О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №769

гр. Нови пазар, 05.09.2019 г.

 

 

            Атанаска  Маркова – съдия при Районен съд- гр. Нови пазар в закрито заседание на пети септември през две хиляди и деветнадесета година, като съобрази постъпилата на 05.09.2019 г. молба по гражданско дело №898 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Горепосоченото гражданско дело е образувано по предявена искова молба на основание чл.127а, ал.2 от СК от ищцата Ш.А.Х. ***, действаща като майка и законен представител на детето С.Л.М. против ответника Л.Ю.М. ***.

***

Предвид заявеното желание на ищцата за оттегляне на иска, както и обстоятелството, че това е направено преди първото открито заседание по делото, съдът намира, че молбата следва да се уважи, а  настоящото производство да се прекрати. Съгласие на ответника в този случай не е необходимо.

            Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело №898 по описа на НпРС за 2019 година, на основание чл.232 от ГПК.

           

Определението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: