Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Начало    В помощ на ...  
 

За Ваше улеснение, предлагаме указания, правила и др.

Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгл. чл.64 от ЗСВ 

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на РС Нови пазар на интернет-страницата на съда, изготвени съгласно и във връзка с чл.64 ал.1 и 2 от ЗСВ    

Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес и заявление по чл.11 

Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП 

Медийна политика на Районен съд Нови пазар /молба за разрешение за достъп до конкретно дело/

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 ЗСВ, за съдебен район на Шуменски окръжен съд към Апелативен съд - Варна, за 2020 г.  

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 ЗСВ, за съдебен район на Шуменски окръжен съд към Апелативен съд - Варна, за 2019 г.  

Списък на назначените и положили клетва съдебни заседатели   

      гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР