РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2016г. до 1.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 696/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.М.Л.,
Л.Р.Л.

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 1.9.2016г.
 

2

Гражданско дело No 698/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.К.А.,
А.Д.Х.

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 1.9.2016г.
 

за периода от 2.9.2016г. до 6.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 474/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

П.Д.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 2.9.2016г.
П.Д.А.
В законна сила от 2.9.2016г.

за периода от 7.9.2016г. до 8.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 719/2016, I състав

Процедура по Регламент 1393/2007 г

OKRESNY SUD TRENCIN PIARISTICKA 27 SLOVENSKA REPUBLIKA

И.Г.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Разпореждане от 8.9.2016г.
***

2

АНД No 378/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

М.И.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 8.9.2016г.
М.И.Д.
Мотиви от 8.9.2016г.

за периода от 9.9.2016г. до 12.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 745/2016, I състав

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК ЕАД ГР. СОФИЯ

Е.М.Д.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 12.9.2016г.
 

за периода от 13.9.2016г. до 13.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 777/2016, I състав

Други частни производства

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ

С.Д.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 13.9.2016г.

***
В законна сила от 13.9.2016г.

за периода от 14.9.2016г. до 14.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 492/2016, II състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 14.9.2016г.
***
В законна сила от 14.9.2016г.

2

НОХД No 506/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

Д.Х.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 14.9.2016г.
Д.Х.А.
В законна сила от 14.9.2016г.

за периода от 15.9.2016г. до 15.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1134/2015, I състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.Й.К.

В.Й.Г.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 15.9.2016г.
 

2

Гражданско дело No 382/2016, I състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Г.Д.М.

Р.П.Т.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 15.9.2016г.
 

3

Гражданско дело No 464/2016, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Т.Д.С.

Т.Д.С.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 15.9.2016г.

4

Гражданско дело No 749/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 15.9.2016г.
 

5

Гражданско дело No 750/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 15.9.2016г.
 

6

Гражданско дело No 751/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 15.9.2016г.
 

7

Гражданско дело No 752/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 15.9.2016г.

8

НОХД No 486/2016, II състав

Съставяне на официален документ с невярно съдържание

РП НОВИ ПАЗАР

В.П.П.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 15.9.2016г.
В.П.П.
В законна сила от 15.9.2016г.

9

ЧНД No 515/2016, II състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РП НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 15.9.2016г.
***

за периода от 16.9.2016г. до 16.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 351/2016, II състав

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РП НОВИ ПАЗАР

М.К.Ж.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 16.9.2016г.
М.К.Ж.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. К. Ж. с ЕГН:**********,роден на ***г***,обл.Ш
.,***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 13.04.2016г.в с.Л.,обл.Ш.,в частен дом,находящ се на ул.“Т.“№***,държал огнестрелно оръжие-1бр.турска фабрично произведена,гладкоцевна,едноцевна ловна пушка,с релефен надпис „ ***“ с №***, 12-калибър,предназначена да изстрелва ловни боеприпаси калибър 12 и 16 броя боеприпаси,както следва: - 9бр.ловни патрони с надпис „***“ върху металната част и надпис „***“ върху пластмасовата черна част с дълж.57мм“3/0“, - 4 бр.ловни патрони с надпис „***“ върху металната част и „***“ върху пластмасовата светлосиня част с дължина 57 мм, №10, - 2 бр.ловни патрони с надпис „ ***“ върху металната част и надпис „***“ върху пластмасовата зелена част с дълж.64мм,тип „Експанзивен“/бренеке/ и -1 бр.ловен патрон с надпис „ ***“ върху металната част и надпис *** върху пластмасовата тъмносиня част ,с дълж.68мм., 13/0,без да има за това надлежно разрешение-престъпление по чл.339 ,ал.1 ,предл.2-ро от НК и на основание чл.339 ,ал.1 ,предл.2-ро от НК във вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода „ за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.60 ал.1 във вр.чл.61 т.2 от ЗИНЗС наказанието следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.53 ал.2 б“а“от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА държавата иззетите по делото веществени доказателства 1бр.турска фабрично произведена,гладкоцевна,едноцевна ловна пушка,с релефен надпис „ ***“ с №***, 12-калибър,предназначена да изстрелва ловни боеприпаси калибър 12 и 16 броя боеприпаси,както следва: - 9бр.ловни патрони с надпис „***“ върху металната част и надпис „***“ върху пластмасовата черна част с дълж.57мм“3/0“, - 4 бр.ловни патрони с надпис „***“ върху металната част и „***“ върху пластмасовата светлосиня част с дължина 57 мм, №10, - 2 бр.ловни патрони с надпис „ ***“ върху металната част и надпис „***“ върху пластмасовата зелена част с дълж.64мм,тип „Експанзивен“/бренеке/ и -1 бр.ловен патрон с надпис „ ***“ върху металната част и надпис *** върху пластмасовата тъмносиня част ,с дълж.68мм., 13/0 ,като ПОСТАНОВЯВА до влизане на присъдата в законна сила същите ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ в РУ на МВР гр.К.,служба „КОС“. ОСЪЖДА подсъдимия М. К. Ж. да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар направените по делото разноски в размер на 96.78лв./деветдесет и шест лева седемдесет и осем стотинки/. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес.

 

за периода от 19.9.2016г. до 19.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 450/2016, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

П.Ф.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 19.9.2016г.
П.Ф.А.
ПРИЗНАВА П.Ф.А. с ЕГН **********, роден на ***г***,
***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 04.08.2016 г., в гр. Н., обл. Ш., управлявал МПС, товарен автомобил марка „***“ с ДК № ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, с наказателно постановление № 15-0307-000509/30.11.2015 г.на Началник РУ на МВР Нови пазар, ВЗС на 14.12.2015 г. - престъпление по чл. 343В, ал.2 от НК и вр.с чл. 78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000/ хиляда / лева. Не налага наказанието по чл.343г от НК поради неправоспособност на дееца. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменски окръжен съд в 15 /петнадесет/ дневен срок от днес.

за периода от 20.9.2016г. до 20.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 507/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

С.А.Х.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Присъда от 20.9.2016г.
С.А.Х.
ПРИЗНАВА С.А.Х. с ЕГН **********, роден на ***г***,
***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 03.09.2016г., в гр. Н., обл. Ш., около 01,05ч. управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка “***”, модел „***” с рег.***, без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с наказателно постановление № 16-0307-000514/23.08.2016 г. на началник РУ на МВР Нови пазар, ВЗС на 01.09.2016 г. - престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК и във и във чл.57, ал.2 от НК вр. чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от 3 (три) месеца и глоба в размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). На основание чл. 41, ал.6 от НК във вр. чл. 57 и чл.60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието “строг”, което С.А.Х. с ЕГН ********** да изтърпи в затвор от “закрит тип”. Не налага наказанието по чл.343г от НК поради неправоспособност на дееца. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменски окръжен съд в 15 (петнадесет) - дневен срок от днес.

за периода от 21.9.2016г. до 25.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 775/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АСП - ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 21.9.2016г.
 

2

АНД No 370/2016, I състав

Агенция "Митници"

БОАНТО ЙОРДАНОВ И СИЕ СД

МИТНИЦА ВАРНА

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 21.9.2016г.
 

3

НОХД No 382/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

М.С.М.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Присъда от 21.9.2016г.
М.С.М.
ПРИЗНАВА М.С.М. с ЕГН **********, роден на ***г***,
***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 23.03.2016г., от с. Т., обл. Ш. до гр. Нови пазар, управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка “***”, модел „***” с рег.***, без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с наказателно постановление № 15-0307-000163/19.06.2015 г. на началник РУ на МВР Н., ВЗС на 07.07.2015 г. - престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК и във и във чл.55, ал.1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от 3 (три) месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал.3 от НК на М.С.М. с ЕГН **********, по-лекото наказание, което законът в чл. 343в, ал.2 от НК предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл. 41, ал.6 от НК във вр. чл. 57 и чл.60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието “строг”, което М.С.М. с ЕГН ********** да изтърпи в затвор от “закрит тип”. На основание чл. 68, ал.1 от НК привежда в изпълнение отложеното наказание на М.С.М. с ЕГН ********** по Присъда № 56/13.10.2015 г. по НОХД № 1892/2015 г. на РС Шумен, ВЗС на 29.10.2015 г. от 5 (пет) месеца лишаване от свобода, което е кумулирано с наказанието по НОХД № 288/2015 г., по Присъда № 27/29.07.2015 г. на РС Нови пазар от пробация по чл. 42а, ал.1 и ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от 1 (една) година. На основание чл. 25, ал.2 от НК приспада от наказанието по Присъда № 56/13.10.2015 г. по НОХД № 1892/2015 г. на РС Шумен, ВЗС на 29.10.2015 г. от 5 (пет) месеца лишаване от свобода, изтърпяната част от наказанието наложено по НОХД № 288/2015 г., по Присъда № 27/29.07.2015 г. на РС Нови пазар, пробация по чл. 42а, ал.1 и ал.2, т.1 и т.2 от НК за срок от 1 (една) година. На основание чл. 41, ал.6 от НК във вр. чл. 57 и чл.60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието “строг”, което М.С.М. с ЕГН ********** да изтърпи в затвор от “закрит тип”. Не налага наказанието по чл.343г от НК поради неправоспособност на дееца.

4

НОХД No 392/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

И.М.Ф.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 21.9.2016г.
И.М.Ф.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Ф., роден на *** ***, обл. Ш
., ул. „***“ № ***, с ЕГН **********, ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2016 г., около 10,30 ч. на път ІІІ-701 в района на км. 42+908, управлявал моторно превозно средство /лек автомобил „***“ с рег.***/, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № 16-0307-000115/23.02.2016 г. на Началника на РУ на МВР гр. Нови пазар, ВЗС на 04.03.2016 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 250 ЛВ. /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА/. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ. Осъжда И.М.Ф., с ЕГН **********,***, да заплати направените по делото разноски в размер на 27 лв. /двадесет и седем лева/. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

5

НОХД No 518/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

И.С.Н.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 21.9.2016г.
И.С.Н.
В законна сила от 21.9.2016г.

за периода от 26.9.2016г. до 26.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 488/2016, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Д.В.

Д.Х.И.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 26.9.2016г.
 

2

Гражданско дело No 716/2016, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Д.А.,
И.Д.А.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 26.9.2016г.
В законна сила от 26.9.2016г.

3

ЧНД No 534/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 26.9.2016г.
В законна сила от 26.9.2016г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 27.9.2016г. до 27.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 881/2016, III състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

В.Б.А.,
Б.А.С.,
Р.Р.С.,
С.С.М.

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 27.9.2016г.
***

В законна сила от 27.9.2016г.

2

НОХД No 472/2016, II състав

Квалифицирани състави по чл.308 ал.2 и чл.308 ал.3 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Е.Р.С.,
Т.В.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 27.9.2016г.
Е.Р.С.
В законна сила от 27.9.2016г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 28.9.2016г. до 28.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 742/2016, I състав

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК ЕАД ГР. СОФИЯ

Е.М.Д.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 28.9.2016г.
***

В законна сила от 28.9.2016г.

2

ЧГД No 743/2016, I състав

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК ЕАД ГР. СОФИЯ

Е.М.Д.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 28.9.2016г.
***

В законна сила от 28.9.2016г.

за периода от 29.9.2016г. до 29.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 283/2016, II състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Н.Н.А.,
Г.Н.А.,
Н.Х.Р.

Ш.О.И.,
Н.Ю.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 29.9.2016г.
 

2

НОХД No 473/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

Б.А.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 29.9.2016г.
Б.А.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.И. с ЕГН:**********,***,
***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 29.07.2016г.около 17.30часа,в с.П.,обл.Ш.,по ул.“***“,в посока центъра на селото е управлявал моторно превозно средство –лек автомобил „***“ с рег.***,в срока на изтърпяване на наказанието „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“,наложено му със ЗППМ №15-0869-000464/24.08.2015г.по чл.171 т.1 б“д“ от ЗДвП на Началник сектор „ПП“ към ОДМВР Шумен и след като е наказан за същото деяние по административен рес с Наказателно постановление №16-0869-000398/18.03.2016г.на Началник сектор „ПП при ОДМВР –Шумен,влязло в законна сила на 07.06.2016г.и Наказателно постановление №16-0307-000389/22.06.2016г.на Началник РУ МВР Нови пазар ,влязло в законна сила на 14.07.2016г.-престъпление по чл.343в ал.1 от НК и на основание чл.343в ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА ,което на основание чл.60 от ЗИНЗС следва да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, КАКТО и ГО ОСЪЖДА да заплати в полза на държавата ГЛОБА в размер на 200.00лв./двеста лева/.

за периода от 30.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 383/2016, II състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Д.Х.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 30.9.2016г.
 

2

Гражданско дело No 705/2016, III състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

И.Б.И.

М.Б.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 30.9.2016г.
 

3

НОХД No 337/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

А.К.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 30.9.2016г.
А.К.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.К.А., роден на *** ***, обл. Ш
., ул. „***“ № ***, с ЕГН **********, *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2016 г. в с. М., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ /без регистрационни табели/, без съответното свидетелство за управление, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние с Наказателно постановление № 16-0307-000239/03.05.2016 г. на Началника на РУ - гр. Нови пазар, влязло в законна сила на 26.05.2016 г., поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП. На основание чл.55, ал.3 от НК не налага по-лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. ОСЪЖДА А.К.А., с ЕГН ********** да заплати по сметка на РС – Нови пазар направените по делото разноски в размер на 273,84 лв. /двеста седемдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

4

ЧНД No 508/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 30.9.2016г.

5

ЧНД No 509/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 30.9.2016г.

6

ЧНД No 510/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 30.9.2016г.
Прекратено поради отпадане необходимостта от провеждане на разпит.