П Р О Т О К О Л

гр. Н., 27.06.2019 г.

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

На 27.06.2019 година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петина Николова

 

При участието на секретар  Диана Славова, сложи за разглеждане   АНХ дело № 160  по описа за 2019 год.,  докладвано от съдия Николова.

На поименно повикване в  11,00  часа се явиха : 

            За РП гр. Н., призовани редовно, не изпращат представител.

            Обвиняемият Т.З. е редовно призован, не се явява.

            Съдът намира, че не са налице пречки за разглеждане на делото в днешното съдебното заседание, тъй като видно от разпоредбата на чл. 378 от НПК, когато страните са редовно призовани, не явяването им не е пречка за разглеждане на делото.

            Предвид на горе изложеното, съдът:       

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                                               ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Докладва постъпилото постановление съдържащо предложение, за освобождаване на обвиняемия Т.З.Т. от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл.343 ал. 1 буква б, пред 2 от НК във вр. с чл. 342 ал 1 от НК с налагане на административно наказание.

            Съдът:

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            Прочита и присъединява събраните по ДП№398/2017г.  доказателства, както и приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия, издадена от БС при НПРС с рег. № 652/25.06.2019г.

            Като съобрази по събраните по делото съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 178, ал 3 от НПК. От събраните по делото, доказателства се установява фактическата обстановка различаваща се от фактическа, изложени в постановлението на прокурора. Разликите са съществени, тъй като касаят моменти от обективната истината, които са от съществено значение при разрешаване на въпросите за вината, квалификацията и размера на наказанието на обвиняемия.

            На първо място, съгласно описаната фактическа обстановка от прокурора, обв. Т.З.Т. е предизвикал  ПТП без предварително да се убеди, че пътя за превозното средство е свободен поради което бръснал пострадалата Ц.А.Б..

            Прокурорът изрично е изложил, че този извод се основана на назначената в досъдебното производство автотехническа експертиза от която според него е видно, че причината за настъпилото ПТП е поведението на Т., който управлявайки лекият автомобил е извършил маневра движение на заден ход без предварително да се убеди, че пътя за превозното средство е свободен както и без да наблюдава, непрекъснато пътното платно  зад превозното средство. Според прокурора, експертизата е категорична, че в противен случай обвиняемия би имал възможност да избегне сблъсъка с пострадалата пешеходка.

            В действителност след като прочете изготвена на ДП съдебно автотехническа експертиза и поради факта, че кредитира същата изцяло, съдът установи, различна фактическа обстановка, именно в съдържанието на автотехническата експертиза, която се различава от посоченото от прокурора. Видно от съдържанието на автотехническата експертиза Т. се е убедил, че зад лекия автомобил няма препятствия, нито пешеходци. Същият е извършил маневрата, без непрекъснато да наблюдава платното зад превозното средство. Да, експертизата посочва, че ако беше наблюдавал непрекъснато платното зад превозното средство, обвиняемия е имал възможност да избегне сблъсъка с  пострадалата. В заключението се  посочва също, че пострадалата също има вина за настъпилото пътно произшествие, тъй като същата осъществила предвижване, подпирайки се на инвалидна количка, без да се огледа и е пресякла траекторията на движение на автомобила. Изрично вещото лице е споменал, че пешеходката е имала възможност да възприема движението на лекия автомобил,но не го е сторила с което допринесла за настъпване на автопроизшествието. Изрично е посочено, че автопроизшествието е можело да бъде избегнато, ако  който и да е от двамата е спазил правилата за движение – ако водачът е наблюдавал непрекъснато платното зад движещия се назад автомобил или ако пешеходката се е огледала преди да предприеме предвижване в посока на задната част на лекия автомобил. Прокуратурата не е изложила тези факти, които макар да не са от значение за съставомерността  на деянието, биха имали съществено значение  при определяне на наказанието на обвиняемия.

            На второ място от разпитаните в хода на Досъдебното производство свидетелите, включително и разпита на пострадалата Ц.Б.се установява, че след прекратяването на произшествието обвиняемия Т. и  е оказал помощ. Помогнал й да се изправи, качил я в колата си и я закарал до поликлиниката  в гр. К.. Майка му е оказала помощ на пострадалата да вземе направление за ортопед. След това самия обвиняем я закарал до гр.Н., където е направена рентгенова снимка и е прегледана от д- р Б.. Обвиняемият е откарал до дома й, за да си събере багажа, тъй като от прегледа се установило, че се налага операция в гр. В.. Предложил е да й уреди транспорт до гр. В., но с този ангажимент се е нагърбил нейния внук. Всички тези факти са от съществено значение при разкриване на обективна истина, тъй като обуславят и различна правна квалификация. Видно от разпоредбата на чл.378, ал 3 от НПК, съдът разглежда делото в рамките на фактическите положения, изложени в постановлението. Това са именно тези положения, които определят съставомерността, и наказуемостта на деянието. В конкретния случая се установиха нови фактически положения, които са от съществено значение за съставомерността и наказуемостта на деянието.

Предвид това и с оглед изискванията на закона, съдът намира, че съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на прокурора, с оглед изискванията на изр. 2 на цитираната разпоредба.

            Водим от горе изложеното, съдът:

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНХД № 160/2019г. по описа на РС Н..

            Връща делото на прокурора.

            Определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от съобщаването на страните.

Заседанието завърши в 11,30 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: