Мотиви към решение №35 от 15.05.2019 г. по АНХД № 111 по описа за 2019 г. на РС – Н..

 

            С постановление от 17.04.2019 г. Новопазарската районна прокуратура е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Н.А.И. *** за това, че на 23.03.2019 г., около 01,22 ч. в гр. К., обл. Ш.ска, по ул. „***“ е управлявала моторно превозно средство /лек автомобил „***“ с рег. № ***/, без съответното свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването й по административен ред за друго такова деяние с наказателно постановление №18-0307-000408/20.06.2018 г., издадено от началника на РУ – гр. Н., влязло в сила на 29.06.2018 г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

            Обвиняемата де признава за иновна по прадявеното й обвинение. Изразява съжаление за стореното и моли съдът да ѝ наложи глоба в минимален размер.

            След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното: Обвиняемата Н.А.И. ***. На 23.03.2019 г., около 01,22 часа, та се движила в гр. К., по ул. “***”, управлявайки лек автомобил “ „***“ с рег. № ***. В същото време полцейските служители свидетелите  Й.Ф.и П.С..изпълнявали задълженията си по контрол на движението по пътищата и по този повод спряли обвиняемата за проверка. В хода на извършената полицейска проверка, те установили, че обвиняемата И. управлявала лекия автомобил „***“ с рег. № ***,  без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Бил ѝ съставен акт за установяване на административно нарушение. Органите на полицията установили също така, че преди по-малко от година обвиняемата е наказвана по административен ред отново за това, че е управлявала лек автомобил без да притежава свидетелство за управление на МПС.

            Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по  делото доказателства: протоколи от разпити на свидетелите Й.Ф.и П.С., писмо с изх. №УРИ307р-5479/12.04.2019 г., акт за установяване на административно нарушение серия Д №466584, справка за нарушител/водач, наказателно постановление №18-0307-000408 от 20.06.2018 г. Всички тези доказателства категорично сочат, че с деянието си обвиняемата от обективна и субективна страна е осъществила състава на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК. Тя е управлявала МПС без да притежава свидетелство за управление и то в едногодишен срок от наказването ѝ по административен ред за друго такова деяние. От субективна страна е налице пряк умисъл, защото обвиняемата е съзнавала общественоопасния характер на деянието си, предвиждала е и е искала настъпването на общественоопасните му последици. Считайки обвинението за доказано безспорно, съдът призна обвиняемата за виновна в извършване на престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

            Наказанието, което се предвижда за извършеното от обвиняемата деяние е от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 500 лв. до 1200 лв. Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемата е, че тя не е осъждана и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от общата част на НК. Затова по отношение на Н.А.И. са налице условията на чл. 78а от НК, поради което и съдът, след като я призна за виновна, я освободи от наказателна отговорност и ѝ наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

            Съдът наложи административното наказание в минималния му размер, отчитайки тежестта на деянието и превеса на смекчаващите вината на обвиняемата обстоятелства – чистото ѝ съдебно минало, оказано съдействие от нейна страна за разкриване на обективната истина, както на досъдебното производство, така и на съдебното следствие, както и че от деянието не са причинени вреди. Ето защо съдът наложи минималния размер на наказанието глоба.

            В този смисъл съдът постанови решението си.

 

27.05.2019 г.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: