МОТИВИ към присъда по НОХД №138/2016г.по описа на НПРС

 

     Делото е образувано на основание чл.358 във вр.чл.247 ал.1 т.1 от НПК-по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Н. против К.К.М.,обвиняема по Незабавно производство №111/2016г.на РУ Н. затова,че на ***г.в гр.Н.,обл.Ш.,по ул.”***” управлявала моторно превозно средство-лек автомобил „***” с рег.№***,с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда /конкретно 2.82 промила на хиляда/,установено по надлежния ред –с проба №1199/***г.на техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабр.ARDN 0038- престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

     Прокурорът поддържа изцяло внесеното обвинение.Изразява становище за наличие на предпоставки за  приложение на разпоредбата на чл.55 от НК.

    Подсъдимата се явява лично в съдебно заседание.Признава се за виновна по възведеното срещу нея обвинение.

    Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

    Подсъдимата К.К. ***.Същата е правоспособен водач на МПС с категории В и АМ /има издадено СУМПС №***/28.07.2008г.,като ,видно от справка за нарушител от региона ,преди деянието,за което е предаден на съд и предм на настоящото обвинение,е наказана един път по административен ред и то за нарушение по чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП ,с НП №526/2011/23.06.2011г.

     На ***г.вечерта,въпреки,че била употребила алкохол/по нейни и на свидетелите показания –ракия /,тъй като трябвало да отиде да напълни вода в с.Е. ,твечерта,около ***Ч.,тя решила да се придвижи до там с личния си  лек автомобил „***” с рег.№***.На връщане,в град Н.,по ул.”***”,тя била спряна за проверка от свидетелите П.И.З. ***/ и св.И. С. И. /служител при ЗЖУ –В./,които към този момент работили по линия на КАТ.Направило им впечатление,че подсъдимата лъха на алкохол,а и по начина на спиране на автомобила от движение и я тествали техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабр.ARDN 0038-/по отношение техническата изправност на който ,по воденото ДНП са представени убедителни писмени доказателства./.Уредът отчел концентрация на алкохол в кръвта й 2.82 промила.

    За установеното от полицейските служители,на М. е съставен АУАН №161/***г.Издаден й е талон за изпращане на медицинско изследване бл.№0377191/***г.,като същата е била придружена до ЦСМП Ш.,за да даде кръвна проба,но тя е отказала.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    От доказателствата по делото безспорно се установи,че на ***г.вечерта,в гр.Н., по ул.”***”,подсъдимата К.К.М. е управлявала моторно превозно средство-лек автомобил „***” с рег.№***,с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда /конкретно 2.82 промила на хиляда/,установено по надлежния ред –с проба №1199/***г.на техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабр.ARDN 0038 което от обективна страна е осъществила състава на  престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

      От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл-подсъдимата е осъзнавала общественоопасния характер на извършеното от нея престъпление и неговите последици,но е целяла настъпване на вредоносния резултат/в случая поведение,с което е влязла в разрез с установените от съответните закони и морала правни норми,свързани с движението по пътищата/.

      За конкретното съставомерно деяние ,съответната  правна норма на чл.343б ал.1 от НК предвижда наказание „лишаване от свобода от една до три години „ и „глоба” от двеста до хиляда лева..

     Отчитайки от една страна отечаващите вината на подсъдимата обстоятелства –изкслючителната концентрация на алкохол в кръвта й , от друга страна-смекчаващите обстоятелства –чистото й съдебно минало,оказаното от нея съдействие за разкриване на обективната истина по делото ,изразеното съжаление за стореното и липсата на данни за трайно установени от нейна страна престъпни навици,съдът счете,че са алице многобройни смекчаващи обстоятелства,при наличието на които,определи и двете кумулативно предвидени наказания „лишаване от свобода” и „глоба „под най-ниския размер,съответно –„лишаване от свобода” за срок от шест месеца,чието изтърпяване беше отложено с изпитателен срок от три години.Наказанието глоба ,на основание чл.55 ал.2 от НК също беше определено под най-ниския предел,но с не повече от ½ ,а именно –глоба в размер на 180.00лв.

     Съдът приложи и императивната правна норма на чл.343г от НК,като лиши подсъдимата от правото да управлява моторно превозно средство за срок от седем месеца,като на основание чл.59 ал.4 от НК приспадна изтърпяното от нея наказание „лишаване от правоуправление на МПС”,наложено й по административен ред.

     В този смисъл съдът постанови присъдата си.

     Мотивите са изготвени на 11.03.2016г.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: