Мотиви  към присъда № 10 от 14.03.2017г. по НОХД 8/2017г. на НПРС.

 

Делото е образувано на основание чл.247 ал.1 т.1 от НПК –по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура Н. против А.С.А.,обвиняем по ДНП №***/2016г.по описа на РУ Н. в това,че на 03.11.2016г.в кв.К.,гр.К.,обл.Ш.,на ул.“***“№*,сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /чрез прикачен проводник СТВ със сечение 3х1,5 кв.мм и дължина 4,7 м,като се използват две жила –едното за „фаза“,другото за „нула“ .Присъединяването е направено в единия си край  към захранващи фазов и нулеви проводници от конзола преди електромерното табло и СТИ,а в другия си край е прикачен към ел.разклонителен контакт/,с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия,собственост на  „***“ АД гр.В.- престъпление по чл.234в ал.1 от НК.

Районна прокуратура Н. се явява прокурор Жекова.Поддържа изцяло внесеното обвинение.

Подсъдимият А.А. се явява лично и с договорния си защитник адв-К. Д.-ШАК.Оспорват изцяло обвинението.

Съдът като прецени събраните по делото гласни доказателства/обясненията на подсъдимия,показанията на свидетелите М.Ж.С.,С.Г.Д.,П.З.Д., Д.В.Д.,А. Б.Т.,Х.М.Х.,заключението,изготвено от вещото лице В. Д.-Ч.,допълнено в съдебно заседание/,писмените доказателства и вещественото такова,събрани в хода на воденото ДНП  №***/2016г.по описа на РУ Н./,писмените доказателства,събрани в хода на съдебното следствие,прие за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият А.А. и св.М.С. живеят на семейни начала в жилище,находящо се в кв.К.,общ.К.,обл.Ш.,ул.“***“№*,като подсъдимият живее там от около 15 години.Титуляр на партидата към „***“ АД е М.Д..Ж.По време на съвместното съжителство на А. и С.,понякога се случвало тя да напуска гореописания имот,както се случило и през месец ноември 2016 година.

На 03.11.2016г.сутринта,около 9.00ч.-9.30часа,в гореописания имот дошли на рутинна проверка на електромерното табло свидетелите П.Д. и С.Д./служители на „*** „.Подсъдимият бил у дома си.Свидетелите му казали,че искат да видят електромера,който се намирал в салона,монтиран на стената до входната врата.Те видели,че в жилището свети и работи телевизор.Когато свалили бушоните,крушката и телевизора угаснали.Поискали да видят и стаята,където живеело семейството,като им направила впечатление зелена пластмасова кутия,закрепена здраво пред един дървен стълб,който свързвал тавана и жилищното помещение.

В обясненията си,А. сочи,че действително пред дома му имало кабели,които се спускали от покрива,но самият той не ги бил поставил,а ги намерил там още когато се настанил да живее .Не оспорва,че единият кабел водел към кокошарника.

От неговите обяснения и от показанията на свидетелите Пл.Д. и Св.Д. става ясно,че проверяващите започнали по-щателна проверка ,като единият от тях вдигнал балатума,фризера.После хванал кабела/св.Пл.Д./,който идвал от покрива/според подсъдимият кабелът не бил закачен никъде,а висял/,а според свидетелите-въпросният кабел бил здраво прикачен.А. не оспорва,че на този кабел  имало удължител с тройка,а пред него-поставена зелена пластмасова кутия/за която не оспорва,че е поставена от него,понеже му течал покрива/.Странното е,коя част от жилищното помещение е щяла да предпази тази пластмасова кутия в случай на по-проливни дъждове или снеговалежи..

 Въпросната кутия била сложена на дървен стълб на снимка №4 от фотоалбума по ДНП./л.5/.Според св.П.Д. ,въпросната пластмасова плоскост прикривала видимостта на линията на захранване.Въпросният кабел слизал успоредно между циглите и между тръбата,през малък процеп,до конзолата.Св.П.Д. заявява,че въпросният кабел слизал успоредно,паралелно на захранващия ,но външно по тръбата ,минавайки по тавана,достигайки до разклонител с 2 или 3 гнезда,от който разклонител имало включени други кабели,които захранват-единия в къщата,друг към лятна пристройка ,където имало кухненски уреди –тип печка ,а третият-към селскостопански постройки.Кабелът бил изпънат,а не се веел свободно ,опровергават обясненията на подсъдимия свидетелите П.Д. и С.Д..

Свидетелят С.Д. заявява,че кабелът е бил закачен неправомерно,със заголени кукички закачен за нулевия проводник.Твърди,че този кабел прихваща проводниците,които идват от уличната ел.стълба,завършват на къщата на една конзола.Това са два изолатора,чашките на които,оттам тръгва главна линия,друг кабел,който отива към електромерното на таблото.Точно на тия изолатори-чащките точно там се закачат тези два проводника ,единият фазов нулев проводник,оголените и без да минава през електромерното табло ,отивал директно.Целта на този кабел била прикачване на оголените части,жици оголените,към конзолите.Електромера функционирал нормално,вътрешната инсталация на къщата –също.Паралелно към тая енергия,която преминава и се отчита от електромера  бил закачен този кабел.Прикачването извършено на конзолата,на тия изолаторите към двата проводника –единият бил фазов,другия-нулев.Оттам заминавал директно по тавана към края на къщата.Разпределя се,без да минава нито през електромер,нито никъде.Не се отчитал от електромера реално..Получавал се от електропреносната мрежа ,но се отчитал.Директно се вземало от нея ,но не минавало през средство за търговско измерване.Това били две паралелни линии,завършвало на разклонител ,където допълнително се пускали вече други кабели.В случая към този разклонител имало включени кабели,единият от които отивал към лятна кухня,другия влизъл в отделен кабел,навътре към стаята.    

Следва да се отбележи,че и двамата свидетели –П.Д. и С.Д. са със специални технически познания в областта на електротехниката и съдът цени техните показания като обективни и безпристрастно дадени,базирани на преките им и непосредствени впечатления във връзка с изпълнението на служебните им задължения.  

Пак от показанията на двамата свидетелите,отчасти от обясненията на подсъдимия,дадени в рамките на изградената от него защитна теза,се установява,че след като служителите на „***“ установили кабела,който се спускал през процеп от покрива и пред който била закрепена пластмасова кутия,а той самия завършвал с разклонител с няколко гнезда,към който били включени различни кабели,водещи към различни помещения в имота,в рамките на възникнали между него и свидетелите словесен спор,подсъдимият дръпнал силно въпросния кабел и го изтръгнал.Това се случило в момента,когато св.С.Д. се навел,за да вземе от чантата си уред,с който да установят дали има напрежение в таблото,понеже видели,че въпросният кабел е прикачен към рекордомантното отклонение на изолаторите на конзолата.А св.П.Д. започнал да прави снимки на местоположението на въпросния кабел.

 След като А. дръпнал силно кабела и той се откачил ,а преди това бил поставен /вероятно закрепен да стои/неподвижно, св.П.Д. направил опит отново да прокара кабела през същия процеп,където минавал преди това,за да направи снимки,но подсъдимият го издърпал от ръцете му.Докато дърпал от ръцете на Пл.Д. кабела,подсъдимият изтръгнал щепсела,който се захранвал с ток от този кабел,разклонителят и той се изтръгнал,след който А. ударил и него и щепсела в земята и ги счупил.После започнал да изключва кабелите  към лятното помещение и селскостопанските постройки.

През това време ,свидетелите се обадили на телефон 112 ,за да уведомят за произшествието,а св.П.Д. описал констатираното от него в Констативен протокол №***/03.1.2016г.,на л.7 по ДНП/.В съставения констативен протокол е описан механизма на неправомерното прикачване ,а именно : чрез прикачен проводник СТВ със сечение 3х1,5 кв.мм и дължина 4,7 м,като се използват две жила –едното за „фаза“,другото за „нула“ .Присъединяването е направено в единия си край  към захранващи фазов и нулеви проводници от конзола преди електромерното табло и СТИ,а в другия си край е прикачен към ел.разклонителен контакт/.По този начин преминаващата консумирана ел.енергия не минава през СТИ,не се измерва от него и не се заплаща.

        В резултат на уведомяване на органите на полицията,в дома на подсъдимия пристигнали свидетелите Д.В.Д.,А. Б.Т.,Х.М.Х. /последните двама посочени като поемни лица в съставения Протокол за оглед на местопроизшествие от 03.11.2016г./

     На поемните лица и на полицейските служители, служителите на „***“ показали откъде е минавал въпросния неправомерно поставен кабел и докъде се е пренасяла ел.енергия със същия/до кои помещения на имота е достигал чрез разклонителя/.Св.А.Т. твърди,че са й обяснили горното,а тя самата видяла на двора кабел,захвърлен на земята,който бил измерен с ролетка.В самото помещение ,където се е намирал въпросния кабел тя не е влизала. Св-Х. пък заявява,че изобщо не знае за какво се е подписал.

     Св.Д. Дочев –младши полицейски инспектор към РУ Н. заявява,че познава добре подсъдимия по служебни отношения.Самият той присъствувал при огледа на местопроизшествието .Посочили му обекта,отвор до тръбата,която държи изолаторите на проводниците,които влизат в дома му.Присъствувал при направата на снимките,включени в приложения по ДНП фотоалбум.,както и при измерване на кабела.

      В хода на воденото ДНП е назначена елесктротехническа експертиза,чието заключение съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно и компетентно изготвено.Вещото лице В.Т.Д.-Ч. заключава,че присъединяването към уличната електроразпределителна мрежа ,осъществено по гореописания начин е неправомерно.По този начин на присъединяване към уличната електроразпределителна мрежа консумираният в къщата ток не преминава през електромера,не се отчита от електромера на абоната и съответно не се заплаща.

      От показанията на свидетелите Пл.Д. и Св.Д.,както и от заключението на електротехническата експертиза не се отрича на практика,че консумираната в имота ел.-енергия за периода 2.12.2015г.-27.12.2016г.и за която са представени касови бонове е била заплатена,но не се опровергава и обвинителната теза,че чрез процесния кабел е било извършено прикачване на конзолата,като от електропреносната мрежа се е получавал ток,който не се е отчитал.Налице са били две паралелни линии за консумация на електричество,едната от които не се е отчитала и не е минавала през средство за техническо измерване.

    Индиция за консумация на ел.енергия чрез този кабел в селскостопанската постройка,макар и чрез една крушка там,са показанията на св.М.С..

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

       Подсъдимият А.А. е предаден на съд за извършено умишлено престъпление,съставомерно по чл.234в ал.1 от НК,а именно,затова,че на 03.11.2016г.в домаси,находящ се в кв.К.,ул.“***“№*,сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа /чрез прикачен проводник СТВ със сечение 3х1,5 кв.мм и дължина 4,7 м,като се използват две жила –едното за „фаза“,другото за „нула“ .Присъединяването е направено в единия си край  към захранващи фазов и нулеви проводници от конзола преди електромерното табло и СТИ,а в другия си край е прикачен към ел.разклонителен контакт/,с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия,собственост на  „***“ АД гр.В..Съдът намира,че доколкото проверката от служителите на „***“ е била извършена точно на тази дата и е било констатирано неправомерното присъединяване по описания начин,при липса на доказателства за друго лице,трайно живеещо в този имот,по аргумент на противното ,няма как да се приеме,че не подсъдимият,а някой друг е осъществил такова прикачване към електгропреносната мрежа,с цел неотчитане на потребената електрическа енергия,най-малкото,защото той е имал икономическа изгода от това-паралелни линии на консумация на ток,едната преминава през СТИ и за нея се заплаща минимална сума за потребено електричество,а чрез друга се избягва преминаване през СТИ,съпротивата му срещу служителите на „*** „ за документиране на това прикачване и заличаване на следите от това/чрез събиране на остатъците от строшените от него разклонител и щепсел/,водят към единствения извод,че именно подсъдимият е автор на това посегателство /интервенция  върху схемата на свързване на електромера за абоната.

     Авторството на подсъдимия се установява от показанията на преките очевидци-свидетелите С.Д. и П.Д.,съставения фотоалбум,приложен по ДНП /съставен от органата на разследването/, от заключението на вещото лице и съставеният констативен протокол  №1300894/03.1.2016г,представляващ официален писмен документ,съставен по надлежния ред,чието съдържание не беше оборено по категоричен начин от подсъдимия и съдът го цени с нужното доверие като годно доказателствено средство,ползващо се със съответната формална и материална доказателствена сила.

     Предвид на безспорно установеното,че поемните лица А.Б.Т. и Х.М.Х. не са присъствували от самото начало при извършване на процесуално-следственото действие „оглед на местопроизшествие“,съобразно разпоредбата на чл.137 ал.1 от НПК,не им е дадена реалната възможност да упражнят задълженията си на такива,съдът намира,че изготвеният протокол за оглед на местопроизшествие от 03.11.2016г.от Г.Николов- пол.орган при РУ гр.Н.,макар и формално да съдържа нужните реквизити,не представлява годно доказателство.

    Независимо от това,останалите доказателства,събрани по делото – показанията на свидетелите С.Д. и П.Д.,констативен протокол  №***/03.1.2016г,съставен от П.Д.,заключението на електротехническата експертиза,фотоалбум,преценени в тяхната съвкупност ,като безпристрастни и непротиворечащи помежду си,се налага категоричният извод за авторството,датата ,мястото и механизма на инкриминираното деяние,възведено в обвинителния акт срещу подсъдимия.

     Съдът намира,че от обективна страна,подсъдимият е осъществил престъплението,за което е предаден на съд,а от субективна страна е действувал при наличието на пряк умисъл-осъзнавал е общественоопасния му характер и неговите противоправни последици,като е целял тяхното настъпване.

     За въпросното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до пет години и глоба до 15 000 лв.

     Подсъдимият е осъждан/ по НОХД №13282011г.по описа на НПРС ,в законна сила от 23.02.2011г.на „пробация“ и по НОХД №342/2015г.по описа на НПРС,в законна сила от 19.11.2015г.на „глоба“ в размер на 300.00лв.,за която няма доказателства да е заплатена.

     Не се намери многобройни или изключителни смекчаващи вината му обстоятелства,обуславящи приложението на чл.55 от НК.

     Ето защо,отчитайки от една страна личността на подсъдимия,а от друга страна степента на обществена опасност и противоправност на извършеното от него престъпление,съдът счете,че целите на генералната и индивидуална превенция на наказанието,залегнали като основни начала в чл.36 от НК биха били постигнати чрез налагането на наказание  „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА,чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,както и  ГЛОБА в размер на 100.00лв./сто лева/.

     На основание чл.53 б“а“ от НК съдът постанови отнемане в полза на държавата иззетото веществено доказателство – 1бр.СВТ кабел,трижилен,със сечение 3х1,5 кв.мм,със сива изолация,с дължина 4,7м.

   С оглед изхода на делото,на основание чл.189 ал.3 от НПК , подсъдимият  А.С.А. беше осъден да заплати направените по делото разноски .

   В  този смисъл съдът постанови присъдата си.

    Мотивите са изготвени на 18.04.2017г.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: