Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Съдии  
 Съдии

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петина Николова
     с приемно време:
     - сряда - от  09.00 до 12.00 часа
                      от 14.00 до 15.30 часа;
     - по предварителна уговорка.
                                                          
СЪДИИ:

Галина Николова
Светла Радева
Атанаска Маркова

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА:

Николай Колев
Радостина Иванова

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Елена Христова


гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР