надлежно доведени от органите на МВР.

            Явяват се свидетелите:

            Г.Н.Е., Г.Н.З., Е.С.О..

            Районна прокуратура, ред. призована, не изпраща представител.

            Съдът дава възможност на нарушителите да изразят становище по даване ход на делото :

            Нарушител  - Да се гледа делото .

            Съдът като изслуша становищата на нарушителите, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на нарушителят, както следва :

            Н.Г.Д. - ***г. с ЕГН **********,

            Съдът разяснява на нарушителя правата му в процеса.

            Нарушител – Да, зная си правата. Не желая да ползвам адвокатска защита.

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

Г.Н.А. –

Г.Н.З. – ***г

А.О.С. –

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от залата . 

            Нарушител  - Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар , да се даде ход на съдебното следствие .

                        Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и дава възможност на нарушителите да дадат своите обяснения по нарушението, за което е съставен .

            Нарушител- Не можах да размера защо дойдох в съда, не можах да разбра и какво стана в селото. Госпожо председател, доколкото помня, аз пих в къщи водка и се сетих за дъщеря си и ми стана мъчно. Изпих около100 грама водка, сетих се за нея, защото я няма при мен, тя е на 13г. и живее при майка си. Мъчно ми стана, защото ми я отнеха, тя живее с батко ми, дори съда във Варна, не знаят, че живеят с батко ми, не мога да видя дъщеря си да видя. Аз съм с електронна гривна, сега вече ми я взеха, но не трябва да излизам от къщи. Имам ограничителна мярка и за това не мога да излизам, след 22,00 часа не мога да излизам никъде. Него ден пих водка в къщи, но отидох да си търся момиче, да живея с нея. Обаче ме излъгаха, аз исках да я видя първо. Те ме излъгаха, казаха ми, че в последния момент е отишла на болницата. След това отидох да пия, ядосах се и казах повече никога няма да отида в това село. От там насетне се ядосах и отидох на центъра на село и ме оставиха в центъра и не помня вече. В къщи като се прибрах също, помня, че кмета дойде в къщи.  Не знам защо съм така наранен. *** дойде в къщи, помня също, че нещо ми беше казал,  а аз му казах – „***”, и *** се засили от горе ми. Казах му „****” и застанах мирно пред вратата. След това дойдоха полицаите. Не си спомням за нищо, съжалявам много, обаче този Г.не знам дали той ме е удрял. Имам редовна работа, имам и доходи около 700 лева.

            Съдът пристъпва към разпит на свидетелите.

            Свидетел Г.Е. – Това стана на ***г. някъде към **,00 часа. Аз съм *** нас. Н., прибирах се от гр. К., обадиха ми се че в селото е станало нещо. Наблизо бях вече, разбрах че Н. е направил нещо.  От момчетата, който бяха на центъра разбрах, че е лежал на центъра, че ги е псувал, и това е било по време когато децата се връщат от училище. След това се прибрах, но с Н. живеем в една махала. Отивам по улицата, гледам пред тях народ, събрали са се хора. Отидох той беше в градината, викаше, крещеше. Мен не ме е обиждал, не ме е псувал. На ляво и надясно псуваше, излизаше на улицата, аз му казвах, прибери се, той прекрачваше прага си и ми викаше, ето аз съм вече в къщи. Оставихме го в тях, обадихме се в полицията и от вътре се чуваше шум, че нещо се чупи. В неговата стая беше всичко с главата надолу, беше с счупен телевизор, маса, столове, беше наранен, окървавен. Това е за този инцидент, друго не зная. Той беше пиян, по принцип сега сам живее, тази зима изкара при сестра си.  Той сега от месец и половина говедар и е в селото. На един от селото пасе говедата, и се прехранва от това. Покрай кака си изкара зимата, като изкара зимата и се отдели в друга къща. Децата, които си идваха от училище,  бяха уплашени, никой не одобри постъпката на Н..

            Нарушител Н.  Г. – Нямам въпроси.

            Свидетел Г.З. – Ние бяхме в центъра на селото, в барчето аз и Е. беше видяхме, че Н. се търкаляше, лежеше в центъра и викаше. Целият беше в кръв по лицето, паднал е вероятно. Вероятно е паднал с колелото, слязоха децата от автобуса и като го видяха целият в кръв се уплашиха,  даже имаше някой се разплакаха, а други си тръгнаха към домовете си.  Имаше един човек, казва се С., обиди се на негов приятел да дойде и да го прибере в тях. Той дойде, придружи го до в къщи и го е прибрал. Това зная. Мен ме псува, на *** език, което означава „***”, крещеше, псуваше, такива нещата. Казах му да стане от там, че децата идват. Той беше пиян. Не одобряваме ситуацията.

            Нарушител Н.Г. – Нямам въпроси.

            Свидетел Е. О. – Н. го видях в центъра на селото, паднал на земята, крещеше. Тогава ние излязохме навънка, Г. му каза:  „***”,   той стана и псуваше на *** език,  псуваше на *** език, каза: ***”, и след това каза: „***”. Каза ги на *** език тези псувани, за всички бяха насочени. Лошо е това което е направил. Имаше уплашени деца и други хора, а децата се връщаха от училище.

            Нарушител - Нямам въпроси.

            Нарушител  - Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения.

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ № 280р-5420/04.05.2016г., както и свидетелски показания под формата на сведения.

 

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител  – Признавам се за виновен, съжалявам за постъпката си. Съжалявам, че е имало деца и съжалявам за това което съм направил, не зная как да си изкупя греховете, че съм стигнал до това дередже.

На основание чл.297  от НПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител  – Предоставям на съда да определи наказанието.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства , писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното: На 03.05.2016г., около 16,30 часа, нарушител Н.Г.Д. се появил в центъра на с. Н., след като преди това в дома си е консумирал алкохол, конкретно концентрат водка. Същият бил с колело от което паднал на земята и целият бил окървавен по лицето и тялото, лежал на земята. В този момент пристигнал училищният автобус превозващ ученици, които се прибирали в родното си село. Когато слезли от автобуса видели паднал и окървавен Н.Д., който псувал наред присъстващите на около мъже на *** език, като псувните му означавали „ ***”, поведението му силно уплашило децата, някой от които се разплакали, а други се прибрали по домовете си. Възмутени от поведението му възрастни мъже, сред които били Г.Н.С., Г.Н.З. и Е.О.. Които нарушителят Д. също псувал със същите думи. Свидетелят Г.З. се обадил на колега,  приятел на нарушителя Н.Д., който да го прибере и той се отзовал и помогнал да се прибере към дома си. Малко по- късно, около 17 часа в селото се прибрал *** Г.Е., който от мъжете в център разбрал, че Н. се държал грубо към тях и уплашил учениците от селото. Тогава Г.Е., който живее на същата улица на която живее Н.Д., тръгнал към дома Д.. Свидетелят видял, че са излезли на улицата хора, които били възмутени от поведението на Д., който в този момент, крещял, псувал, буйствал, трошал, всичко в дома си, като пристигнал кмета в дома му, къщата на Н. била в преобразен вид. Всичко било потрошено, а самия Н. бил целият в кръв по лицето и тялото. Свидетеля Е. сочи, че Н. псувал, хвърлял и трошал, но конкретно към него не е отправил псувни. Тримата свидетели сочат, че всички приставащи са били възмутени от поведението на Н.Д., както и уплашени децата връщайки се от училище така и възрастни жители на селото. Предвид на горното, съдът намира, че поведението на нарушителя съставлява  дребно хулиганство по смисъла на чл. 1 от УБДХ, тъй като извършено на публично място, пред повече хора, каквото се явява центъра на село Н., и от поведението му, конкретно отправените от него псувни към съселяните му , както й пияното му състояние,  окървавено му лице, хората които са били покрай него са останали възмутени и уплашени. От обективна и субективна страна са налице признаци по чл. 1 от УБДХ, от субективна страна същото извършено умишлено. Доколкото лицето е съзнавало поведението си,  бил длъжен и е могъл да ръководи постъпките си. Изпитото количество алкохол - водка е намалило съпротивителните, волеви сили, но това не го оправдава, тъй като съвсем съзнателно е посегнал към алкохола.

            Съдът намира, че за извършеното нарушение е нарушение на обществения ред, което въз основа на събраните доказателства, обаче не е престъпление по чл. 325 от НК, като на нарушителят следва да се наложи наказание, което да е съобразено с предвидения от УБДХ наказание глоба в размер съвпадащ със средния размер от 300 лева, което наказание счита, че постигне целите на личната превенция и ще мотивира нарушителя да се въздържа от подобни действия на обществено място.

Съдът счита, че необходими да напомни на нарушителят, че нарушаването на обществения ред съгласно действащото законодателство в страната, би могло да съставлява престъпление по чл. 325 от НК, за което закона предвижда наказание „Лишаване от свобода”.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ , съдът:

Р Е Ш И :

            ПРИЗНАВА  Н.Г.Д. – ***г. с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на *** г.  в с. Н., обл. Ш., около ** часа, извършил непристойна проява на дребно хулиганство, изразяваща се в употреба на псувани, ругатни на публично място в центъра на село Н., пред своите съселяни и ученици прибиращи се с ученически автобус в  селото като конкретно е отправил псувни към свидетелите Г.З. и Е.С. на ***, което означавайки „***” с което извършил нарушение по чл. 1, ал. 2 от УБДХ и на основание чл. 6 от УБДХ му  налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА.

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за 10.05. 2016г.  от 14 часа.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 11,00  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР