МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ №22 ОТ 22.03.2017 Г. ПО АНХД №121/2017 Г. НА НПРС

 

С постановление от 23.02.2017 г. Новопазарската районна прокуратура е направила предложение обвиняемият В.М.Й. *** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК, затова, че на 16. 02.2017 г. в гр. Н., обл.Ш.ска, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Рено Сценик“ с рама № ***, което не е регистрирано по надлежния ред – престъпление по чл. 345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Представителят на Новопазарската районна прокуратура поддържа обвинението, счита го за доказано безспорно и категорично и моли обвиняемият да бъде признат за виновен по обвинението. Предлага, след като същият бъде освободен от наказателна отговoрност, да му се наложи административно наказание в минимален размер.

По предявеното му обвинение обвиняемият се признава за виновен.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа страна следното: Обвиняемият В.М.Й. ***. В началото на 2017 г. той очаквал да му доставят лек автомобил от Австрия и на 15.02.2017 г. колата пристигнала. Бил му доставен лек автомобил марка  „Рено Сценик“ с рама № ***. Колата била придвижена с платформа до дома на обвиняемия в гр. Н., тъй като все още нямала регистрация. На 16.02.2017 г. той се качил на автомобила, изминал около 100 метра от дома си и докато се движел по ул. „***“ по посока към кръстовището с ул. „***“, бил забелязан от служители на РУ – Н., обл. Ш. – свидетелите Т.К.Д. и Й.Н.Ф., които в този момент се движили из града, изпълнявайки задълженията си по пътен  контрол и охрана на обществения ред. Свидетелите Дечев и Фазлъев забелязали, че автомобилът на обвиняемия е без регистрационни табели и го спряли за проверка. Обвиняемият им обяснил, че единствено искал да прибере колата в дома си и затова се качил да управлява. Полицаите извършили чрез дежурния служител при РУ- Н. устна справка относно автомобила на обвиняемия, при което било установено, че същият не е регистриран изобщо, няма надлежна регистрация съгласно Наредба № I-45/2000 г.

Гореописаната фактическа обстановка съдът прие за установена с категоричност от всички събрани по делото доказателства – показанията на свидетелите Т.К.Д. и Й.Н.Ф.; от приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства - протокол за оглед на местопроизшествие от 16.02.2017 г. и фотоалбума за посетеното произшествие, от 16.02.2017 г., справка № УРИ-869р-1022/21.02.2017г. на РУ гр. Н. и справка в Централна база КАТ от 21.02.2017 г., както и от обясненията на самия обвиняем, където той потвърждава обстоятелствата, отразени в постановлението на прокуратурата и заявява, че се признава за виновен.

Анализът на доказателствения материал води до категоричния извод, че с деянието си обвиняемият от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.354, ал.2, във вр. с ал. 1 от НК. Видно е, че на  посочената в постановлението на прокуратурата дата той е управлявал лекия автомобил в гр. Н., без този автомобил да е бил регистриран по надлежния ред.

            От субективна страна е налице пряк умисъл, тъй като обвиняемият В.М. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществени последици и е искал настъпването им.

По гореизложените мотиви и като прие, че обвинението спрямо обвиняемия е доказано напълно и по безспорен начин, съдът призна В.М.Й. за виновен в извършването на престъпление по чл.354, ал.2във вр. с ал.1 от НК.

За осъщественото от обвиняемия престъпление се предвижда наказание Лишаване от свобода до 1 година, и глоба от 500 до  1000 лв. Обвиняемият В.М.Й. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по чл.78а от НК и от престъплението му не са налице причинени и невъзстановени имуществени вреди. Поради това съществуват  всички основания за прилагане разпоредбата на чл.78а от НК. Ето защо, след като призна обвиняемия за виновен в извършването на престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, съдът го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

Съдът наложи минималния размер на наказанието глоба, предвид превеса на смекчаващите вината на обвиняемия обстоятелства – направените от него пълни признания и изразеното съжаление за стореното, както и обстоятелството, че обвиняемият е управлявал автомобила на кратко разстояние.

В този смисъл съдът постанови решението си.

 

 

 

04.04.2017 г.                          

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: