МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ №40 ОТ 26.04.2017 Г. ПО АНХД №190/2017 Г. НА НПРС.

                   

            С постановление от 27.03.2017 г. Новопазарската районна прокуратура е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Е. *** за това, че на 19.03.2017 г. в гр. Н., обл. Ш.

, по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ 316 I“,  с рама № ***, като си служил с контролни знаци /рег.табели №***/, издадени за друго МПС – „Форд Фиеста“ с рама *** - престъпление по чл. 345, ал.1 от НК.

            По предявеното му обвинени обвиняемият се признава за виновен.

            След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното: Обвиняемият Е. ***. На 19.03.2017 г., около 00.40 часа, свидетелите В.Л.М. и Я.М.В. – служители на РУ МВР – гр. Н., работили по линия на „Пътен контрол“ в гр. Н., като се установили на кръстовището на ул. „***“ и ул. „***“. Тогава те спряли за проверка движещ се лек автомобил, марка „БМВ“, сив на цвят, с рег. №***, по ул. „***“, в посока входа на града. При извършената проверка се установило, че лекия автомобил се управлява от обвиняемия Е.. Същият при проверката не могъл да представи никакви документи за автомобила. След извършена справка чрез ОДЧ при РУ Н. се установило, че обвиняемият е неправоспособен водач и не му е било издавано свидетелство за управление на моторно превозно средство. За това нарушение по ЗДвП, служителят В.М. му съставил акт за установяване на административно нарушение. Освен това, от проверката на ОДЧ за регистрационния номер на автомобила се установило, че този рег. №***, бил предназначен за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил „Форд Фиеста“. След справка по номера на рамата на лекия автомобил „БМВ“ се установило, че същият е имал временна регистрация. Обвиняемият Е. обяснил на полицейските служители, че на 03.03.2017 г. в гр. В. са му били взети временните регистрационни табели на лек автомобил, марка „БМВ“ и за да може да си прибере автомобила у дома, той сам е монтирал табели от друг автомобил, които табели притежавал лично. От приложената по делото справка на КАТ било видно, че лек автомобил „БМВ 316 I“, с рама № ***, светло сив металик е собственост на лицето А.В.А. от с. К., обл. Ш. Също така от приложената по делото справка на КАТ било видно, че лек автомобил „Форд Фиеста“, с рег. № *** е собственост на лицето Б.Д.Д. от гр. Д..  Обвиняемият Е. в обясненията си заявява, че лекият автомобил, марка „БМВ“ той закупил от Г., но още не бил регистриран на негово име, а на името на А.А. и първоначално бил с транзитни номера. По време на транспортирането на колата от Г. обвиняемият бил във Ф. и след като се върнал заплатил автомобила и го взел с транзитните номера. Тогава разбрал, че тези транзитни номера важали до 2016 г. Две седмици преди 19.03.2017 г. в гр. В. обвиняемият бил спрян за проверка от органи на реда, които свалили транзитните номера и образували досъдебно производство. Тъй като обвиняемият разполагал и с друг лек автомобил - „Форд фиеста“, с рег. №№***, който не бил регистриран на негово име, то на 18.03.2017 г. той поставил регистрационните табели с № *** на лек автомобил, марка „БМВ“, за да не е автомобила без никакви табели. Потеглил с автомобила и приятеля си Ш.С.М. от дома си и на кръстовището с ул. „***“ в гр. Н. бил спрян за проверка от двамата служители на РУ Н..

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по  делото доказателства,  приложени по БП №137/2017 г. по описа на РУ Н.: протокол за оглед на местопроизшествие от 19.03.2017 г., албум от същата дата, протоколи за разпит на свидетелите Ш.С.М., В.Л.М. и Я.М.В., справка за нарушител/водач, справка относно МПС от 20.03.2017 г., справка за МПС от 23.03.2017 г., а и от обясненията на самия обвиняем, където той се признава за виновен и подробно описва случилото се. Всички тези доказателства категорично сочат, че с деянието си обвиняемият от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл. 345, ал.1 от НК. Той е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „БМВ 316 I“,  с рама № ***, като си служил с контролни знаци /рег.табели №***/, издадени за друго МПС – „Форд Фиеста“ с рама ***.

От субективна страна е налице пряк умисъл, защото обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Считайки обвинението за доказано безспорно, съдът призна обвиняемият за виновен в извършване на престъпление по чл. 345, ал.1 от НК.

            Наказанието, което се предвижда за извършеното от обвиняемия деяние е до една година лишаване от свобода или  глоба от 100 до 300 лева. Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия, той не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма от общата част на НК. Затова по отношение на Е.Р.Е. са налице условията на чл.78а от НК, поради което и съдът, след като го призна за виновен, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

            Размерът на административното наказание съдът определи като отчете тежестта на деянието и наличието на смекчаващите вината на обвиняемия обстоятелства - пълни признания, изразено съжаление за стореното, което е проява на критичност от страна на обвиняемия към деянието му, оказано съдействие от негова страна за разкриване на обективната истина, както на досъдебното производство, така и на съдебното следствие. Преценяйки тези обстоятелства, съдът съобрази, че следва да определи размер на наказанието ориентиран към минималния посочен в закона. Ето защо наложи на обвиняемия административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

            Представените по делото веществени доказателства – 2 броя регистрационни табели с № ***, съдът постанови да се върнат на собственика Б.Д.Д..

            В този смисъл съдът постанови решението си.

 

 

 

11.05.2017 г.                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ