Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Съдебни зали  
 Информация за съдебни зали

 

Районен съд гр.Нови пазар разполага с три съдебни зали, в които всекидневно се разглеждат наказателни и граждански дела. Намират се в Съдебната палата, както следва:

 ЗАЛА №1 - ПЪРВИ ЕТАЖ

 ЗАЛА №2 - ПЪРВИ ЕТАЖ

 ЗАЛА №3 - ПРИЗЕМЕН ЕТАЖгр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР