П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 03.05.2018 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание на

03.05.2018 година , в състав :

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛА РАДЕВА

 

При участието на секретар  БОЙКА АНГЕЛОВА сложи за разглеждане АНХД  №173  по описа за 2018  год., докладвано от съдия РАДЕВА

           

            На поименно повикване в 14.30  часа се явиха: 

 

            Нарушителката се явява лично, надлежно доведена от органите на МВР, Г.Г.пол. инспектор.

            Явяват се свидетелите: Е.С.Х., И.Н.Ю., С.А.А.и С.М.М..

            Районна прокуратура, ред. призована, не изпраща представител.

           

            Съдът дава възможност на нарушителката да изрази становище по даване ход на делото :

            Нарушителка  - Зная за какво е делото. Да се гледа делото.

            Съдът като изслуша становището на нарушителката, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на нарушителката, както следва :

            Е.А.Е. – ЕГН **********,***, ****.

            Съдът разясни правата на нарушителката в процеса.

            Нарушителка – Разбрах правата си. Няма да ползвам адвокат.

            Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

Е.С.Х. – на * г., ***.

И.Н.Ю. – на * г., ***.

С.А.А.– на * г., ***.

С.М.М. -  на ** г., ***.

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от залата . 

            Нарушителка  - Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар, да се даде ход на съдебното следствие .

             

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и дава възможност на нарушителката да даде своите обяснения по нарушението, за което е съставен.

            Нарушителка Е.Е. – Преди 10 дена тя дойде с две момичета да ме заплашва и да ме бие тази Е.. Аз излезнах с едни мои приятелки и те избягаха моите приятелки тя като дойде. Те не бяха там свидетелите, те са семейни приятели. Има една моя приятелка, която беше там, но не искам да я замесвам, защото имаме матури и не може да се концентрираме върху матурите. Аз не съм й казала такива думи. Да дърпах я за косата, тя ме провокираше, смееше се като ненормална. И. е бившия ми приятел и сега е с нея.

            Съдът пристъпва към изслушване на свидетелите.

            Свидетелката Е.Х.– Познавам Е.. С нея сме в неприятелски отношения. Живея в гр.Н. На 12.04.18г. пред супермаркет „***“ *, старото „*“ бях първа смяна и след обяд имах работа в Ш., и на пребиране с приятеля ми, вече годеник решихме да напазаруваме. Видяхме лицето Е., която тичаше към нас и започна да ми нанася удари по тялото, по лицето и И.се опита да ни разтърве. Имаше определен период от време, в който бяхме на кълбо. Тя мене ме дърпаше за косата. Имаше отправяне на обидни думи тя към мене. Тя имала връзка с И.преди това, но ние решихме да се сгодим и нали съм нямала нищо общо с него и обидни думи имаше като всеки нормален човек. Тя каза, че съм била *** и нека да съм такава и към И.също имаше, че е ***, и още други на турски език, но ги възприех като такива каквито ги каза. Имаше много хора пред магазина, много добре знаете, че не всеки би станал свидетел, но има записи, на които не се вижда добре, но се вижда как излиза тичешком и помолих колегите да ги видят, аз лично не съм ги гледала. Абсолютно нищо не съм казала спрямо нея.

            Нарушителка – Нямам въпроси.

            Свидетелят И.Ю. – Аз живея в с. Ж.. Познавам Е.. На 12.04.2018 г., към 6 часа паркирахме колата пред „***“ с Е. и отивайки към входа на ***, видях как Е. тича към нас, и не очаквахме такава реакция, тя нападна Е.и започна да я рита по корема и по краката. В един момент паднаха на земята, Е. пак я риташе, пак я скубеше и в един момент се разделиха, и се насочи към мене да ме псува. Аз й казах „махай се от тука“, тя се *** и ***. Каза ми ***, а на Е.казваше ***. Много хора имаше, клиенти на ****, това е публично място и се оказа, че още двама от нашето село са видели – С.и С., после разбрах, че са били там.

            Нарушителка – Той ме събори на земята. Вие съборихте ли ме на земята?

            Свидетелят - Аз се опитвах да ги разделя, те и двете паднаха на земята, не съм я бутал, не съм я удрял.

            Нарушителката – Нямам други въпроси.

            Свидетелката С.А. – Познавам Е.отскоро, Е. не я познавам, а И.е от нашето село. На 12.04.18г. отидох да взема мъжа ми от работа към 5.30 часа и се отбихме на пазаруване в „***“-то и станахме свидетели на тази случка. Е. беше хванала Е.за косата и я събори на земята, и почна да я рита, и си разменяха обидни думи. Е.беше на земята и не съм я чула да казва обидни думи, но Е. казваше обидни думи и я риташе. И.се опитваше да ги разтърве, тя стана и го ***и каза на И.***и на Е. каза ***.

            Нарушителка - Аз с какво бях облечена?

            Свидетелката - Не мога да отговоря, защото не си спомням, гледах случката.

            Нарушителката – Нямам други въпроси.

            Свидетелят С.М. – Живея в с. Ж.. Е.не я познавах кажи речи до вчера, когато обявиха годеж. Аз работя в санирането на блокове и към шест часа решихме да пазаруваме в „***“-*. Видяхме, че отсреща се бият две момичета. Едната беше долу, биеха се и И.беше. Той опитваше да ги разтърве, но ние не се намесихме, защото не знаехме какво е, и бяхме възмутени от тази ситуация, имаше псувни, някои неща там, в смисъл ***, *** от този род. От коса на коса бяха.

            Нарушителка - С какво бях облечена?

            Свидетелят - Облечена не знам с какво беше, но бяхме възмутена от тази ситуация. Сигурен съм, че бяхте вие.

            Нарушителка - Щом сте били там, защо не ни разтървахте?

            Свидетелят - Аз не ви познавам и не зная какви отношения имате, и госпожицата /свид. сочи свидетелката Е.Х./не я познавам.

            Нарушителка – Нямам повече въпроси. Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения.

 

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото: акт за констатиране на дребно хулиганство №15/02.05.2018 г., жалба и сведения.

 

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушителка Е.Е.  - Аз съм сама, те всички са срещу мене, аз нямам свидетели, а те са лъжесвидетели, аз съм убедена в това. Не се признавам за виновна, защото тя е много по-голяма от мене, защото аз не мога да направя тези щети, че съм я била. Тя ако не ме удря, аз защо да я ударя.

 

На основание чл.297  от НПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛКАТА ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушителка Е.Е. – Нямам какво да кажа.

 

            Съдът обяви, че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства, писмени и устни такива, а именно разпитаните по делото свидетели – Е.С.Х., И.Н.Ю., С.А.А.и С.М.М., предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК, които показания кореспондират помежду си и не си противоречат, както и от части обясненията на нарушителката Е.Е. прие за безспорно и категорично установено от фактическа страна следното: нарушителката Е.Е. и свидетелят И.Ю. били приятели, като към момента свидетеля И.Ю. е сгоден за свидетелката Е.Х. Очевидно тези взаимоотношения са повлияли върху поведението на нарушителката Е. Е., която на 12.04.2018 г., около 18 часа, в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***“ №**, на паркинга пред супермаркет „**“ е извършила непристойни прояви изразяващи се в дърпане на коса, отправяне на удари по тялото и обидни думи /***/ спрямо свидетелката Е.Х.и намиращия се в близост до нея свидетел И.Ю. - същият Е. е нарекла ***. На място са присъствали много граждани, сред които свидетелите С. А. и С. М., които са останали възмутени и уплашени от действията на Е.Е.. С горепосочените си действия Е.Е. е осъществила състава на дребно хулиганство по чл.1 от УБДХ.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл. За въпросното нарушение чл.2 от УБДХ предвижда „Задържане в поделенията на МВР“ до 15 денонощия или „глоба“ от 100 до 500 лв. При наличието на превес на смекчаващите вината обстоятелства, а именно младата възраст на нарушителката, скоро навършила пълнолетие, факта, че същата е още ученичка, повишената й емоционалност са фактори, които са рефлектирали върху поведението на същата, и които обуславят налагането й на административно наказание глоба в размер съвпадащ с минималния такъв, а именно в размер на 100 лв. Съдът счита, че при така определеното по вид и размер наказание би била постигната превенцията и целта на закона.

 

            Водим от гореизложеното и на основание чл.6 от УБДХ, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА  Е.А.Е. – ЕГН **********,***, с **** гр. Ш., ЗА ВИНОВНА  в това, че на 12.04.2018 г., около 18 часа, в гр. Н., обл. Ш., на ул. „****“ №**, на паркинга пред супермаркет „***“ извършила непристойни прояви на публично място, изразяващи се в дърпане на коса, отправяне на удари по тялото и обидни думи /***/ спрямо свидетелката Е.Х.и намиращият се в близост до нея свидетел И.Ю., когото е нарекла ***, с което е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – нарушение  по чл.1 от УБДХ, за което й налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /СТО/ ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в срок до 24 часа от постановяването му.

 

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в  15.30  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: