МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА №  9/06.03.2017 Г. ПО НОХД № 95/17 Г. НА НПРС.

 

Подсъдимият Р.М.Н. е предаден на съд затова, че на 05.02.2017 г., около 23.50 часа, в гр. Нови пазар, обл. Шумен, по ул. „***“ при кръстовището на ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № Н 17 70 ВН, без съответното свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление №16-0307-000124/24.02.2016 г. на Началника на РУ - Нови пазар, влязло в законна сила на 08.03.2016 г. – престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК.

В съдебното заседание прокурорът при Новопазарската районна прокуратура поддържа обвинението, счита, че същото е доказано с категоричност. Моли, подсъдимият да бъде признат за виновен в извършването на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и да му се наложи наказание с приложение на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК.

По предявеното му обвинение подсъдимият се признава за виновен, изразява съжаление за стореното.

            След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното: Подсъдимият Р.М.Н. ***. На 05.02.2017 г., около 23, 50 часа той се движил в гр. Нови пазар по ул. „***“ , упреавлявайки лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № Н 17 70 ВН. В същото това време полицейските служители Й.Н.Ф. и Д.Г.И. работили по „Пътен контрол“ в гр. Нови пазар и спрели за проверка движещия се автомобил, управляван от подсъдимия. Служителите на полицията установили, че подсъдимият не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, което и самият Н. не отрекъл. Органите на полицията установили също така, че преди по-малко от година подсъдимият е наказван по административен ред отново за това, че е управлявал лек автомобил без да притежава свидетелство за управление на МПС, а именно с Наказателно постановление № 16-0307-000124/26.02.2016 г. на Началника на РУ гр. Нови пазар, влязло в законна сила на 08.03.2016 г. Установявайки, че подсъдимият управлява автомобила, а не притежава съответното свидетелство за управлението, Ф. му съставил акт за установяване на административно нарушение №56/05.02.2017 г. Подсъдимият подписал акта без възражения. Впоследствие подсъдимият започнал провеждането на шофьорски курс и му предстояло да премине през изпитите за правоспособност.

            Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по  делото доказателства – показанията на свидетеля Й.Ф., от приложените писмени доказателства: справка за нарушител от региона акт за установяване на административно нарушение №56/05.02.2017 г., справка за нарушител от региона, НП №16-0307-000124/26.02.2016 г. на Началника на РУ гр. Нови пазар, а и от обясненията на самия подсъдим, където той се признава за виновен и подробно описва случилото се. Всички тези доказателства категорично сочат, че с деянието си подсъдимият от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.343 в ал.2 от НК. Той е управлявал моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление и то в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние. От субективна страна е налице пряк умисъл, защото подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Считайки обвинението за доказано безспорно, съдът призна подсъдимия за виновен в извършване на престъпление по чл.343 в ал.2  от НК.

            Наказанието, което се предвижда за извършеното от нарушителя деяние е до 3 години лишаване от свобода и глоба от 200 до 1000 лв. Видно от приложената по делото справка за съдимост на подсъдимия, че той е осъждан, а и е бил освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. Затова по отношение на Р.М.Н. не са налице условията за приложение на чл.78а от НК.

При определяне на следващото се на подсъдимия наказание съдът отчете, че извършеното от него деяние не представлява тежко престъпление по смисъла на чл.93, т.7 от НК. По делото подсъдимият прави пълни признания и изразява съжаление за стореното, което от негова страна е проява на критичност към извършеното. Също така подсъдимият сътрудничи за разкриване на обективната истина, както на досъдебното производство, така и на съдебното следствие. Наред с това подсъдимият е с положителни личностни качества. Установява се също, че той е предприел необходимите марки за провеждане на шофьорски курс и полагане на изпити за правоспособност. Всички тези обстоятелства съдът отчете като многобройни смекчаващи вината на подсъдимия обстоятелства, при което и най-лекото, предвидено в закона наказание за подсъдимия би се оказало несъразмерно тежки. Ето защо съдът, след като призна подсъдимия за виновен, на основание чл.343в, ал.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му наложи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изтърпяване за срок от 3 години.

Съдът счита, че по отношение на подсъдимия не следва да се налага и по-лекото предвидено наказание глоба, наред с наказанието лишаване от свобода.

            Подсъдимият бе осъден да заплати и направените по делото разноски в размер на 10 лв. по сметка на РС – Нови пазар.

            В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

20.03.2017 г.

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: