Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Обявления- публични продажби  
 Обявления от държавния съдебен изпълнител


Обявление №4/2019 г. за публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. Нови пазар

Обявление №3/2019 г. за публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. Нови пазар

Обявление №2/2019 г. за публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. Нови пазар 

 Обявление №1/2019 г. за публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. Нови пазар

Обявление №6/2018 г. за публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. Нови пазар 

Обявление №5/2018 г. за публична продан на недвижим имот, находящ се в с. Правенци

Обявление №4/2018 г. за публична продан на недвижими имоти, находящи се в с. Косово

Обявление №3/2018 г. за публична продан на недвижим имот, находящ се в с. Ружица

Обявление №2/2018 г. за публична продан на недвижими имоти, находящи се в с. Косово

Обявление №1/2018 г. за публична продан на недвижим имот, находящ се в с. Ружицагр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР