П Р И С Ъ Д А

20

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

            Районен съд Нови пазар в публичното заседание на пети юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА          

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1. Р.И.

2. Р.А.                                              

при секретаря Галина Александрова и в присъствието на прокурора Милен Глушков, като разгледа докладваното от съдия МАРКОВА наказателно дело от общ характер № 291 по описа за 2017 година,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

            ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.С.А., с ЕГН **********, роден на *** ***, понастоящем в ***— гр. Б., обл. М., ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 13.01.2017 год. до 16.01.2017 год. в гр. К., обл. Ш. и в с. К., обл. Ш., при условията на повторност и на продължавано престъпление, в съучастие /като съизвършител/ с К.С.Т., EГH **********, чрез повреждане и разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство /брадва/ е отнел от владението на:

1/ Д.И.С., EГH **********,*** следните движими вещи: парична сума в размер на 145,00 лв.; 4 бр. ***, всеки със средно тегло по 200 гр., произведен за „***" ООД; 1 кг колбас „***"; 600 гр. луканка, произведена от „***" - гр. В.; 5 бр. парчета шпеков салам „***", всяко с тегло по 130 гр.; 700 гр. шпеков салам „***"; 5 бр. пакетчета кренвирши „***", всяко с тегло по 300 гр.; 6 бр. сланина „***", произведена от „***" ЕООД, всяко с тегло по 200 гр.; 6 бр. „***"/свински бузи/, всяко с тегло 200 гр.; 6 бр. сушеница „***", всяко с тегло по 90 гр.; 6 бр. кашкавал „***", всяко с тегло по 200 гр.; 3 бр. тахан-халва „***", с тегло по 180 гр.; 10 бр. пакета от по 100 гр. мляно кафе „***"; 7 бр. пакетчета вафли „***"; 30 бр. вафли „***"; 21 бр. вафли „***"; 15 бр. „***"; 6 бр. пакетчета от по 100 гр. ядки - пържен фъстък на „***"; 20 бр. пакетчета нес-кафе „***"; 6 бр. кутийки от по 200 мл. натурален сок; 3 бр. кутийки от по 500 мл. бира „***"; 3 бр. кутийки от по 500 мл. бира „***"; 6 бр. енергийна напитка; 4 бр. кутийки „***"; мастика „***" по 100 мл – 24 бр.; 3 бр. мастика „***" от по 200 мл.; 3 бр. уиски" ***" от по 200 гр.; 5 бр. малки пакетчета мокри кърпи; 6 бр. кутии цигари „**", 100 **; 27 бр. кутии цигари „**", 80 **; 14 бр. кутии цигари „**", 80 **; 8 бр. кутии цигapи „***", синьо, 80 **; 8 бр. кутии цигари „***", бяло, 80 **; 18 бр. кутии цигари „***", слим, 100 **; 10 бр. кутии цигари „**", слим, 100 **; 7 бр. кутии цигари „***", черно, слим 100 **; 25 бр. кутии цигари „**", 100 **; 17 бр. кутии цигари „***", синя, 100 **; 14 бр. кутии цигари „***", бяла, 100 **; 15 бр. кутии цигари „***", 100 **; 5 бр. кутии цигари „***", 100 **; 8 бр. кутии цигари „***", 80 **; 3 бр. кутии сладки „***", с различен пълнеж; 5 бр. зaпaлки, oбикнoвeни; 1 бр. нoж с пластмасова дръжка в черно и бяло, всичко на стойност 1146,48 лв., собственост на ET „***-***" — гр. К., обл. Ш. и 1 чувал с дърва за огрев; 1 бр. брадва, на стойност 50,00 лв., негова лична собственост, всичко на обща стойност 1162,27 лв.;

2/ М.Д. Р.***, EГH **********,*** - 1 брой мобилен телефон „А.", със CИM карта и 1 литър олио „***", на стойност 26,80 лв., нейна собственост и

3/ Д.Н.Д., EГH **********,*** - 1 бр. кокошка, на стойност 10 лв., негова собственост,

без тяхното съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като по време на извършване на деянието е бил непълнолетен, но е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7, във вр. с чл.194, ал. 1, във вр. c чл.20, ал.2, с чл.26, ал.1 и във вр.с чл.63, ал.1, т.3 от НК, ГО ОСЪЖДА на 1 /ЕДНА/ година и 3 /ТРИ/ месеца лишаване от свобода, като на осн. чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА размера на така определеното наказание с 1/3 и му определя наказание от 10 /ДЕСЕТ/ месеца лишаване от свобода.

На осн. чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият Ю.С.А. е бил задържан с взета мярка за неотклонение “Задържане под стража” , а именно считано от 18.01.2017 г.  

На осн. чл.64, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимият Ю.С.А. от изтърпяване на наложеното му наказание и ГО НАСТАНЯВА ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.Т., EГH **********, роден на *** г. в гр. Г., обл. В., на ПГCAГ — гр. Ш., ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 13.01.2017 год. до 16.01.2017 год. в гр. К., обл. Ш. и в с. К., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление, в съучастие /като съизвършител/ с Ю.С.А., EГH **********, чрез повреждане и разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство /брадва/ е отнел от владението на:

1/ Д.И.С., EГH **********,*** следните движими вещи: парична сума в размер на 145,00 лв.; 4 бр. ***, всеки със средно тегло по 200 гр., произведен за „***" ООД; 1 кг колбас „***"; 600 гр. луканка, произведена от „***" - гр. В.; 5 бр. парчета шпеков салам ,,***", всяко с тегло по 130 гр.; 700 гр. шпеков салам „***"; 5 бр. пакетчета кренвирши „***", всяко с тегло по 300 гр.; 6 бр. сланина „***", произведена от „***" ЕООД, всяко с тегло по 200 гр.; 6 бр. „***"/свински бузи/, всяко с тегло 200 гр.; 6 бр. сушеница „***", всяко с тегло по 90 гр.; 6 бр. кашкавал „***", всяко с тегло по 200 гр.; 3 бр. тахан-халва „***", с тегло по 180 гр.; 10 бр. пакета от по 100 гр. мляно кафе „***"; 7 бр. пакетчета вафли „***"; 30 бр. вафли „***"; 21 бр. вафли „***"; 15 бр. „***"; 6 бр. пакетчета от по 100 гр. ядки - пържен фъстък на „***"; 20 бр. пакетчета нес-кафе „***"; 6 бр. кутийки от по 200 мл. натурален сок; 3 бр. кутийки от по 500 мл. бира „***"; 3 бр. кутийки от по 500 мл. бира „***"; 6 бр. енергийна напитка; 4 бр. кутийки „***"; мастика „***" по 100 мл. — 24 бр.; 3 бр. мастика „***" от по 200 мл.; 3 бр. уиски" ***" от по 200 гр.; 5 бр. малки пакетчета мокри кърпи; 6 бр. кутии цигари „**", 100 **; 27 бр. кутии цигари „**", 80 **; 14 бр. кутии цигари „**", 80 **; 8 бр. кутии цигари „ ***", синьо, 80 **; 8 бр. кутии цигари „***", бяло, 80 **; 18 бр. кутии цигари „***", слим, 100 **; 10 бр. кутии цигари „**", слим, 100 **; 7 бр. кутии цигари „***", черно, слим 100 **; 25 бр. кутии цигари „**", 100 **; 17 бр. кутии цигари „***", синя, 100 **; 14 бр. кутии цигари „***", бяла, 100 **; 15 бр. кутии цигари „***", 100 **; 5 бр. кутии цигари „***", 100 **; 8 бр. кутии цигари „***", 80 **; 3 бр. кутии сладки „***", с различен пълнеж; 5 бр. запалки, обикновени; 1 бр. нож с пластмасова дръжка в черно и бяло, всичко на стойност 1146,48 лв., собственост на ET „***-***" — гр. К., обл. Ш. и 1 чувал с дърва за огрев; 1 бр. брадва, на стойност 50,00 лв., негова лична собственост, всичко на обща стойност 1162,27 лв.;

2/ М.Д. Р.***, EГH **********,*** - 1 брой мобилен телефон „А.", със CИM карта и 1 литър олио „***", на стойност 26,80 лв., нейна собственост и

3/ Д.Н.Д., EГH **********,*** - 1 бр. кокошка, на стойност 10 лв., негова собственост, без тяхното съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като по време на извършване на деянието е бил непълнолетен, но е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл.195, ал1, т.3, т.4 във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.26, ал.1 и с чл.63, ал.1, т.3 от НК, ГО ОСЪЖДА на 6 /ШЕСТ/ месеца лишаване от свобода, като на осн. чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯВА размера на така определеното наказание с 1/3 и му определя наказание 4 /ЧЕТИРИ/месеца лишаване от свобода.

На осн. чл.69, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното на подсъдимия К.С.Т. наказание с изпитателен срок от 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ.

На осн. чл.53, ал.1 буква А от НК ОТНЕМА в полза на държавата представеното по делото веществено доказателство – 1 бр. куфар.

ОСЪЖДА подсъдимите Ю.С.А. и К.С.Т. ДА  ЗАПЛАТЯТ направените по делото разноски от 402,04 л*** /четиристотин и два л*** и четири стотинки/, в полза на ОД на МВР Ш., като частта, която всеки следва да заплати е от по 201,02 л*** /двеста и един л*** и две стотинки/.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15-дневен дневен срок от днес.

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:                                                          1. Р.И.                                      

            2. Р.А.