Мотиви към решение № 29 от 30.03.2017 г. по АНХД № 126/2017 г. на НПРС.

 

 

            С постановление от 28.02.2017 г. Новопазарската районна прокуратура е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на С.А.Й. ***, за това, че на 28.12.2016 г. в с. М.., обл. Ш., по ул. „***“, управлявайки лек автомобил – джип „Сузуки Витара“, си служил с регистрационни табели с рег. № ***, предназначени за друго моторно превозно средство, /в случая за лек автомобил „Нисан Съни“, собственост на лицето С.С. Й. ***/ - престъпление по чл.345, ал.1, пр. I-во от НК.

В хода на съдебните прения представителят на НПРП не се явява.

Защитникът на обвиняемия счита, че са налице основанията за прилагане на чл. 78а от НК, като моли на Й. да се наложи наказание в минимален размер, предвид многобройните смекчаващи вината обстоятелства.

Обвиняемият признава изложените от Районна прокуратура факти и моли за минимална глоба. Изразява съжаление за случилото се.

            След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият С.А.Й. е роден на *** *** с ЕГН ***

На 28.12.2016 г., малко след 00.00 часа, в хода на инцидентна проверка, извършена на ул. „***“ на територията на с. М.., обл. Ш., свидетелите С.С.И. и Т.К.Д. – служители на РУ МВР – гр. Н., установили, че обвиняемият Й. *** управлява лек автомобил /джип/ „Сузуки Витара“ с монтирани регистрационни табели с рег. № ***, предназначени за друго моторно превозно средство / в случая за лек автомобил „Нисан Съни“, собственост на лицето С.С. Й. ***/.

След констатиране на това нарушение, полицейските служители информирали съответните компетентни органи, които извършили оглед на местопроизшествието и иззели като веществени доказателства горепосочените регистрационни табели.

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по  делото доказателства,  приложени по ДП №532/2016 г. по описа на РУ Н.: протокол за оглед на местопроизшествие от 28.12.2016 г., албум от същата дата, протоколи за разпит на свидетелите С.С.И. и Т.К.Д., справка от КАТ относно МПС от 28.12.2016 г., справка за съдимост за нуждите на досъдебното производство, както и справка за съдимост с рег. №348/28.03.2017 г., а и от обясненията на самия обвиняем, където той се признава за виновен и подробно описва случилото се.

Всички тези доказателства категорично сочат, че с деянието си обвиняемият от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал. 1, пр. 1-во от НК. Обвиняемият Й., управлявайки лек автомобил – джип „Сузуки Витара“, си служил с регистрационни табели с рег. № ***, предназначени за друго моторно превозно средство, /в случая за лек автомобил „Нисан Съни“, собственост на лицето С.С. Й. ***.

От субективна страна е налице пряк умисъл, защото обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Считайки обвинението за доказано безспорно, съдът призна обвиняемият за виновен в извършване на престъпление по чл. 345, ал. 1, пр. 1-во от НК.

            Наказанието, което се предвижда за извършеното от обвиняемия деяние е до една година лишаване от свобода или  глоба от 100 до 300 лева. Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия, той не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма от общата част на НК. Затова по отношение на С.А.Й. са налице условията за приложението на чл.78а от НК.

            Размерът на административното наказание съдът определи като отчете тежестта на деянието и наличието на смекчаващите вината на обвиняемия обстоятелства - пълни признания, изразено съжаление за стореното, което е проява на критичност от страна на обвиняемия към деянието му, оказано съдействие от негова страна за разкриване на обективната истина, както на досъдебното производство, така и на съдебното следствие. Преценявайки тези обстоятелства, съдът съобрази, че следва да определи размер на наказанието ориентиран към минималния посочен в закона.

Водим от горните мотиви съдът призна обвиняемия за виновен в повдигнатото обвинение, но го освободи от наказателна отговорност и му наложи на обвиняемия административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

            Представените по делото веществени доказателства – 2 броя регистрационни табели с № ***, съдът постанови да се върнат на собственика  С.С. Й..

            В този смисъл съдът постанови решението си.

            Мотивите са изготвени на 12.05.2017 г.

                                                                      

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                   Петина Николова