П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 29.05.2018 г.

Районен съд  Нови пазар в публичното си съдебно заседание на

29.05.2018 година, в състав:

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛА РАДЕВА

 

При участието на секретар ДИАНА СЛАВОВА,  сложи за разглеждане АНХД  № 100 по описа за 2018 год., докладвано от съдия Радева.   

            На поименно повикване в 13,30  часа се явиха: 

            Нарушителят М.М.М. се явява лично,  и с адв. Т., упълномощена редовно от по-рано.

            Районна прокуратура, ред. призовани не изпраща представител.

            Свидетелите:

М.А.М. е редовно призован и се явява лично.

М.Б.Б. е редовно призован и се явява лично.

Б.Б.Р. е редовно призован и се явява лично.

Съдът дава възможност за становище по хода на делото.

            Адв. Т. Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки, да се даде ход на делото.

            Нарушител: Да се гледа делото.

            Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и:

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Съдът констатира, че е насрочил днешното съдебно заседание за провеждане на очна ставка между свидетелите от една страна М.Б.Б. и М.А.М. и от друга страна между свидетелите Б.Б.Р. и М.А.М.. Като Констатира, че между свидетелите М.Б.Б. и Б.Б.Р. са непълнолетни, провеждането на процесуалното следствено действие очна ставка, ще бъде извършена в присъствието техните родителите за  непълнолетния  М.Б.Б. се явява с баща си – Б.Б., непълнолетния Б.Б.Р. – майка му Н.О..  

            Отстранява свидетеля М.Б.Б. и неговият баща до провеждане на очната ставка.

            Съдът пристъпва към провеждане на очна ставка между свидетелите М.А.М. и М.Б.Б..

            Въпрос на съда: Познавате ли се двамата?

            Отговор М.А.М. – Да.

            Отговор М.Б.Б. – Да.

            Въпрос на съда: На въпросната дата ***г. намирахте ли се двамата пред барче, магазина на ЕТ „***“ с. В..

            Отговор М.А.М. – Да.

            Отговор М.Б.Б. – Да.

            Въпрос на съда към свидетел М.А.М.: Състоя ли се разговор между М.М.М. и М.Б.Б., чухте ли М. да се провежда разговор между М.М.М. и М.Б.Б.?

            Отговор М.А.М.- Те си говореха на висок тон, но нямаше обиди. М. каза на М.М. каза: „***“, на висок тон си говореха, но не чух отговора на М.М.М.. Не си спомням.

            Въпрос на съда към М.Б.: Между вас и М.М. проведе ли се разговор?

Отговор М.Б.: Да проведе се. Той ме обиди. Каза ми, напсува цялото семейство, ще ни доведе на колене. Ще накара някак, че ще стоим пред него на колене. В такъв случай така каза, като изреди цялото семейство.

Въпрос на съда към М.Б.: На какъв език си говорихте?

Отговор М.Б.: На турски език си говорихме. Чух го да говори нещо за нас, просто така реших да се обадя, без нищо лошо, да го питам защо така говори, без никакви обидни думи.

Въпрос към М.Б.: Какви точно обидните думи ви каза, освен, че ще ви постави на колене?

Отговор М.Б. : Ще ни ***, по скоро. На турски език го каза и това го каза той.

Въпрос на съда към М.Б.: Това което каза той вие чухте ли го?         

Отговор свидетел М.А.М.: Не чух това, не съм чул това. Аз чух, че говорят на висок тон.

            Въпрос на съда към М.А.М.: А, какво сте чул?

            Отговор свидетел М.А.М.: чухте, че си говорят на висок тон. Не мога да кажа какво, кой на кого какво е казал.

            Въпрос на Адв. Т. към свидетеля М.А.М.: чул ли сте изобщо такива думи?

            Отговор свидетел М.А.М.: Не съм чул такива думи. Не съм чул обидни думи.

            Въпрос на адв. Т. към свидетеля М.Б.: Вие защо станахте и се намесихте в разговор между други хора?

            Отговор свидетел М.Б.: Защото говори против нас. Говори против нашето семейство.

            Въпрос адв. Т. към свидетеля М.Б.: За вас нещо каза ли? За теб?

            Отговор свидетел М.Б. : За мен и Б. се говореше първоначално, а той ми е приятел.

            Въпрос адв. Т. към свидетеля М.Б.: Защо се намесваш между разговор с възрастни?

            Отговор свидетел М.Б.: Защото беше ми споменал името ми, говори против нас. Говори против нашето семейство? На мен Б. ми е приятел. Той спомена името ми, М. и Б.

            Въпрос на адв. Т. към свидетеля М.А.М.: Бяха ли споменати имената на М. и Б.?

            Отговор свидетел М.А.М.: Аз не съм чул.

            Адв. Т.: Нямам въпроси.

            Съдът пристъпва към очна ставка между свидетелите Б.Б.Р. и  М.А.М..      

            Въпрос на съда към Б.Б.Р. и М.А.М.: Познавате ли се двамата и в какви отношения сте по между си?

            Отговор М.А.М. - Познаваме се.  Приятели сме.

            Отговор  Б.Б.Р. -Познаваме се, приятели сме.    

            Въпрос на съда към двамата свидетели: На *** г. около 21,30 часа в село В., намирахте ли се пред магазина ЕТ“ ***“ в с. В..

            Свидетел М.А.М. – Да.

            Свидетел Б.Б.Р. – Да.

            Въпрос на съда към двамата свидетели: Кой в каква компания е бил?

            Свидетел Б.Б.: аз бях с М., и О. на една маса. А М.А. беше с М.М..

            Свидетел М.А.М. –Да, така беше.

            Въпрос на съда към свидетеля Б.Б.Р.: Някакви реплики, някакви похвА., обиди или нещо други между М.М. и между М.Б.Б., чухте ли, възприехте ли?

            Свидетел Б.Б.Р.: Чух как той псува цялото му семейство. М.М.М. псуваше цялото семейство на М. и ги обижда. Обиждаше ги на турски език. Каза, че ще нареди цялото семейство на една линия и ще ги ***, и ще ги срита като кучета. На турски също му каза.

            Въпрос Адв. Т.: Аз това което казахте на турски, не чух да има кучета.

            Отговор Свидетел Б.Б.Р.: Аз така го възприех.

            Въпрос Адв. Т.: Какво чухте и видяхте?

            Отговор Свидетел Б.Б.Р.: Призова М. да извика дядо си.

            Въпрос Адв. Т.: Моля ви, кажете точно думичката?

            Отговор Свидетел Б.Б.Р.: Каза му дядо му да дойде тук пред мене.

            Въпрос Адв. Т.: Какви са отношенията с дядото и момчето?

            Отговор Свидетел Б.Б.Р.: Незнам. Мисля, че нямат разправии.

            Въпрос Адв. Т.:  В какви отношения са нарушителя и дядото на М.?

            Отговор свидетел Б.Б.Р. - Усложнени са им отношенията.

            Въпрос към свидетеля М.А.: Така ли беше?

            Отговор свидетел М.Али: Нямаше обиди. Нямаше псувни на турски език. Нямаше обиди. Не съм чул, но е нямало обиди.

            Въпрос на съда към свидетеля Б.Р.: Вие как възприехте тази ситуация?       

Отговор свидетел Б.Р.: Аз останах възмутен от това, останах възмутен от цялата ситуация.

            Въпрос на съда към свидетеля Б.Р.:Показахте ли възмущението си така, че да го разбере М., примерно.

            Отговор свидетел Б.Р.: Останах възмутен, вътрешно така се чувствах.

            Въпрос Адв. Т.: Нормално ли е така да се държат хората в кръчмата?

            Отговор свидетел Б.Р.: Нормално е.

            Въпрос Адв. Т.: На колко години сте Вие?

            Отговор свидетел Б.Р.: Аз съм 16 години.

            Въпрос адв. Т.:Имате ли, вечерен час.

            Отговор свидетел Т.: Да, често ходя.

            Въпрос адв. Т.: Друг път присъствал ли сте на подобни неща?

            Свидетел отговор Б.Р.: Не за първи път ми е.Четири пет пъти в седмицата ходя и седя до толкова часа.

            Въпрос Адв. Т. –След случая, продължихте ли да ходите там в заведението в толкова часа?

            Отговор свидетел  Б.  Р.: Понякога ходя, не стоя чак толкова много , не всеки ден, от време на време.

            Адв. Т.: Моят доверител желае да даде обяснения последно пред съда.

            Нарушител: Не е имало обиди, не имало нищо. Не се признавам за виновен. Действително имам дрязги с дядото на М., но аз не съм го обиждал, не е имало нищо. Нямаше заплахи. Ето защо, аз моля съда да ме признае за невиновен. Не съм го обиждал, не съм псувал.  От много години имаме лични неприятности с дядото на М.. От много години не се разбираме с него, с дядото.

            Адв. Т.  - Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения .

            Нарушител: Нямам искания.         

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което:

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                   ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител  – Искам от съда да ме оправдаете. Нямаше такива работи между нас. Но пък вие решавате. Това искам от съда.

Адв. Т.: Във връзка със събраните доказателства аз считам, че в случая чисто процесуално не са спазени изискванията на Указ №904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство, тъй като съгласно чл.3, ал.1 въз основа на съставения акт и събраните сведения за нарушителя началника на структурното звено или оправомощено от него лице веднага не по-късно от 24 часа, когато се налага събиране на допълнителни сведения внася преписката в районния съд. Акта за дребно хулиганство №3 от 2018 г. е съставен от мл. експерт Н.А.лице, което по никакъв начин не можем да добием представа, че е оправомощено да издава такъв акт. На следващо място същото е съставило въпросния акт със забележката, че акта е съставен въз основа на постановление №949 от 02.02.18г. на НПРП, което е влязло в сила още февруари месец, съответно при издаването на акта същия е могъл да бъде съставен и внесен незабавно, нямало е налагане от събиране на допълнителни сведения. И за нас съответно не е спазено изискването съгласно законовия текст. Отделно, че е без активна легитимация, лицето е издало акт, в който липсват реквизити досежно това налице ли е хипотезата на чл.1, ал.2 от УБДХ, а именно: че дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни и други изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държание към гражданите, към органите на властта или на обществеността, или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствието. В акта ще видите бланкетно описано единствено, че казал на висок глас обидни думи по адрес на семейството на М.Б.. Какви са тези обидни изрази, думи, по отношение на кои членове от семейството му, от въпросния акт за установяване на дребно хулиганство не стана ясно. Т.е. от формална гледна точка той не съдържа изисквания за това налице ли е дребно хулиганство. От събраните по делото материА.и свидетелски показания става ясно, че между семейството на М. и дядо му и моя доверител са били влошени отношенията. На следващо място всички свидетели казват, че М. се е намесил в разговора между двамата М.овци. Той сам въпреки, че все още се води за дете е бил в питейно заведение в късните часове на денонощието, намесил се е като е казал „и аз съм каратист“ в разговор на други лица и той е причината моя доверител да изкаже реплика, с която да защити себе си – „ти подслушваше“, това нито е обида, нито е ругатня. Отделно от това свидетелят О. ясно каза, че двамата са говорили на висок тон. В такъв случай не само моя доверител, а и М. също е извършил нарушаване на обществения ред, защото в питейно заведение не можеш да говориш на висок тон. Свидетелят М. каза, че това е съвсем нормално поведение в такова заведение, а и житейската логика моторно ни е известно, че на село това не са единични случаи хората да пийнат и да си говорят на по-висок тон, обсъждайки обществени теми, както е станало в случая. Отделно от това следва да се има предвид показанията на свидетеля О. досежно обстоятелството колко по-късно са си тръгнА.той и неговите приятели, единия от които е М., а именно 10-15 минути след М.овците. Отделно от това, че са били много далече и не се е чувало нищо от викането на моя подзащитен, а и „той не гледаше към нас“. М. няма как да се почувства обиден при положение, че бил на значително разстояние от моя доверител и не можело да чуе и възприеме какво е говорил. Отделно от това в тази насока в акта за дребно хулиганство няма абсолютно нищо записано, а именно акта е документа въз основа на който започва производството по Указ №904 от 1963 г. На следващо място нито един свидетел не уточни в какво се изразяват неприличните изрази, а следва да се има предвид, че показанията на свидетеля М. не следва да бъдат кредитирани, защото е заинтересован от изхода на делото, тъй като дядо му е в лоши отношения с моя доверител. М. е знаел това и О. каза, че е бил наясно, той не е трябвало да се намесва в разговора и да го провокира. Отделно считаме, че в случая не се доказва и субективната страна на деянието, тъй като това е един от значителните елементи на това деяние – субективния и липсва умисъл, тъй като нарушителят е следвало да съзнава всички признаци на нарушението. Моят доверител е бил пийнал, поради което умисъл  по никакъв начин не е доказан. Не е доказано нито изпълнителното деяние в какво се изразява, поради което считам, че липсват елементите, за да признаете моя доверител за виновен във извършване на дребно хулиганство. Абсолютно това, което е казал свидетеля М. той е заинтересован от изхода на делото, тъй като имат недобри отношения и именно затова той намесва цялото семейство. Самият М. казва „ти ще видиш“ и е отправил заплашителни изрази към доверителят ми, които се подкрепят и от свидетеля М., който е пряк очевидец. Поради което считам, че по никакъв начин не може да се приеме описаното в акта за дребно хулиганство, съответно, че попада в хипотезата на проява на дребно хулиганство. Акта е първоначалния акт, с който се стартира това производство. В акта, който е рамката, в която ние се побираме и трябва да се защитаваме  няма нито една отправена обидна дума, няма цитирана ругатня и акта е съставен от лице, което няма такава компетентност и по преписката няма доказателства, че има такава компетентност, би следвало да признаете моя доверител за невиновен и да го оправдаете. Ще допълня само, с оглед на очната ставка, госпожо съдия целта на закона е превенция. В случая е безспорно, тъй аз вярвам във всяка, нравствени качества и затова, че всяка възраст трябва да бъде възпитавана, за единни непълнолетни лица, които нормално на тази възраст, да се намесват в разговорите на възрастните, още повече, че детето което се е намесило е провокирало разправията е внук на лице с което моят доверител е в недобри отношения и те са наясно, това е повода въз основа на които се мъчи свидетеля едва ли не, непълнолетно лице да нарочи по някакъв начин, с оглед саморазправа използвайки прийомите на закона. В пледоарията си казах, че има процесуални нарушения, съответно начина на съставяне на акта, че липсва квалификация, че няма точни изрази които са посочени, още повече няма персонално насочено към определено лице от свидетелите, за заплаха, а в случая се говори за една влошена социална среда в едно малко село, което всичко се знае и това е било една възможност, свидетеля М. да отмъсти затова, че отношенията между неговия дядо и моя доверител са били влошени. Нито една от думите казани на турски език, не сме сигурни в превода, това са непълнолетни лица, няма персонално насочено, М. примерно ти си такъв, или такъв, какво означава,хулиганска проява, в село моторно известно, житейско логично е, нормално е, човек като пие да каже изрази, които са в разговорната реч, но това не означава, че нарушаваме обществения ред, още повече като се вземе предвид, че непълнолетни деца са оставени в питейно заведение, на всичкото отгоре едно от децата се е намесило, защо не се е намесило другото момче Б., свидетелят М. в защитната си теза, в очна ставка, твърди, първо каза за нашето семейство, после казва и за Б., е добре, Б. му е приятел не му е семейство, сл. място, защо Б. не е станал и не го питал, защо намесваш моите родители или ще извикам баща си, а М. се намесва, който е внук на лице с което моят доверител е в недобри отношения. Ето защо с оглед на справедливостта, защото аз смятам, че всяко едно наказание,било глоба или друго, трябва да е съобразено с нарушението. В случая има съдебна практика, по подобен род дела по УБДХ, ще цитирам едно решение на Бургаски Районен съд, решение № 636, по АНХД№ 224 / 2016г., ясно е изнесената тезата, която и аз излагам, че влошените отношения са причина да се търси, по някакъв начин, наказателно удовлетворение, да се търси наказание, да му се наложи санкция,  на лице което примерно не ти е толкова приятен. На следващо място, ако действително е имало някакво съпрекосновено словесно, то моля да бъде отчетен факта, че свидетеля М. също е използвал заплашителни думи по отношение на моят доверил и двама са говорили на висок тон, което означава, че ако имаме акт, той не е само за пълнолетни лице, а и за непълнолетни, като се изпрати сигнал до комисията с борба с противообществени прояви на непълнолетни. Ето защо Ви моля, да поставите решение с което  оправдаете моят доверител за  невиновен по така възведено в акта нарушение което считам, че първо с оглед на събраните доказателства че безспорно не се доказа и има допуснати процесуални нарушения, които съм ги анализирала в пледоарията си. Моля да ми бъде изпратен препис от протокола на имейл адреса.

Съдът:

                                   О П Р Е Д Е Л И:

                       ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА НА НАРУШИТЕЛЯ

НАРУШИТЕЛ: Искам съда да ме оправдае. Нямаше такива работи между нас, но пък вие решавате. Това искам от съда. Поддържам това, което каза адвоката ми.

            Съдът:

                                   О П Р Е Д Е ЛИ :

            След изготвяне на протокола да се изпрати препис на адв. Т. по имейл адреса й.

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът след като прецени  по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното, именно обясненията на визирания нарушител, М.М.М., показанията на разпитаните свидетели М.Б.Б., Б.Б.Р. и М.А.М., както и от служебното приложеното ДП № ***/2017г. по описа на РУ Нови пазар, постановление на Районен прокурор при НПРП от 02.02.2018г. Прие за установено от фактическа и правна страна следното: Делото е образувано въз основа на съставен акт за констатиране на  дребно хулиганство № 3 от 2018 г. въз основа на постановление на РП Нови пазар, за прекратяване на наказателно производство по ДП № ***/2017г. по описа на РУП гр. Нови пазар от 2.02.2018г. Визираното ДП е било водено срещу М.*** за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК затова, че на 26.08.2017г. в центъра на с. В., обл. Шуменска в рамките на инцидентно, възникнал скандал, обвиняемия М.М.М., отправил обидни думи и заплахи с физическа саморазправа по адрес на лицата  Б.Б. А.и М.Б.Б.. Прокурорът е приел, че анализа на изложената фактическа обстановка налага извода, че гореописаното деяние  М.М.М., несъмнено представлява непристойна проява, нарушаваща обществения ред, но конкретната степен на обществена опасност на същата не е достатъчна да обоснови наличието на престъплението по чл.325, ал.1 от НК. Приел е, че е прекратил ДП, като е постановил след влизане на постановлението в законна сила, материалите по вече прекратеното дело да се изпратят на РУ гр. Нови пазар, с оглед иницииране на административно, наказателно производство спрямо М., на съответното  основание от УБДХ. Постановлението на прокурора е издадено на 2.02.2018г. а акта за констатиране на дребно хулиганство на 9.3.2018г., като постановлението е влязло в законна сила на 15.02.2018г. и е постъпило в РУ Нови пазар на 16.02.2018г. В обстоятелствената част на акта за констатиране на дребно хулиганство е посочено, че същият е  съставен срещу М.М.М., затова, че на 26.08.2017г. около 21,30 часа в с. В., обл. Шуменска, лицето М.М.М., седял на една маса пред магазина ЕТ „***“ заедно с лицето М.А.М.и пиели бира. На съседната маса стояли М.Б.Б., и Б.  Б.  Р., О. Х.В. ***. По едно време възникнал скандал между М.М. и М.Б., като М.М. е отправил обидни думи по адрес на семейството на М.Б.Б.. Установи, се от поведението на М. М., присъстващите останали възмутени. В съдебно заседание, в показанията си свидетелите М.Б. и Б.Р.,  както и проведената между тях и свидетелят М.Али М.очна ставка,  свидетелите Б.Р. твърдят, че в хода на започналия разговор на висок тон между М.Б. и М. М., като М. е отправил обидни думи на турски език, по отношение на членовете на семейството на М., което го възмутило. От показанията на свидетелят М.М.и обясненията на нарушителят М.М.М. се установява, че поведението на нарушителя е било провокирано от самия  св.Б., който се е намесил в разговора воден между нарушителя и М. М. и свидетеля М.А.М.. Установи се, че между нарушителя и дядото на свидетеля М.Б. са налице влошени взаимоотношения.

Съдът счита, че при съставянето и връчването на акта за констатиране на дребно хулиганство № 3 от 2018г. не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да рефлектират на правото на защита на нарушителя. Извършеното от него деяние, съставлява дребно хулиганство по смисъла по чл. 2 от УБДХ. С оглед причините за извършване на същото и с оглед на причините и условията поради, които същото е извършено, съдът намира, че следва да му бъде наложена глоба в размер ориентиран към минималния такъв предвиден в закона, а именно глоба в размер 150 /сто и петдесет/ лева.       

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ, съдът:

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА  нарушителят М.М.М. с ЕГН ********** ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 26.08.2017г., около 21,30 часа в село В., пред магазин ЕТ „***“ с. В., е имал грубо и непристойно държание, изразяващо се в отравяне на обидни думи /псувни/ по адрес на свидетеля М.Б.Б. и членове на негово семейство. От поведението на нарушителя М.М., присъстващите граждани са останали дълбоко възмутени- нарушение по чл. 1 от УБДХ и на основание чл. 2 от УБДХ му налага наказание „ГЛОБА“ В РАЗМЕР НА 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му, като в случай на жалба или протест съдът насрочва заседание пред ШОС за  5.06.2018 г.  от 14 часа.

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в 14,00 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: