Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Пътеводител  
 За граждани

1. Молба за връщане на документи.                          

2. Молба за подаване на документи.                      

3. Молба за издаване на заверен препис.           

4. Молба за издаване на изпълнителен лист.                   

5. Молба за издаване на съдебно удостоверение.                 

6. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост.           

7. Молба за теглене на сума от влог на малолетно дете и декларация за имущество на малолетно дете.      

8. Молба за теглене на сума от влог на непълнолетно дете и декларация за имущество на непълнолетно дете.         гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР