Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 
 437460 
 Начална страница  
 Начало

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че от 02.12.2019 г. Районен съд - Нови пазар е с НОВ САЙТ: https://npazar-rs.justice.bg Информацията на текущия сайт ще бъде актуална до 31.12.2019 г.

------------------------------------------------------------------------------------

Районен съд гр. Нови пазар е създаден непосредствено с установяването на Българската власт след Освобождението на България през 1878 г. като „Мирови съд”. През 1934 г. се преименува на „Околийски съд”. От 1948 до 1959 г. съдът ни се нарича „Народен съд”. След 1959 г. се обособява като административно деление на страната и от тогава става Районен, в който вид съществува и сега. Районните съдилища, какъвто е и Районен съд гр. Нови пазар, са основни първоинстанционни съдилища в Република България. На тях са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Приоритет в работата на Районен съд - гр. Нови пазар е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

 Год. доклади, отчети и др. 
Районен съд – гр. Нови пазар
Модел за подбор и наемане на съдебни служители 
Схеми и бланки в doc формат
Разпределение на делата по случаен принцип 
Софтуер
Пътеводител 
За граждани
Примерни образци на документи
За служители 
Наръчници
Връзки 
Адреси
Правосъдие ЗА ДЕЦАТА 
Третата власт отвътре 
гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР