Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Контакти  
 Контактна информация

Адрес: Нови пазар 9900, ул. "Цар Освободител" № 31
 
Приемно време на председателя на съда:
     - сряда - от  09.00 до 12.00 часа
                      от 14.00 до 15.30 часа;
     - по предварителна уговорка.
 
Телефони:
Председател:                                          (0537) 27910       
Административен секретар:             (0537) 27912
Съдия-изпълнител:                             (0537) 27911
Съдии по вписванията :                      (0537) 27917; 27942; 27930
Наказателно деловодство:                  (0537) 27922; 27940
Гражданско деловодство:                (0537) 27923; 27924
Деловодство  СИС:                           (0537)  27919; 27918
Бюро съдимост:                                     (0537)  27929
Регистратура:                                      (0537) 27941
Главен счетоводител:                        (0537) 27913
ФАКС Счетоводство:                                (0537) 27934
                 Деловодство:                          (0537) 27937

Банкова информация         Банкови сметки
За държавни такси:                              BG25UNCR75273143465601
За вещи лица:                                        BG52UNCR75273343465632
BIC код на УниКредит Булбанк:          UNCRBGSF    
Заплащането на държавни такси и депозити за разноски по делата
може да се извършва чрез банкови карти, посредством инсталираните
в съда POS устройства.
 
e-mail rs_novipazar@abv.bg
Поддръжка на WEB страницата и e-mail: support@court-sh.org


гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР