Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Календар - Насрочени дела  
 Насрочени дела :

Районен съд - Нови Пазар - насрочени дела

РАЙОНЕН СЪД - НОВИ ПАЗАР
Справка за насрочени дела
за периода от 24.7.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело No 894/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

26.7.2019 10:30

2

Гражданско дело No 895/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

26.7.2019 10:45

3

Гражданско дело No 933/2019, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.Г.М.,
Д.А.С.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

29.7.2019 10:00

4

НОХД No 192/2019, IV състав

Средна телесна повреда

РП НОВИ ПАЗАР

С.А.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

29.7.2019 10:30

5

Гражданско дело No 960/2019, I състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

С.А.Ю.

К.Д.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

30.7.2019 10:00

6

Гражданско дело No 911/2019, III състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

Ф.И.И.,
А.А.И.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

2.8.2019 13:30

7

НОХД No 166/2019, II състав

Ползване на неистински или преправен документ

РП НОВИ ПАЗАР

С.П.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

5.8.2019 10:30

8

НОХД No 197/2019, II състав

Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.3 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Е.Н.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

8.8.2019 9:30

9

НОХД No 189/2019, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РП НОВИ ПАЗАР

Н.Х.З.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

8.8.2019 11:00

10

ЧНД No 196/2019, IV състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

 

К.С.Д.,
РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

19.8.2019 10:00

11

Гражданско дело No 940/2019, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

20.8.2019 14:00

12

Гражданско дело No 1300/2018, I състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.О.З.,
Х.Б.Б.

Б.Д.Б.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

27.8.2019 10:00

13

Гражданско дело No 559/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Ф.М.Р.

Н.Р.Р.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

27.8.2019 10:30

 

гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР