Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Год. доклади, отчети и др.  
 Районен съд – гр. Нови пазар

за 2018 г. 

отчет за дейността по ЗДОИ - 2018 г. 

за 2017 г. 

отчет за дейността по ЗДОИ - 2017 г. 

за 2016 г.

отчет за дейността по ЗДОИ - 2016 г.

за 2015 г. 

отчет за дейността по ЗДОИ - 2015 г.

за 2014 г.  

резултати от проверка на ШОС - 2014 г. 

отчет за дейността по ЗДОИ - 2014 г. 

доклад от проверка на ИВСС по НД - 2014 г. 

доклад от проверка на ИВСС по ГД - 2014 г. 

за 2013 г. 

за 2012 г. 

за 2011 г.

за 2010 г.

за 2009 г.

за 2008 г.

за 2006 г. гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР