Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела :

Районен съд - Нови Пазар - насрочени дела

РАЙОНЕН СЪД - НОВИ ПАЗАР
Справка за насрочени дела
за периода от 16.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 718/2017, III състав

Искове за развод и недействителност на брака

Е.М.А.Б.

Н.И.М.А.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

18.12.2017 9:30

2

Гражданско дело No 628/2017, III състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

Х.С.Д.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

18.12.2017 9:45

3

Гражданско дело No 1433/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

18.12.2017 10:30

4

Гражданско дело No 1436/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

18.12.2017 10:45

5

Гражданско дело No 938/2017, III състав

Делба

Р.Г.Д.

И.М.Н.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

18.12.2017 11:00

6

НОХД No 594/2017, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

К.Г.Ж.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

18.12.2017 15:00

7

Гражданско дело No 1468/2017, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

19.12.2017 9:30

8

Гражданско дело No 1429/2017, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.С.М.

Б.Н.Р.,
ДСП НОВИ ПАЗАР,
ДСП КАОЛИНОВО

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

19.12.2017 9:45

9

Гражданско дело No 1434/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

19.12.2017 9:45

10

Гражданско дело No 397/2017, II състав

Делба

М.Р.М.

Й.Д.Д.,
М.Р.М.,
Д.Р.М.,
Д.Р.М.,
Н.П.Д.,
Д.Н.Д.,
Д.Й.М.,
С.Й.Т.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

19.12.2017 10:30

11

Гражданско дело No 829/2017, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.В.Д.

Б.И.Й.,
ДСП НОВИ ПАЗАР,
ДСП ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

19.12.2017 11:00

12

Гражданско дело No 766/2017, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

К.Г.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

20.12.2017 9:30

13

НЧХД No 537/2017, I състав

Лека телесна повреда

Е.Е.Х.

С.Р.Б.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

20.12.2017 10:00

14

ЧНД No 515/2017, I състав

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РП НОВИ ПАЗАР

И.С.И.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

21.12.2017 9:30

15

Гражданско дело No 1459/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

З.С.М.,
Ф.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

21.12.2017 11:00

16

ЧНД No 565/2017, I състав

Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ

Р.М.Ю.,
РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

21.12.2017 11:00

17

Гражданско дело No 1457/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

21.12.2017 11:15

18

Гражданско дело No 1105/2017, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

А.Х.С.

С.Р.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

21.12.2017 14:00

19

Гражданско дело No 1411/2017, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

К.Г.В.

Г.В.Н.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

22.12.2017 11:12

20

Гражданско дело No 1550/2017, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

28.12.2017 10:00

21

ЧНД No 538/2017, IV състав

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РП НОВИ ПАЗАР

С.Д.С.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

28.12.2017 10:00

22

ЧНД No 309/2017, II състав

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

РП НОВИ ПАЗАР

Т.Й.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

28.12.2017 11:00

23

Гражданско дело No 1314/2017, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

С.И.В.

И.В.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

28.12.2017 11:30

24

Гражданско дело No 1519/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

Р.Х.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

29.12.2017 10:00

25

Гражданско дело No 1518/2017, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

В.А.М.,
Р.Ц.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

29.12.2017 10:15

 

гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР