Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела :

Районен съд - Нови Пазар - насрочени дела

РАЙОНЕН СЪД - НОВИ ПАЗАР
Справка за насрочени дела
за периода от 13.11.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 1270/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

13.11.2019 9:15

2

НОХД No 162/2019, III състав

Квалифицирани състави на кражба

РП НОВИ ПАЗАР

Р.Й.М.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

13.11.2019 9:30

3

НЧХД No 110/2019, III състав

Лека телесна повреда

В.Д.С.

Р.Н.И.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

13.11.2019 11:00

4

Гражданско дело No 1320/2019, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

МЕПС ЕООД

ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ШУМЕН

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

13.11.2019 13:30

5

Гражданско дело No 1201/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

13.11.2019 14:00

6

Гражданско дело No 1202/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

13.11.2019 14:30

7

Гражданско дело No 1145/2019, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Г.В.Ф.

Т.А.Ф.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

14.11.2019 10:30

8

Гражданско дело No 1410/2019, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП ГР.КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

14.11.2019 11:45

9

Гражданско дело No 816/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

Х.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

14.11.2019 13:30

10

НОХД No 312/2019, IV състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

Е.К.М.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

14.11.2019 14:00

11

Гражданско дело No 1502/2019, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

18.11.2019 14:00

12

Гражданско дело No 1503/2019, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

18.11.2019 14:00

13

Гражданско дело No 1504/2019, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

18.11.2019 14:00

14

Гражданско дело No 1516/2019, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Г.Ж.Х.

К.С.К.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

18.11.2019 14:00

15

Гражданско дело No 1060/2017, I състав

Делба

Н.Й.,
М.Й.,
Н.Й.,
Л.Й.,
А.Й.,
Ш.Й.

И.Е.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

18.11.2019 15:00

16

НОХД No 311/2019, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

Р.Д.Р.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

20.11.2019 9:30

17

Гражданско дело No 662/2019, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ю.А.С.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

20.11.2019 10:00

18

АНД No 328/2019, III състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

Б.М.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

20.11.2019 10:30

19

Гражданско дело No 1432/2019, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

М.И.В.

М.Й.М.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

20.11.2019 11:00

20

Гражданско дело No 37/2019, I състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

СТИК КРЕДИТ АД

И.В.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

25.11.2019 11:00

21

Гражданско дело No 1234/2019, II състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

И.Е.И.

Т.Т.Р.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

26.11.2019 9:30

22

Гражданско дело No 1253/2019, II състав

Искове за развод и недействителност на брака

А.А.Б.

С.Б.Б.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

26.11.2019 10:00

23

Гражданско дело No 655/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

Н.А.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

26.11.2019 10:30

24

Гражданско дело No 554/2019, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

Т.С.Ю.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

26.11.2019 11:00

25

Гражданско дело No 944/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Х.И.Х.

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

26.11.2019 11:45

26

Гражданско дело No 806/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.М.А.,
М.Р.Р.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

26.11.2019 13:45

27

АНД No 211/2019, III състав

РИОСВ

ДЮРА ТАЙЛС БГ АД

РИОСВ ГР.ШУМЕН

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

27.11.2019 9:15

28

Гражданско дело No 1448/2019, III състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Е.М.М.

Н.Р.И.,
С.Р.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

27.11.2019 9:30

29

НОХД No 231/2019, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

П.П.Д.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

27.11.2019 11:00

30

Гражданско дело No 790/2017, III състав

Делба

Х.И.О.

Х.Е.М.,
Х.Х.Я.,
Х.Х.Е.,
Н.М.М.,
М.Н.Ш.,
М.А.Ц.,
М.М.О.,
М.А.К.,
Я.Н.М.,
Т.Н.М.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

27.11.2019 13:30

31

Гражданско дело No 1010/2019, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.Р.Р.

С.Б.К.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

27.11.2019 14:00

32

НОХД No 274/2019, II състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

Е.Ф.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

28.11.2019 9:30

33

Гражданско дело No 641/2019, II състав

Делба

С.Ю.Д.,
Ф.Ю.Д.

Н.К.С.,
Д.К.Ш.,
К.М.Ю.,
С.М.Ю.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

28.11.2019 11:30

34

Гражданско дело No 144/2019, II състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Р.Й.Я.

МБАЛ - ШУМЕН АД

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

28.11.2019 13:30

35

Гражданско дело No 1455/2019, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Р.С.И.

Р.И.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

29.11.2019 9:30

 

гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР