Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела :

Районен съд - Нови Пазар - насрочени дела

РАЙОНЕН СЪД - НОВИ ПАЗАР
Справка за насрочени дела
за периода от 14.7.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 385/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С. А.

И.Ш.И.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

16.7.2018 9:30

2

Гражданско дело No 496/2018, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВИВА ПРИМА ЕООД

К.Н.К.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

16.7.2018 9:30

3

Гражданско дело No 618/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

16.7.2018 10:00

4

Гражданско дело No 761/2018, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

ЦНСТДМБУ ГРЕКОВ 9

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

16.7.2018 10:30

5

Гражданско дело No 807/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

16.7.2018 11:00

6

Гражданско дело No 864/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

20.7.2018 10:00

7

Гражданско дело No 869/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

20.7.2018 10:00

8

Гражданско дело No 872/2018, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

20.7.2018 10:00

9

Гражданско дело No 633/2018, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

А.П.Д.,
П.П.А.

П.К.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

24.7.2018 10:00

10

Гражданско дело No 733/2018, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Т.Д.Х.,
А.Д.П.

Д.С.П.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

30.7.2018 10:00

11

Гражданско дело No 437/2018, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.С.С.,
В.Г.С.,
Т.Г.С.

В.Т.В.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

30.7.2018 10:30

12

Гражданско дело No 245/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.И.М.

И.Т.П.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

31.7.2018 10:00

13

Гражданско дело No 245/2018, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.И.М.

И.Т.П.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

31.7.2018 14:00

14

ЧГД No 89/2018, IV състав

Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице

БАНКА ДСК ЕАД ГР. СОФИЯ

Н.Ю.Х.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

2.8.2018 10:00

15

Гражданско дело No 873/2018, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

13.8.2018 10:15

16

Гражданско дело No 495/2018, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.И.Д.

З.М.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

14.8.2018 10:00

17

Гражданско дело No 1548/2017, II състав

Делба

Ж.А.Ж.

И.Р.В.,
А.Х.Д.Х.,
М.Х.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

16.8.2018 10:00

18

Гражданско дело No 644/2018, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Н.Р.Ч.

М.Ч.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

21.8.2018 10:00

 

гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР