П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 10.02.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание на

10.02.2017 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар  Б.А. сложи за разглеждане АНХД  № 76 по описа за 2017  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

           

            На поименно повикване в 11.00  часа се явиха: 

 

            Нарушителят се явява лично, надлежно доведени от органите на МВР и с адв. И. Т., ред.упълномощен.

            Явяват се свидетелите: М.Ц., Г.Д. и В.В..

            Районна прокуратура, ред. призована, не изпраща представител.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище по даване ход на делото.

            Адв. Т. – Да се даде ход на делото.

            Нарушител  - Да се гледа делото .

            Съдът като изслуша становищата на страните, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на нарушителят, както следва :

            К.М.М. – ЕГН **********,

            Съдът разяснява правата на нарушителя в процеса.

            Нарушител К.М. – Зная за какво се води делото. Ще ползвам защитата на адв. Т..

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

М.С.Ц. – на 44 г.,

Г.Т.Д. – на 48 г.,

В.В. В. -  на 45 г.,

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и отстранява същите  от залата. 

            Адв. Т. - Нямаме искания и няма да правим отводи на съда и съдебния секретар, да се даде ход на съдебното следствие .

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство №1 и дава възможност на нарушителя да даде своите обяснения по нарушението, за което е съставен .

            Адв. Т. – Накрая ще дадем обяснения след събиране на всички доказателства. Запознат е с акта, чел го е, подписал го е.

            Нарушител К.М.  -  Накрая ще дам обяснения.

            Съдът пристъпва към изслушване на свидетелите.

            Свидетелят В.В. – На *** г. бях първа смяна в магазина в гр. П. и дойде въпросния господин /свид.сочи нарушителя/ и попита защо не пускаме детето му в магазина и му обясних случая. Не го пускаме, защото псува в магазина, направи проблем за 5 ст., държеше се много нагло, той и още едно друго момче и му обясних и той ме нарече проста. През това време дойде счетоводителката, обясних й за какво става въпрос и тя също му обясни предния ден ситуацията. Той тръгна да излиза и дойдоха клиенти, които предния ден са били и тя излезе да го извика, за да чуе, но той не се върна и я напсува. Ядосан беше, че не се пуска детето му в магазина. Нарече ме „проста, тъпа“.

Адв. Т. – Говореше ли добре български, разбирахте ли го какво говори?

            Свидетелката - Разбрах го.

Адв. Т. - Точните му думи какви бяха?

            Свидетелката –“Толкова ли си тъпа, че не може да върнеш едно ресто”

            Адв. Т. - Когато това се случи само двамата ли бяхте?

Свидетелката - Имаше и други клиенти освен него в магазина.

Адв. Т. - След това казахте, че е излезнала въпросната госпожа и Вие през това време обслужвахте ли клиенти?

Свидетелката - Не. Аз излезнах с нея до вратата и тя му каза „върни се“ и той

каза, че няма да се върне.

Адв. Т. - Тя му казва върнете се, той казва няма да се върна, и я напсува.

Какво й каза?

            Свидетелката - Напсува я на майка.

Адв. Т. - Точните думи какви бяха?

            Свидетелката – „***“ към нея го каза и тя го чу също.

            Адв. Т. - Той през това време говореше ли по телефона?

Свидетелката - Не съм видяла.

Въпрос на съда – Поведението му какво беше, привличаше ли вниманието на хората с поведението си?

Свидетелката - Да видяха и чуха всичко клиентите.

Въпрос на съда - Как се почувствахте след това, което се случи?

Свидетелката - Притеснено ми беше, не ми стана приятно.

            Адв. Т. – Нямам повече въпроси.

            Свидетелката М.Ц. – На *** г., в ** часа господина влезе в магазина, К.М.М. е господина и отиде към магазинерката, която взе да обижда защо не му пускаме детето да пазарува в магазина. В този момент излезнах от офиса, те са съседни помещения и влезнах и го попитах какво става и аз казах, че няма да го пускаме, защото прави системни скандали за неправилно върнато ресто и той каза „аз ще си доведа детето“, аз му казах „дай да ти обясня“, имаше свидетели и имаше други клиенти и той тръгна да излиза и и аз излезнах с магазинерката „елате господине да се разберем“ и той се обърна и каза нецензурни думи и каза „***“. Той не беше спокоен, ядосан и афектиран беше, не можело да не му пускаме детето в магазина и аз му казах ако той си направи магазин. Поведението му  привлече вниманието на хората и те се обърнаха и почнаха да му викат - махай се от тука, тя е права. От случилото се, се почувствах уплашена, унизена и обидена и не зная какви могат да бъдат последствията от един такъв човек. Рестото беше точно, но детето каза, че не е точно рестото , детето беше афектирано, имаше клиенти, които то напсува и той каза, че неговото дете не може да псува.

Адв. Т. - Когато той влезе в магазина, Вие кога , в кой момент отидохте?

Свидетелката – След като чух за кого става въпрос веднага станах.

Адв. Т. - Той да обижда магазинерката, чухте ли?

Свидетелката - Много си проста й каза.

Адв. Т. - Сигурна ли сте в това, което казвате?

Свидетелката – Абсолютно. Той си тръгна и тръгнах към вратата, той беше от външната страна на вратата, навънка.

Адв. Т. - При положение, че виждате един агресивен циганин и сте тръгнали да му обяснявате? 

Свидетелката – Да, двете с  продавачката.

Адв. Т. - Той като се обърна, каза ли Ви нещо за устата?

Свидетелката – „*** в устата“, така каза.

Адв. Т. - Защо към Вас?

Свидетелката - Защото покрай него минава този мъж, който днес е тук свидетел и той говореше с мене и се беше обърнал към мене. Много е грозно това, което направи.

            Адв. Т. – Нямам повече въпроси.

            Свидетелят Г.Д. – На *** г. решихме приятели да се съберем след ** часа. Към десет без петнайсет тръгнах от къщи и вървя към магазина на РПК-то, чувам М.Ц. да вика „ела бе, върни се“ и този господин беше на 5-6 метра пред мене и се разминаваме, той вика „сега имам работа“ и погледна телефона си и напсува М. „***“ и „***“ и аз останах възмутен. Отидох в магазина й казах на М. „М., този те напсува, ако се обадиш в полицията ще свидетелствам“.

Адв. Т. – М. се беше прибрала вече, така ли?

Свидетелят - Ние като се разминавахме с него той я напсува и тя не чу. Той като бръкна в джоба, погледна телефона си и каза „***“, аз го чух като се разминавахме. На 100 метра от магазина бяхме.

Адв. Т. – Вие се върнахте и казахте „М., този те напсува“, тя какво каза?

Свидетелят - Тя нищо не каза, аз й казах, че ще дам показания нищо, друго не съм чул.

            Адв. Т. - Нямам повече въпроси.

            Съдът приканва нарушителят да даде обяснения.

            Нарушителят К.М.  – Това, което каза продавачката, че съм й казал „толкова ли си тъпа“, да може и да съм го казал и се извинявам. Вътре в магазина нито съм псувал, нито съм бил нервен. Навън като се разминах не видях този човек и си взех телефона, жената ми звънна и псувах жената  и й казах „***“ и го сложих  телефона в джоба. Този ден ме болеше зъба и бързах за зъболекар. Жената ме прати в магазина и за това се ядосах на жената и й казах тя да отиде да се разправят и отидох.

            Адв. Т. - Ако някой се е почувствал засегнат от думите ти, извиняваш ли се?

Нарушител - Извинявам се.

            Адв. Т. - Нямам други въпроси. Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения .

 

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото АУПДХ № 1 и протокол за предупреждение от 06.02.2017 г.

 

 

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

            Адв. Т. – Безспорно стана ясно, че досежно проблема с детето на нарушителя е станал скандал, предходен от случая, за който днес сме тука. Същият е отишъл афектиран в магазина, потърсил е сметка защо детето му не се пуска в магазина. Стана ясно, че е за някакво ресто, той е останал с впечатлението, че детето казва истината и е казал „ти толкова ли си глупава да не можеш да върнеш едно ресто“ и това е възприела самата жена – магазинерката. Стана ясно, че другата свидетелка не е чула този разговор и го е догонила, опитала се е да го се върне и псувнята „*** в устата“ бъдете сигурни, че не е отправена към нея, а към съпругата на нарушителя. Това стана ясно от показанията на последния свидетел Г., че на 100 метра, разминавайки се с човека Г. отива към магазина, а нарушителя си тръгва от магазина и е бил с гръб, и разминавайки се чува „***“, на 100 метра и това не е го чула въпросната госпожа, защото е била вътре, а се е наложило Г. да отиде и да й каже ебе той те напсува. По техните показания, тези написани в протоколите,  те не са последователни, тука имаме едно изразено бих казал обидно отношение към едната продавачка вътре в магазина, за което не отричаме. Ето защо с тежестта на тази дума „толкова ли си тъпа“ поемаме отговорността и моля да наложите административно наказание на абсолютния минимум, защото става дума за едно ежедневие, което се случва в много градчета и селца. Той е извършил непристойна проява  в задаването на въпрос „ти толкова ли си тъпа, да не може да върнеш едно ресто“,  макар, че самата дума тъпа всява унизително отношение. Но псувнята както и вие разбрахте става въпрос, че не е за нея и дори и да е била за нея, тя не я е чула, а когато не я е чула не може да бъде обида, тъй като става въпрос за псувня, изречена   тихо, в гръб, защото са се разминавали с Г. и  тя не я е чула, защото Г. отива да й каже. Ето защо, Ви моля не да го оправдаете изцяло, а да му наложите глоба в минимален размер.

Нарушител К.М. – Поддържам казаното от адвоката.

 

На основание чл.297  от НПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

 

Нарушител К.М.  – Съжалявам, искам глоба.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства , писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното :

            На *** г. , около ** часа в гр. П. в хранителен магазин, стопанисван от РПК гр. П., влязъл К.М.М.. Същият бил видимо ядосан и се отправил към магазинерката свидетелката В.В., от която потърсил сметка защо детето му не е допускано да пазарува в магазина. Цялото му поведение било агресивно и привлякло вниманието на другите клиенти в магазина. Отказвайки да приеме обясненията на магазинерката М. и изкрещял “толкова ли си тъпа, че едно ресто не можеш да сметнеш”. В това време от офиса към магазина се появила свидетелката М.Ц.. Тя също направила опит да се разбере с М., но афектиран същия тръгнал да излиза. свидетелката Цанкова се опитала да го спре, но той отказал. В последен опит да му обясни защо детето му не се допуска в магазина Цанкова го настигнала  вече извън хранителния магазин, но М. не се успокоил, отказал да я изслуша и се отдалечил, псувайки. От това му поведение са останали възмутени присъстващите граждани, включително и свидетелите по делото.

            Така описаната фактическа обстановка съдът приема за установена безспорно от събраните по делото доказателства – показанията на всички горепосочени свидетели, а и от обясненията на нарушителя. В обясненията си нарушителя не отрича горепосочените факти.

            Анализът на събраните доказателства с категоричност сочат, че деянието на М. представлява непристойна проява, изразяваща се в псувни, отправяне на обиди и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място, и с която е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите, но тя според своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от НК, а дребно хулиганство по смисъла на чл.1 от УБДХ. Настоящият съдебен състав счита за необходимо, че следва да посочи, че отправянето на псувни независимо към кого, дори неадресирани към никого, ако са отправени на публично място, в присъствието на граждани и особено ако са придружени с други форми на оскърбително отношение към гражданите, представляват проява на хулиганство, освен ако не осъществяват състава на друго престъпление. Съдът счита, че М. следва да бъде признат за виновен в осъществяване на дребно хулиганство, за което следва да му бъде наложено административно наказание. Видът и размерът на наказанието съдът счита, че следва да е съобразен с конкретните обстоятелства на нарушението, с наличието на смекчаващи вината им обстоятелства – направените признания, изразеното съжаление за стореното, както и с имущественото състояние на нарушителя. Поради това съдът смята, че на нарушителя следва да му бъде наложено наказание глоба в минимален размер,  а именно в размер на 100 лв.

 

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ , съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА К.М.М., с ЕГН **********,*** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на *** г.  в гр. П.,   обл. Ш., извършил непристойна проява, изразяваща се в псувни, отправяне на обиди и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място, и с която е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – нарушение  по чл.1 от УБДХ, за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /СТО/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за 14.02.2017 г. /вторник/  от 14 часа.

                                              

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в  12.05 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: