МОТИВИ към присъда по НОХД №123/2019г.по описа на НПРС

 

    Делото е образувано на основание чл.247 ал.1 т.1 от НПК-по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура Н.срещу И.И.А. ***,обвиняем по БП №180/2019г.по описа на РУ гр.Н.в това,че  на 12.04.2019г.около 23.10часа,по ул.“***“ в с.К.,обл.Ш. управлявал моторно превозно средство /лек автомобил „VAUXHALL“с рег.№***с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда/по-точно 1.63 промила/,установена по надлежния ред/в случая по реда,определен в Наредба №1/2017г.на МЗ,МВР и МП за реда за установяване употребата на олкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на МПС,с химична експертиза №70/2019г.на НТЛ при ОД на МВР –***/ -престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

     За НПРП се явява районен прокурор М.Глушков.Поддържа изцяло внесеното обвинение.

     Подсъдимият И.А. се явява лично в съдебно заседание.Прави пълни самопризнания по възведеното срещу него обвинение.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Подсъдимият И.А. ***.Същият не е придобивал свидетелство за управление на МПС по предвидения в българското законодателство ред и е неправоспособен водач.

    От показанията на свидетелите Р.А.М. и В.Л.М.,които съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестни и безпристрастно дадени,се установява,че на 12.04.2019г.около 23.10 часа,на ул.“***“в с.К.,свидетелите /служители на РУ Н.,изпълняващи дейност по КАТ/,спрели за проверка подсъдимия,който управлявал лек автомобил „VAUXHALL“с рег.№***.,с английска регистрация ,с дясна дирекция.пред контролните органи А. се легитимирал със свидетелство за управление на МПС №***,което ,видно от писмо от РУ Н.от 09.05.2019г. е,че е валидно само на територията на кралство В. и даващо право на притежателя да управлява автомобил,който е обозначен като учебен,в присъствието и под наблюдението на инструктор.Извън територията на кралство В.,притежателя на такъв документ няма право да управлява МПС и се счита за неправоспособен водач на МПС на територията на Р.България.За управление на МПС като неправоспособен водач по чл.150 от ЗДВ,срещу И.А. било възбудено административно-наказателно производство.

     След като посочените по-горе свидетели спрели за проверка А.,който им лъхнал силно на алкохол,те го изпробвали за наличие на алкохол в кръвта с техническо средство –Алкотест Дрегер 7410,който отчел концентрация на алкохол в кръвта му 1.57 промила,за което му е съставен АУАН  серия Д  бл.№466728/12.04.2019г.

    Тъй като водачът не е приел показанията на техническото средство е насочен за даване на кръвна проба.Издаден му е талон за изследване №0030330 и той е бил придружен  от полицейските служители до ЦСМП Нови пазар,където му е  взета биологична /кръвна /проба за употреба на алкохол, каквато възможност предвижда Наредба №1/2017г.на МЗ,МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на МПС.Съставен е Протокол за медицинско изследване от А. А.–мед.фелдшер .

     .В цитираната наредба  подробно е разписан реда за установяване употребата на алкохол-чл.3 –чрез техническо средство или с химическо лабораторно изследване ,ако лицето откаже проверка с техническо средство или не приема показателите му/какъвто е настоящият случай/.Редът,описан в Наредба №1/2017г. е спазен,съставени са съответните документи, кръвната проба от подсъдимия е била взета от надлежно медицинско лице,представена е за изследване в съответната химическа лаборатория.

     От заключението на назначената по ДП съдебно-химическа експертиза №70/15.04.2019г.,,изготвена от вещото лице Д.С.Г.,което не беше оспорено от страните и съдът го кредитира с пълно доверие,се установява,че на базата на извършения анализ по газхроматографски метод в пробата кръв,иззета от И.И.А. е установено наличие на алкохол в количество -1.63 промила.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    Съдът ,въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства счита,че се установи по един безспорен начин,че от обективна и субективна страна ,подсъдимият е осъществил състава на престъплението,за което е предаден на съд ,поради което го призна за виновен в извършване на същото.

     За въпросното инкриминирано деяние,съответната санкционна норма предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 200 до 1000.00лв.

     Отчитайки от една страна смекчаващите вината обстоятелства-чистото съдебно минало на подсъдимия,направеното от него самопризнание и проявена самокритичност към стореното,от друга страна –отекчаващите обстоятелства –високата степен на обществена опасност на самото деяние ,а и на самия деец –същият е неправоспособен водач на МПС,но въпреки това е предприел управлението на такова,след употребата на значително количество алкохол,наложиха извода,че за постигане на целите на генералната и индивидуална превенция на наказанието,залегнали като основни начала в чл.36 от НК, на същия следва да се определи наказание в размер,съвпадащ с минималния такъв,предвиден в закона,като изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“беше отложено с изпитателен срок от три години.

      На основание чл.189 ал.3 от НПК,с оглед изхода на делото,направените по делото разноски бяха вменени в тежест на подсъдимия.

    В този смисъл съдът постанови присъдата си.

     Мотивите са изготвени на 28.05.2019г.

 

                                                                                   РАЙОНЕН  СЪДИЯ: