Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Третата власт отвътре  
 
обновена на 07.12.2015 г.

     През 2015 г. в изпълнение на проект "Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система" по приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.5. "Прозрачна и ефективна съдебна система" на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чраз Европейския социален фонд, бяха създадени десет телевизионни рубрики, представящи съдебната власт.

    Рубриките под заглавието "Третата власт отвътре" бяха излъчени по БНТ и в момента са достъпни чрез:

   - интернет страницата на телевизията чрез линк  Третата власт отвътре;

   - на сайта на ВСС чрез линк Третата власт отвътре.гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР