Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Новини / Обяви  
 Новини / Обяви
обновена на 02.12.2019 г.

От 02.12.2019 г. Районен съд - Нови пазар е с НОВ САЙТ: https://npazar-rs.justice.bg Информацията на текущия сайт ще бъде актуална до 31.12.2019 г. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
„Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ - ето как отразиха срещите на 12.11.2019 г. в гр. Нови пазар медиите:
 

ТV програма „Часът на Нови пазар“

 https://youtu.be/vxaTENTHA8Y?t=375

 Телевизия Шумен

https://youtu.be/yLkJt-riofE

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Районен съд РС Нови пазар, във връзка с реализацията на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ През учебната 2019-2020 г.

 
    Районен съд Нови пазар е дългогодишен участник в образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“, по която и през 2019 г. ще продължи да работи съвместно с училищата на територията на съдебния район, които са изразили желание да се включат в нея. Това са училищата от общините Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево и Каолиново.
 
   В изпълнение на програмата е предвидено провеждането на демонстративно обучение и лекция по превенция на нарушенията по транспорта и намаляване на транспортния травматизъм, за което е поканен за лектор председателят на УС на Асоциацията на пострадалите от катастрофи, който ще изнесе пред участниците лекция и ще представи видеа и демонстрация с „алко очила“.
    Аудиторията, към която е насочена лекцията са ученици от всички училища в региона, учители, инструктори по пътна безопасност и др.
   На лекцията са поканени за участие и служители от сектор КАТ към РУ Нови пазар и РУ Каолиново.
 
   Датите на провеждане на обучението са:
  на 12.11.2019 г. от 14,00 часа в „многофункционалната зала“ на Община Нови пазар, за училищата на територията на общините Нови пазар и Каспичан
  и на 13.11.2019 г. от 10,00 часа в зала на НЧ „Просвета“ при община Каолиново или в салон на СУ „Г. С. Раковски“ гр. Каолиново за училищата на територията на общините Никола Козлево и Каолиново.
   Очакваната продължителност на обучението ще бъде около 1,30 часа.
 
   Поканата е отправена до всички училища на територията на съдебния район на Районен съд – Нови пазар, съответно на територията на общините Нови пазар, Каспичан, Каолиново и Никола Козлево, както и до РУО Шумен.
   


гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР