о п р е д е л е н и е   72

 

 

            Новопазарският районен съд, четвърти състав, в закрито разпоредително заседание, като се запозна с докладваното от районен съдия Петина Николова НЧХД № 177/2019 г. на НПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Делото е образувано по подадена от С.И.М. тъжба срещу А.М.А. с ЕГН ********** от гр. Н.за извършено престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК. Видно от текста на тъжбата става дума за инцидент между тъжителката и подсъдимия на 03.05.2019 г., за който в НПРС е образувано НЧХД № 131/2019 г. на НПРС, по тъжба на А.М.А. срещу С.И.М. и други двама подсъдими.

            Ход на НОХД № 131/2019 г. на НПРС към настоящия момент не е даден.

            Предвид това и с оглед нуждата от процесуална икономия, а и необходимостта от еднакво разрешаване на въпроса за участието на всеки един от лицата, които са участвали в инцидента, за който става дума и по двете дела и най-вече с оглед правилната квалификация на деянията и прилагане на всички възможности на наказателното правораздаване, съдът намира, че двете дела следва да бъдат обединени, тъй като се намират на една и съща фаза. Производството по НЧХД № 177/2019 г. на НПРС следва да се присъедини към НЧХД № 131/2019 г. на НПРС и общото производство следва да продължи под по-стария номер.

Макар настоящото дело формално да се прекратява, предвид обстоятелството, че двете дела се обединяват, определението в прекратителната част не подлежи на обжалване, тъй като не препятства развитието на производството.

            Водим от гореизложеното съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ

 

 

Присъединява НЧХД № 177/2019 г. на НПРС към НЧХД № 131/2019 г. на НПРС и производството продължава като НЧХД № 131/2019 г. на НПРС.

Прекратява НЧХД № 177/2019 г. на НПРС.

Определението не подлежи на обжалване или протест.

 

 

 

                                                                       Районен съдия:

 

                                                                                                Петина Николова