Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Връзки  
 Интернет
Адреси

Окръжен Съд - гр. Шумен
Председател - София Радославова
тел. за връзки: 054 850301, e-mail: shos@court-sh.org

 

Административен Съд - гр. Шумен
Председател - Росица Цветкова
тел. за връзки:  054 800791, e-mail: assh@court-sh.org

 

Окръжна Прокуратура - гр. Шумен
Адм. ръководител - Маргарита Георгиева
тел. за връзки: 054 800035, e-mail: op@sh.prb.bg

Районен Съд - гр. Шумен
Председател - Емилиян Ангелов
тел. за връзки: 054 850251, e-mail: rssh@court-sh.org 

Районна Прокуратура - гр. Шумен
Адм. ръководител - Соня Александрова
тел. за връзки: 054 800025, e-mail: rp@sh.prb.bg

Районен съд - гр. Велики Преслав
Председател - Мирослав Марков
тел. за връзки: 0538 44561, e-mail: vprs@abv.bgгр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР